Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

TEL-STER | TelWin SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe18 sierpnia 2014 r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA 6.00.1. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu systemu oraz pobrania najnowszej wersji w sekcji Produkty -> TelWin SCADA

Biuletyn TelWin SCADA 6.00.1 (0,5 Mb)Biuletyn Systemu TelWin SCADA 5.07 | TEL-STER Sp. z o.o. 

Lista zmian wprowadzonych w wersji 6.00.1:

Klient wizualizacji TelView

· Nowy zestaw elementów biblioteki

Przygotowano i udostępniono nowy zestaw elementów biblioteki, wykorzystujących najnowsze możliwości graficzne systemu TelWin SCADA®. Zbiór elementów jest standardowo instalowany przez pakiet instalacyjny systemu TelWin SCADA®. W istniejących aplikacjach można go wgrać do katalogu App, po uprzednim pobraniu  pakietu z naszego serwisu WWW.

Uwaga

W celu zachowania poprawności wyświetlania istniejących schematów, nowy zestaw elementów biblioteki zawiera również wszystkie elementy, które mogą być wykorzystywane w obecnych aplikacjach. Zmianie uległa struktura plików konfiguracyjnych, które wczytywane są po uruchomieniu modułu. W podkatalogu Lib poprzednie pliki konfiguracyjne zostały zastąpione pojedynczym Lib_std.ini. W celu wyeliminowania w drzewie konfiguracyjnym modułu (Elementy biblioteki) dwóch struktur drzewiastych zawierających takie same elementy, należy po wgraniu nowego pakietu usunąć poprzednie pliki konfiguracyjne: Alarmowe.ini, Elektryczne.ini, Kierunki.ini, Kotlownicze.ini, Materialy.ini, Obrotowe.ini, Pompy.ini, Przelaczniki.ini, Przyciski.ini, Rury.ini, Symbole.ini, Transportowe.ini, Urzadzenia.ini, Zawory.ini, Zbiorniki.ini, ZN-G-4001.ini.

· Automatyczne odświeżanie elementów biblioteki

Wprowadzono w module nowy mechanizm, wykrywający modyfikację pliku zawierającego element biblioteki. Po wykryciu zmiany, we wszystkich otwartych schematach nastąpi automatyczne odświeżenie i wyświetlenie nowego elementu biblioteki.

· Weryfikacja poprawności ścieżek w elementach drzew konfiguracyjnych komponentów

Udostępniony został nowy mechanizm sprawdzający poprawność ścieżek do plików  z drzew konfiguracyjnych komponentów. W celu wywołania procedury weryfikującej należy z poziomu drzewa konfiguracyjnego komponentów wywołać menu kontekstowe i wybrać pozycję Weryfikacja. Spowoduje to pojawienie się komunikatu pozwalającego na wykonanie analizy ścieżek i usunięcia błędnie zdefiniowanych elementów z plików konfiguracyjnych (przycisk TAK) lub wygenerowanie wyłącznie raportu (przycisk NIE).

· Potwierdzanie usunięcia elementu z drzewa konfiguracyjnego komponentów

· Ukrywanie przycisku w zależności od poziomu uprawnień

Rozszerzony został mechanizm ukrywania przycisku na schematach. Nowa opcja umożliwia ukrycie przycisku jeśli zarejestrowany użytkownik nie ma wymaganego poziomu uprawnień.

· Nowe predefiniowane wartości w funkcjach przycisku

Zdefiniowanie, w wybranych funkcjach przycisku, poniżej wyszczególnionych znaczników, spowoduje w trybie uruchomieniowym zamienienie ich na odpowiadające im wartości:

%SHEET_DATE - data schematu w formacie %Y-%m-%d

%SHEET_TIME - czas schematu w formacie %H:%M:%S

%SHEET_DATETIME - data i czas schematu w formacie zdefiniowanym przez użytkownika w TelView.ini (domyślnie %Y-%m-%d %H:%M.%S)

%SHEET_IDATETIME - liczba sekund od 01.01.1970 do czasu z daty schematu

%COMPUTER_DATE - data w komputerze, w formacie %Y-%m-%d

%COMPUTER_TIME - czas w komputerze, w formacie %H:%M:%S

%COMPUTER_DATETIME - data i czas w komputerze, w formacie zdefiniowanym przez użytkownika w TelView.ini (domyślnie %Y-%m-%d %H:%M.%S)

%COMPUTER_IDATETIME - liczba sekund od 01.01.1970 do czasu w komputerze

%UNIQUE_ID - unikalny identyfikator generowany według czasu w komputerze, z dokładnością do milisekundy

· Szybka zmiana zakresu na osi czasu w oknie wykresu

W wywołanym oknie wykresów istnieje możliwość szybkiego dopasowania prezentowanego zakresu czasowego. Służą do tego pola edycyjne, które można wywołać poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy nad skrajnymi wartościami w osi czasu.

· Automatyczne wyrejestrowanie użytkownika po czasie bezczynności

W pliku konfiguracyjnym istnieje możliwość zdefiniowania nowego parametru:

Automatyczne wyrejestrowanie uzytkownika po czasie=0

Domyślna wartość 0 oznacza, iż mechanizm jest nieaktywny. Wartość parametru wyrażana w sekundach. Po upływie określonego czasu bezczynności modułu (użytkownik nie wykonał żadnej akcji za pomocą klawiatury i/lub myszy), nastąpi automatyczne wyrejestrowanie użytkownika.

· Domyślna pozycja okna w trybie podglądu danych

W pliku konfiguracyjnym TelView.ini przechowywane są informacje o pozycjach okien wywołanych w trybie podglądu danych. Parametry służą do odtwarzania pozycji okna po każdorazowym wywołaniu go w module. Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego (ogólnego) wpisu dla wszystkich otwieranych okien danego typu, które nie mają jeszcze zapisanych indywidualnych ustawień.

