Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

TEL-STER | TelWin SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe17 marca 2014 r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA 6.00.0. Wprowadzone zmiany pozwoliły na ścisłą integrację z systemem TelNOTE 3 pod wspólną nazwą handlową Zintegrowany System Dyspozytorski TelWin IDS. Dodatkowo wprowadzono ogromne zmiany w sposobie wyświetlania grafiki. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Biuletyn TelWin SCADA 6.00 (1 Mb)Biuletyn Systemu TelWin SCADA 5.07 | TEL-STER Sp. z o.o. 

System TelWin SCADA w wersji 6.0 pozwala na ścisłą współpracę z systemem TelNOTE 3 pod wspólną nazwą handlową Zintegrowany System Dyspozytorski TelWin IDS. Więcej informacji o systemie TelWin IDS znajdziesz w dziale Produkty -> TelWin IDS

Lista zmian wprowadzonych w wersji 6.00:

Klient wizualizacji TelView

· Nowy interfejs graficzny Direct2D

W module wizualizacji danych zastąpiono przestarzały interfejs graficzny GDI - interfejsem Direct2D, który pozwala na sprzętową akcelerację grafiki 2D poprzez kartę graficzną, oferując wysoką jakość i szybkość działania. Poszczególne elementy schematu (głównie pasywne) zyskały wiele nowych właściwości. Należą do nich między innymi: współczynnik przezroczystości, wypełnianie gradientowe, wygładzanie (antyaliasing), transformacje (obrót o dowolny kąt, przekształcenie do ścieżki).

Uwagi

Zmiana dotychczasowego interfejsu graficznego GDI na Direct2D/GDI+, wymusza na module TelView skorzystanie z nowych mechanizmów renderowania tekstów. Ze względu na inną reprezentację czcionek w nowym interfejsie graficznym, schematy utworzone w poprzednich wersjach systemu TelWin SCADA®, zostaną odpowiednio dopasowane, w celu poprawnego wyświetlenia tekstu w regionie, który został dla niego przeznaczony na schemacie.

Starsze systemy operacyjne, takie jak Windows XP i Windows 2003 Server, nie wspierają nowego interfejsu graficznego Direct2D. W celu (względnie) poprawnego wyświetlenia schematów, utworzonych w systemie operacyjnym Windows 7 (i nowszym), moduł uruchomiony w starszych systemach operacyjnych wykorzysta interfejs graficzny GDI+. Należy mieć na uwadze, że schematy, z zaawansowanymi transformacjami elementów, nie zostaną poprawnie wyświetlone w starszych systemach operacyjnych, ze względu na ograniczenia funkcjonalne interfejsu GDI+.

· Przywrócenie okna komponentu z poziomu okna powiadomienia na pulpicie

W oknie powiadomienia na pulpicie, treść komunikatu jest obecnie wyświetlana w formie łącza do okna komponentu (lista alarmów, schemat), które wygenerowało powiadomienie. Łącze pozwala na szybkie przywrócenie okna na pierwszy plan.

· Wartość początkowa i jednostka w funkcji sterowania analogowego

W definicji funkcji przycisku Sterowanie analogowe wprowadzono nowe pole, umożliwiające zdefiniowanie liczby lub nazwy zmiennej, będącej Wartością początkową, wyświetlaną w trybie podglądu danych przed wykonaniem sterowania. Kolejnym polem w definicji tej funkcji jest Jednostka. W trybie podglądu danych informacje o wartości minimalnej, maksymalnej i jednostce zostaną zaprezentowane użytkownikowi w oknie dialogowym przed wykonaniem sterowania.

· Nowy tryb przeglądania danych SIMONE - VOSIM

Nowy tryb pozwala na przeglądanie wyników scenariuszy SIMONE - VOSIM. W oknie dialogowym z właściwościami schematu pojawiła się nowa grupa parametrów, pozwalająca zdefiniować zmienną, której wartość bieżąca umożliwi Zdalne odświeżanie scenariusza w trybie SIMONE - VOSIM.  Zmienna ta, w bazie serwera systemu, musi być wartością tekstową. W trybie przeglądania danych SIMONE - VOSIM należy, za pomocą funkcji przycisku Okno przeglądarki WWW, wywołać łącze internetowe do serwisu TelSIM, zawierające w jednym z parametrów nazwę zmiennej, zdefiniowanej w parametrach schematu. Po wygenerowaniu nowego scenariusza do zmiennej w serwerze trafi odpowiednia informacja, która zainicjuje odświeżenie schematu u wszystkich klientów, którzy będą w trybie przeglądania wyników SIMONE - VOSIM.

