TelSIMONE firmy TEL-STER So. z o.o.

TelSIMONE jest pakietem aplikacji służącym do integracji systemu SIMONE firmy LIWACOM (www.liwacom.de) oraz systemu danych TelWin SCADA wykorzystywanego przez firmę GAZ-SYSTEM S.A. SIMONE ON-LINE jest systemem symulacyjnym służącym do śledzenia przepływu gazu w sieciach gazowych w czasie rzeczywistym. System ten wymaga do działania danych  wejściowych w postaci rzeczywistych pomiarów (przepływów, ciśnień, składu gazu itp.) oraz parametrów pracy urządzeń i elementów sterujących wchodzących w skład sieci. Do zbierania i przechowywania wspomnianych wyżej danych wykorzystywany jest system TelWin SCADA.

Pakiet TelSimone składa się z trzech głównych aplikacji:

  • Tel2SimInterface – służy do wymiany danych między systemami SIMONE i TelWin SCADA w procesie symulacji ON-LINE (w czasie rzeczywistym)
  • Tel2SimCommander – służy do nadzoru procesu przesyłania danych przez Tel2SimInterface w procesie symulacji ON-LINE (w czasie rzeczywistym)
  • TelSim – służy do wspomagania procesu definiowania planu sterowania dla sieci gazowej.

Aplikacja Tel2SimInteface została wykonana na podstawie wytycznych firmy LIWACOM zawartych w dokumentacji systemu SIMONE. Wykorzystuje ona biblioteki  interfejsowe SIMONE API oraz TelWin SCADA API oraz pliki mapowania  zmiennych systemu symulacyjnego SIMONE na zmienne z systemu TelWin SCADA zawierające rzeczywiste dane pomiarowe lub wyniki obliczeń. Główne funkcje aplikacji:

  • szybkie przekazywanie danych pomiędzy wspomnianymi wyżej systemami
  • analiza przesyłanych danych i generowanie komunikatów możliwych do interpretacji przez użytkowników (np. ostrzeżenia o niepoprawności danych, błędach itp.)
  • archiwizacja komunikatów w bazie danych lub plikach tekstowych w celu późniejszej analizy
  • przeliczenia różnych typów zmiennych zgodnie z definicjami w konfiguracji aplikacji
  • wysłanie do systemu TelWin SCADA informacji o czasach i typie wywołania aplikacji w celu zdalnego monitorowania poprawności wykonania operacji związanych z procesem symulacji SIMONE ON-LINE

Ponieważ aplikacja Tel2SimInterface jest aplikacją nie posiadającą graficznego interfejsu użytkownika informacje o wykonanych podczas działania operacjach  zapisywane są do plików tekstowych i ewentualnie do bazy danych. Aplikacja Tel2SimCommander umożliwia użytkownikowi odczytywanie w przystępny sposób informacji zapisanych do bazy danych przez Tel2SimInterface. Ponadto informacje mogą być odczytywane zdalnie przez wielu użytkowników jednocześnie.

 

Opis programu TelSIMONE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Główne okno aplikacji Tel2SimCommander

Aplikacja TelSim, służy jako narządzie do przygotowania planu sterowania sieci gazowej lub do przeprowadzenia obliczeń dla dowolnych sieci i scenariuszy zdefiniowanych w aplikacji SIMONE. Program posiada rozbudowane funkcje prezentacji danych pobranych z systemów SIMONE i TelWin SCADA, które nie są dostępne w podstawowym edytorze SIMONE.