Dla okien z listą alarmów:                            A:Domyslna pozycja okna=

Dla okien z wykresami:                                AR:Domyslna pozycja okna=

Dla okien z listą danych archiwalnych:         ART:Domyslna pozycja okna=

Dla okien przeglądarki WWW:                    B:Domyslna pozycja okna=

Dla okien raportów:                                    RP:Domyslna pozycja okna=

Dla okien schematów:                                  S:Domyslna pozycja okna=

Za znakiem równości należy zdefiniować ciąg wartości liczbowych, które będą reprezentowały pozycję okna. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji modułu, w podpunkcie Pozycjonowanie okien w TelView.ini

· Odtwarzanie okien po przełączeniu trybu pełnoekranowego

Nowy parametr konfiguracyjny:

             Sposob odtwarzania wygladu okien po zmianie trybu pelnoekranowego=1

pozwala na zmianę domyślnego zachowania modułu, po każdorazowym przełączeniu trybu pełnoekranowego. Dopuszczalne są następujące wartości:

0 - Blokada odtwarzania układu okien

1 - (domyślnie) Odtwarzanie układu startowego okien jeśli została aktywowana opcja Automatyczne odtwarzanie wygladu okien

2 - Odtwarzanie wszystkich okien komponentów, które były w trybie podglądu danych przed przełączeniem trybu pełnoekranowego.

· Blokada pozycji menu kontekstowego Sygnalizacja przekroczeń

Nowy parametr konfiguracyjny:

Sygnalizacja przekroczen=1

pozwala poprzez wprowadzenie w parametrze wartości 0 wyłączanie wyświetlania opcji Sygnalizacja przekroczeń w menu kontekstowym aktywnego elementu schematu, w trybie podglądu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące modułu TelView znajdują się w pliku pomocy.

Informacja

W wersji systemu 6.00.1 wycofano mechanizm, który pozwalał na zapisywanie komponentów (schematy, schematy pochodne, raporty, listy alarmów, elementy biblioteki) do plików w formacie EXP. Mechanizm ten został zastąpiony nowym, umożliwiającym eksport/import komponentów do plików tekstowych w formacie XML.

 

 

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

Serwer systemu TelSrv

· Rozszerzenie funkcjonalności definiowania katalogów pochodnych

Szczegółowe informacje dotyczące tego tematu znajdują sie w pliku pomocy modułu, w podpunkcie Definicja katalogu pochodnego..

· Rozszerzenie funkcjonalności mechanizmu wyszukiwania/zastępowania

.Szczegółowe informacje dotyczące tego tematu znajdują się w pliku pomocy modułu, w podpunkcie Złożone wyszukiwanie i zastępowanie.

 

Serwer alarmów AlSrv

· Rozszerzenie funkcjonalności definiowania katalogów pochodnych

· Rozszerzenie funkcjonalności mechanizmu wyszukiwania/zastępowania

· Automatyczne potwierdzanie alarmów składowych

Nowy parametr w oknie definicji zmiennej alarmowej pozwala na określenie zachowania alarmów składowych po próbie potwierdzenia alarmu grupowego w module TelView.

Interpretacja

Opcja odznaczona oznacza, iż potwierdzenie alarmu grupowego w module TelView, nie spowoduje przekazania tej informacji do jego alarmów składowych.

Zaznaczenie opcji spowoduje, iż po potwierdzeniu alarmu grupowego w TelView, potwierdzone zostaną jego alarmy składowe. Algorytm działa rekurencyjnie, czyli jeśli alarm grupowy posiada jako składowe inne alarmy grupowe, potwierdzenie zostaje wywołane także dla jego alarmów składowych.

Alarmu grupowego nie można potwierdzać, a wyłącznie jego składowe. Alarm grupowy przyjmuje zawsze stan wynikający ze stanów poszczególnych alarmów składowych.

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

Serwery systemu

· Zamiana w mechanizmie rejestracji ramek - filtrowanie

 

Sterowniki systemu

· Zmiany związane z rozszerzeniem protokołu GazModem 2/3

· Skalowanie wartości dla Inventia

· Opcja adresacji dla protokołu ModBus

 

Starter

· Nowa opcja pozwalająca na ręczne uruchamianie/zamykanie aplikacji

· Konfigurowanie lokalizacji plików rejestracji

W pliku konfiguracyjnym Starter.ini istnieje możliwość zdefiniowania katalogu, w którym będą generowane pliki rejestracji dotyczące pracy modułu, np.:

             [Log]

             Katalog=c:\StraterLogs

 

W trybie usługi ścieżka musi być bezwzględna.

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

TelWin WebInterface

· Automatyczna autoryzacja użytkownika domenowego

W przypadku środowiska współpracującego z usługą katalogową Active Directory, użytkownik może zalogować się w systemie operacyjnym na swoje konto domenowe. W takiej sytuacji wywołanie w przeglądarce internetowej WWW, strony startowej serwisu TelWinWeb Interface, spowoduje próbę automatycznego uwierzytelnienia i zalogowania użytkownika do systemu TelWin SCADA®. Warunkiem koniecznym jest odpowiednie skonfigurowanie usługi IIS przez administratora systemu.

· Dostosowanie podsystemu do zmian wprowadzonych w kliencie wizualizacji TelView oraz w przeglądarkach WWW.

Wprowadzono między innymi obsługę funkcji przycisku - okno przeglądarki WWW

UWAGA!!!

Zainstalowanie najnowszej wersji systemu TelWin SCADA® 6.00.1 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przyporządkowaną do podsystemu pulę aplikacji w IIS, która musi wskazywać na architekturę .NET Framework v4.0 lub nowszą.