· Scalanie list zamienników z listami nadrzędnego Schematu w schemacie

W przypadku wykorzystywania zagnieżdżonych elementów Schemat w schemacie, istnieje możliwość wykorzystania i dodania list zamienników z elementu nadrzędnego do list zamienników w elemencie podrzędnym.

· Przekazywanie daty schematu do raportu, otwieranego za pomocą funkcji przycisku

· Transpozycja tabeli raportowej w trybie podglądu danych

W trybie podglądu danych na raporcie, istnieje możliwość wyświetlenia tabeli w układzie transponowanym. Do włączenia tego układu służy przycisk, znajdujący się w pasku narzędziowym okna. W trybie edycji znajduje się odpowiednia opcja, która pozwala na aktywację układu transponowanego po każdorazowym otwarciu okna raportu.

· Blokada wyświetlania podpowiedzi na listach alarmów

Nowa opcja w parametrach listy alarmów pozwala na wyłączenie mechanizmu wyświetlania podpowiedzi w trybie podglądu danych.

· Przeglądanie danych na wykresie według dowolnego zakresu czasu

W oknie wykresu, poprzez wciśnięcie klawisza Shift i zaznaczenie myszą regionu, nastąpi dopasowanie obszaru roboczego wykresu do wskazanego przez użytkownika zakresu (zarówno w osi czasu X, jak i osi wartości Y). Pozwala to użytkownikowi na dowolne przybliżenie przeglądanego zakresu danych.

· Rozszerzenie funkcjonalności współpracy z systemem TelNOTE

W ramach procesu udoskonalania współpracy z systemem TelNOTE wprowadzono możliwość tworzenia i przeglądania archiwum komentarzy z poziomu okna wykresu. Wciśnięcie prawego przycisku myszy w obszarze roboczym wykresu spowoduje wywołanie menu kontekstowego pozwalającego na dodanie nowego komentarza lub wywołanie okna dialogowego umożliwiającego przeglądanie archiwum dla zmiennej aktywnego trendu. Poprzez wciśnięcie klawisza Control i zaznaczenie myszą regionu, nastąpi automatyczne wywołanie mechanizmu dodawania komentarza do zmiennej aktywnego trendu.

· Powiadamianie o nowych notatkach w systemie TelNOTE za pomocą okien powiadomień na pulpicie

· Nowy mechanizm importowania/eksportowania do plików w formacie XML

Wprowadzony został nowy mechanizm eksportowania komponentów (schematy, schematy pochodne, raporty, listy alarmów, elementy biblioteki) do plików tekstowych w formacie XML. Zastępuje on mechanizm, który funkcjonował w poprzednich wersjach modułu i służył do zapisywania/odczytywania plików w formacie EXP.

Uwaga

Wersja 6.00.0 jest ostatnią, która pozwala na zapisanie komponentów do plików w formacie EXP, w celu ich odczytania w poprzednich wersjach systemu TelWin SCADA®. Mechanizm ten zostanie wycofany w kolejnej, pełnej wersji systemu.

· Mechanizm weryfikacji użytkownika w domyślnym źródle

Weryfikacja użytkownika w domyślnym źródle (serwerze systemu), jest częścią zagadnień bezpieczeństwa w systemie TelWin SCADA®. Mechanizm pozwala na wyeliminowanie potrzeby udostępniania i synchronizowania pliku passwd.dta na stacjach klienckich, korzystających wyłącznie z modułu TelView. Każdorazowe uruchomienie modułu (lub przerejestrowanie w nim użytkownika) spowoduje sprawdzenie uprawnień w źródle, które zostało zdefiniowane jako weryfikujące. 

· Zapisywanie i odtwarzanie parametrów konfiguracyjnych użytkowników

W module rozbudowany został mechanizm zapisu i odczytu ustawień konfiguracyjnych dla użytkowników (oraz domyślnych grup użytkowników). Mechanizm eliminuje potrzebę tworzenia odrębnego pliku WebEngine.ini dla podsystemu WebInterface, ponieważ tę samą funkcjonalność można uzyskać poprzez odpowiednie przygotowanie pliku TelView.ini.

