Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

TelWin SCADA TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

21 października 2014 r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA 6.00.2. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu systemu oraz pobrania najnowszej wersji w sekcji Produkty -> TelWin SCADA.  

Biuletyn TelWin SCADA 6.00.2 (0,3 Mb)Biuletyn Systemu TelWin SCADA 6.00.2 | TEL-STER Sp. z o.o. 

Lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji:

Klient wizualizacji TelView

 • Nowe okna komponentów

Wprowadzony został nowy mechanizm zarządzania drzewami komponentów (schematy, raporty, listy alarmów itd.) wykorzystywanymi w module. Pozwala on na szybki dostęp do elementu drzewa i wykonaniu żądanej akcji (otwarcie, wyszukanie, podgląd itp.). Wszystkie drzewa komponentów domyślnie dokowane są do lewej krawędzi głównego okna modułu, a drzewa konfiguracyjne - do prawej. Każde okno posiada pole edycyjne pozwalające na szybkie przefiltrowanie drzewa. Standardowo okna uruchamiają się w trybie automatycznego zamykania. W celu zablokowania tego mechanizmu należy użyć przycisku pinezki, znajdującego się w pasku tytułowym. Każde okno można „wyciągnąć”, umieścić w dowolnym miejscu na pulpicie lub zadokować przy dowolnej krawędzi głównego okna modułu.

TelWin SCADA 6 0 2 image1

 • Dynamiczne formatowanie wyświetlania w elemencie pomiar

Definicja zmiennej w serwerze systemu pozwala na określenie formatu wyświetlania, który zostanie wykorzystany w module TelView. Parametr ten zostanie uwzględniony w elemencie pomiar, w trybie podglądu danych. Wprowadzona w serwerze systemu pojedyncza liczba oznacza znaki przeznaczone na prezentację wartości. Dodanie po kropce drugiej liczby spowoduje przekazanie dodatkowej informacji o miejscach dziesiętnych.

TelWin SCADA 6 0 2 image2

 • Mechanizm duplikowania funkcji przycisku w dialogu konfiguracyjnym

Przycisk Duplikuj pozwala na szybkie skopiowanie zaznaczonej na liście funkcji przycisku.

TelWin SCADA 6 0 2 image3

 • Optymalizacja mechanizmu trybu przeglądania danych na schematach

Wprowadzona optymalizacja polega na wyeliminowaniu automatycznego przeładowania schematu po zmianie trybu przeglądania danych, np. włączenie/wyłączenie trybu przeglądania danych raportowych. Rozwiązanie to nie powoduje resetowania wszystkich ustawień w elementach schematu, np. przycisk z opcją Niezależna akcja dla każdego stanu nie zostanie zresetowany do startowego stanu po przełączeniu trybu przeglądania danych.

 • Tytuł okna w funkcji przycisku okno przeglądarki WWW

Parametr Tytuł okna pozwala na jednoznaczne nazwanie wywoływanego okna przeglądarki WWW. W trybie uruchomieniowym umożliwi to odtwarzanie i zapisywanie pozycji okna w miejscu żądanym przez użytkownika. Zdefiniowanie kilku przycisków z takim samym tytułem okna spowoduje wyświetlanie różnych łączy internetowych w jednym i tym samym oknie przeglądarki WWW

TelWin SCADA 6 0 2 image4

 • Scalanie zamienników z listami nadrzędnego schematu pochodnego

W przypadku wykorzystywania mechanizmów pochodnych, istnieje możliwość zdefiniowania list zamienników w nadrzędnym elemencie (Schemat pochodny lub element Schemat w schemacie), a następnie scalenie ich w trybie podglądu danych z elementem podrzędnym (Schemat w schemacie), np.:

1) Tworzymy Schemat o nazwie PodPodrzędny, na którym umieszczamy elementy typu Pomiar, Przycisk, Sygnalizacja itp.