 

Uwagi ogólne

 

           Domyślną grupą konfiguracyjną użytkownika będzie pierwsza znaleziona w pliku konfiguracyjnym TelView.ini, wyszukana według listy, zdefiniowanej w pliku Passwd.dta lub usłudze katalogowej Active Directory. Do uporządkowania grup zdefiniowanych w pliku Passwd.dta służy menadżer Użytkowników i grup, wywoływany w module za pomocą menu Konfiguracja -> Użytkownicy. Administrator systemu TelWin SCADA® może w dialogu konfiguracyjnym poszczególnego użytkownika wywołać za pomocą odpowiedniego przycisku listę jego grup i odpowiednio je uszeregować.

       Poprawne przygotowanie użytkownikom sekcji konfiguracyjnych opartych na nazwach domyślnych grup użytkowników, wymaga zaawansowanej wiedzy od administratora systemu TelWin SCADA®.

 

             Wszystkie ustawienia użytkownika mogą być dopisywane (w sposób automatyczny przez moduł lub ręcznie przez użytkownika) i odczytywane na pięciu poziomach:


1. w TelView.ini

==>

w sekcji [Aplikacja]


2. w TelView.ini

==>

a) w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:SYSTEM] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]


3. w TelView.ini

==>

a) w innej sekcji, wskazanej w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:TESTER] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w innej sekcji, wskazanej w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:GOSCIE]

poprzez zdefiniowanie parametru Sekcja konfiguracyjna np.

Sekcja konfiguracyjna=TESTERZY lub

Sekcja konfiguracyjna=Uzytkownik:TESTERZY


4. w zewnętrznym pliku

a) wskazanym w TelView.ini w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMIN] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) wskazanym w TelView.ini w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]

poprzez zdefiniowanie parametru Plik konfiguracyjny, np.

Plik konfiguracyjny=c:\Admins.ini

==>

a) w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:SYSTEM] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]


5. w zewnętrznym pliku

a) wskazanym w TelView.ini w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMIN] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) wskazanym w TelView.ini w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]

poprzez zdefiniowanie parametru Plik konfiguracyjny, np.

Plik konfiguracyjny=c:\Admins.ini

==>

a) w innej sekcji wskazanej w TelView.ini w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMIN] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w innej sekcji wskazanej w TelView.ini w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY],

poprzez zdefiniowanie parametru Sekcja konfiguracyjna np.

Sekcja konfiguracyjna=OPERATORZY lub

Sekcja konfiguracyjna=Uzytkownik:OPERATORZY

 

             Sekcja [Aplikacja] może zawierać wybrane ustawienia, wspólne dla wszystkich użytkowników, które w odpowiednim trybie konfiguracji (nowy wpis Preferowane ustawienia=) mogą być traktowane przez moduł jako nadrzędne parametry administracyjne względem ustawień użytkowników.

 

             Sekcja [Uzytkownik:Default] może być skonfigurowana ręcznie lub przygotowana z poziomu modułu po włączeniu, wyłącznie na czas konfigurowania, opcji Wspólna konfiguracja dla wszystkich użytkowników. Zawierać może domyślne ustawienia (inne niż narzuca moduł), dla każdego nowego użytkownika, który nie posiada jeszcze własnej, imiennej sekcji. Sekcja ta może być zdefiniowana zarówno w głównym pliku konfiguracyjnym TelView.ini jak i w pliku wskazanym przez parametr Plik konfiguracyjny= (każdy zewnętrzny plik może posiadać różne ustawienia domyślne dla nowych użytkowników).

 

             Zdefiniowanie w pliku TelView.ini przekierowania do innej sekcji konfiguracyjnej, za pomocą wpisu Sekcja konfiguracyjna=%AKTYWNY_UZYTKOWNIK%, spowoduje dynamiczne zinterpretowanie podanej wartości predefiniowanej odpowiednio dla aktualnie zarejestrowanego użytkownika w module.

 

            Zdefiniowanie w sekcji konfiguracyjnej [Aplikacja], parametru Automatyczne tworzenie zewnetrznych plikow konfiguracyjnych=1, spowoduje sprawdzenie przez moduł dostępności do pliku konfiguracyjnego zdefiniowanego w parametrze Plik konfiguracyjny= i w przypadku błędnej weryfikacji nastąpi próba jego utworzenia. Wygenerowany w ten sposób plik będzie zawierał w pierwszej linii komunikat o następującej treści: Plik konfiguracyjny automatycznie utworzony przez modul.

 

             Zdefiniowanie w sekcji konfiguracyjnej [Aplikacja], parametru Automatyczne tworzenie przekierowanych sekcji konfiguracyjnych=1, spowoduje sprawdzenie przez moduł obecności sekcji konfiguracyjnej zdefiniowanej w parametrze Sekcja konfiguracyjna= i w przypadku błędnej weryfikacji nastąpi próba jej utworzenia. Wygenerowana w ten sposób sekcja będzie zawierała w pierwszej linii komunikat o następującej treści: Sekcja konfiguracyjna automatycznie utworzona przez modul. 

 

             Poniższe procedury będą poprawnie działały po usunięciu lub wyczyszczeniu wpisu z parametru Include= i ewentualnym wprowadzeniu ścieżki w parametrze Plik konfiguracyjny=. Pozostawienie ścieżki we wpisie Include spowoduje odczyt/zapis ustawień według poprzedniego mechanizmu, gdzie ignorowane są wpisy Plik konfiguracyjny= oraz Sekcja konfiguracyjna=, a w zewnętrznym pliku parametry będą odczytywane/zapisywane w sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default])

 

 

Odczyt ustawień konfiguracyjnych użytkowników

 

             W standardowej (domyślnej) procedurze odczytu ustawień, sekcja użytkownika ma najwyższy priorytet i w przypadku braku parametru konfiguracyjnego w tej sekcji, wyszukiwany jest on w kolejnej, znajdującej się wyżej w hierarchii. W sekcji [Aplikacja] świadczy o tym wpis Preferowane ustawienia=Uzytkownik

 

1) sprawdzenie w sekcji użytkownika lub domyślnej grupie użytkownika (wyłącznie w głównym pliku konfiguracyjnym) parametrów Plik konfiguracyjny= oraz Sekcja konfiguracyjna =

2) jeśli ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego (Plik konfiguracyjny=) użytkownika NIE została zdefiniowana to:

   a) próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w głównym pliku TelView.ini

   b) jeśli wpis 2a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w głównym pliku

   c) jeśli wpis 2b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

3) jeśli istnieje ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego użytkownika to:

   a) próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   b) jeśli wpis 3a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   c) jeśli wpis 3b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   d) jeśli wpis 3c) nie został zdefiniowany; próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w głównym pliku TelView.ini

   e) jeśli wpis 3d) nie został zdefiniowany; próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

4) jeśli żaden z powyższych wpisów nie istnieje - próba odczytania wartości z sekcji [Aplikacja] w głównym pliku konfiguracyjnym TelView.ini

5) jeśli żaden z powyższych wpisów nie istnieje - przyporządkowana zostanie wartość domyślna modułu

 

             Zmiana parametru na Preferowane ustawienia=Aplikacja spowoduje odwrócenie hierarchii skanowania wpisów konfiguracyjnych użytkownika, traktując wpisy z sekcji [Aplikacja] jako tych z najwyższym priorytetem. W przypadku braku parametru konfiguracyjnego w tej sekcji, wyszukiwany jest on w kolejnej, znajdującej się niżej w hierarchii

 

1) próba odczytania wartości z sekcji [Aplikacja] w głównym pliku konfiguracyjnym TelView.ini

2) jeśli powyższy wpis nie został zdefiniowany następuje sprawdzenie w sekcji użytkownika lub domyślnej grupie użytkownika (wyłącznie w głównym pliku konfiguracyjnym) parametrów Plik konfiguracyjny= oraz Sekcja konfiguracyjna=

3) jeśli ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego (Plik konfiguracyjny=) użytkownika NIE została zdefiniowana to:

   a) próba odczytania wartości z sekcji użytkownika lub domyślnej grupy użytkownika w głównym pliku TelView.ini

   b) jeśli wpis 3a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w głównym pliku

   c) jeśli wpis 3b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

4) jeśli istnieje ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego użytkownika to:

   a) próba odczytania wartości z sekcji użytkownika lub domyślnej grupy użytkownika w głównym pliku TelView.ini

   b) jeśli wpis 4a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   c) jeśli wpis 4b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   d) jeśli wpis 4c) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

   e) jeśli wpis 4d) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

5) jeśli żaden z powyższych wpisów nie istnieje - przyporządkowana zostanie wartość domyślna modułu

 

Zapis ustawień konfiguracyjnych użytkowników (dotyczy obu ścieżek)

 