2) Tworzymy kolejny Schemat o nazwie Podrzędny, w którym jeden z elementów to Schemat w schemacie mający zdefiniowany parametr Schemat bazowy jako PodPodrzędny i zaznaczoną opcję Scalanie list zamienników z listami nadrzędnego schematu w schemacie / pochodnego

3) Tworzymy Schemat pochodny o nazwie Nadrzędny, w którym definiujemy parametr Schemat bazowy jako Podrzędny oraz listy zamienników dla Źródeł, Zmiennych itp.

4) Uruchamiając Schemat pochodny o nazwie Nadrzędny w trybie podglądu danych, otrzymujemy kaskadowe wywołanie
Nadrzędny -> Podrzędny -> PodPodrzędny

Wyjaśnienie:

Po uruchomieniu, w trybie podglądu danych, Schematu pochodnego o nazwie Nadrzędny jego lista zamienników zostanie wykorzystana do zmodyfikowania wszystkich elementów w Schemacie o nazwie Podrzędny oraz listy te zostaną dynamicznie dołączone do list w elemencie Schemat w schemacie, który został przez nas zdefiniowany na schemacie o nazwie Podrzędny. Element Schemat w schemacie wykorzysta (już scalone) listy, do zmodyfikowania wszystkich elementów w Schemacie o nazwie PodPodrzędny.

TelWin SCADA 6 0 2 image5

 • Blokada sekwencyjnego wykonania zmian według listy zamienników

Opcja pozwala na przerwanie wykonywania zmian w elementach pochodnych według listy zamienników, po pierwszej znalezionej i wykonanej modyfikacji. Standardowo mechanizm wykonuje wszystkie zmiany dostępne na liście zamienników. Przerwanie wykonywania zmian dotyczy każdej z list zamienników, z osobna, tzn. przerwanie wykonywania zmian według listy zamienników źródeł NIE spowoduje przerwania wykonywania zmian według listy zmiennych, tekstów itd.

 • Mechanizm wyszukiwania na liście alarmów

Zmodyfikowany został mechanizm wyszukiwania elementów na liście alarmów w trybie edycji oraz wprowadzono nowy mechanizm pozwalający na wyszukanie alarmu na liście w trybie podglądu danych.

TelWin SCADA 6 0 2 image6

 • Przywrócenie okna komponentu z poziomu okna powiadomienia na pulpicie

W oknie powiadomienia na pulpicie, treść komunikatu wyświetlana jest w formie łącza do okna komponentu, które wygenerowało powiadomienie. W przypadku listy alarmów łącze pozwala na szybkie przywrócenie okna na pierwszy plan oraz przełączenie się w tryb wyświetlania wszystkich alarmów i zaznaczenie właściwego wiersza na liście.

Serwer alarmów AlSrv

 • Generowanie XML

Nowy mechanizm wprowadzony w serwerze alarmów pozwala na wygenerowanie dla danej gałęzi drzewa zmiennych pliku w formacie XML, który można wczytać w module TelView na liście alarmów. Pozwala to na szybkie tworzenie nowych list alarmów.

TelWin SCADA 6 0 2 image7

Moduł skryptów ProcWin

 • Uruchamianie modułu w trybie zdalnej konsoli
 • Nowe słowo kluczowe CHECK_EVENT_TIME

Sprawdzanie wystąpienia zdarzenia według podanego harmonogramu (szczegóły w dokumentacji modułu).

Moduł BackMgr

 • Nowy interfejs graficzny użytkownika

TelWin SCADA 6 0 2 image8

Moduł WebMgr

 • Uruchamianie modułu w trybie zdalnej konsoli

TelWin WebInterface

 • Dostosowanie podsystemu do zmian wprowadzonych w kliencie wizualizacji TelView oraz w przeglądarkach WWW.

Wprowadzono mechanizm asynchronicznego inicjowania i zwalniania sesji klienckiej użytkownika.

UWAGA!!!

Zainstalowanie najnowszej wersji systemu TelWin SCADA® 6.00.2 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przyporządkowaną do podsystemu pulę aplikacji w IIS, która musi wskazywać na architekturę .NET Framework v4.0 lub nowszą.