             Zapis wykonywany jest zawsze w sekcji użytkownika / domyślnej grupie użytkownika lub wskazanej w parametrach Plik konfiguracyjny= i/lub Sekcja konfiguracyjna=. Nie ma znaczenia, z której sekcji parametr został wcześniej odczytany i przepisany do sekcji użytkownika, ponieważ procedura kolejnego odczytu:

a) odczyta (w pierwszej kolejności) nowy wpis - w przypadku ścieżki domyślnego skanowania

b) zignoruje nowy wpis - w przypadku ścieżki odwróconego skanowania

 

 

 

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

Serwer systemu TelSrv

· Nowa kontrolka pozwalająca na definiowania wzorów obliczeniowych

Wprowadzona kontrolka pozwala na wybór wzoru z rozwijalnego drzewka, pogrupowanego według typów wzorów oraz zaawansowaną edycję parametrów wybranego wzoru z poziomu listy.

· Lista kierunków PTM

W module została zrealizowana funkcjonalność, pozwalająca na wybór dostępnego lokalnie kierunku PTM z poziomu rozwijalnej listy. Lista kierunków zostanie wyświetlona, jeśli lokalnie zostanie uruchomiony podsystem PTM.

· Blokada jednoczesnej edycji bazy zmiennych

W przypadku otwarcia bazy zmiennych w trybie edycji, kolejne wywołania bazy w tym trybie będą oznaczone jako „tylko do odczytu”. Mechanizm tan zapobiega równoczesnej edycji jednego dokumentu przez kilku użytkowników.

· Zmiany formatu plików archiwalnych i raportowych

W algorytmach zapisu plików archiwalnych i raportowych wprowadzone zostały zmiany, których celem jest zwiększenie niezawodności systemu. Pliki archiwalne z wcześniejszych wersji systemu zostaną poprawnie odczytane w nowym.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin SCADA 6.0 | TEL-STER Sp. z o.o.

TelWin WebInterface

· Dostosowanie podsystemu do zmian wprowadzonych w kliencie wizualizacji TelView oraz w przeglądarkach WWW.

UWAGA!!!

Zainstalowanie najnowszej wersji systemu TelWin SCADA® 6.00.0 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

Ze względu na zmianę środowiska uruchomieniowego Microsoft .NET Framework z wersji 2.0 na 4.0 zalecane jest odinstalowanie poprzedniej wersji podsystemu i zainstalowanie nowej od podstaw. Należy zwrócić szczególną uwagę na przyporządkowaną do podsystemu pulę aplikacji w IIS, która musi obecnie wskazywać na architekturę .NET Framework v4.0.

 
System TelWin

· Zmiana algorytmów zapisu plików konfiguracyjnych

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie niezawodności systemu. Nowe dane zostaną zapisane w pliku z rozszerzeniem .new, a po poprawnym zakończeniu operacji zapisu zmianie ulegnie jego nazwa. Dodatkowe rozszerzenia plików (.bak, .new) nie zastępują oryginalnych rozszerzeń lecz są dodawane na końcu nazwy pliku.

· Podpis elektroniczny plików konfiguracyjnych

Pliki konfiguracyjne (*.var, *.all itp.) chronione są podpisem elektronicznym, zapewniającym ich integralność. Opcjonalnie mogą być chronione hasłem, które uniemożliwi ich edytowanie.

· Pliki rejestracji

Zmodyfikowany zastał algorytm zapisu komunikatów do plików rejestracji. Pliki pozostają w trybie otwarcia do zapisu przez cały czas pracy danego modułu.

· Bezpieczeństwo w systemie TelWin SCADA®.

W systemie TelWin SCADA® wprowadzone zostały nowe mechanizmy, pozwalające na znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa tworzonych aplikacji.  Rozwiązania bazują na następujących algorytmach kryptograficznych:

- AES 256

- SHA  (Secure Hash Algorithm)

SHA265

HMAC  (keyed-Hash Message Authentication Code) 

PBKDF  (Password-Based Key Derivation Function)

 

Wszystkie poufne dane (głównie hasła) przechowywane w plikach dyskowych, są obecnie szyfrowane za pomocą silnych algorytmów. Ponadto istnieje możliwość wygenerowania i używania indywidualnych kluczy szyfrujących, specyficznych dla danej aplikacji. Hasła są wówczas szyfrowane za pomocą algorytmów jednokierunkowych (funkcji skrótu), całkowicie uniemożliwiających ich odszyfrowanie.