Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.10

 • 40035 ProcWin - Poprawiono interpretację polecenia STRING_COMPARE.
 • 40058 Ptm - Poprawiono problem podczas odświeżania posortowanego widoku łączy.
 • 39932 TelSrv - Poprawiono problem przesuwania w dół składowych wzorów zagnieżdżonych.
 • 39934 TelSrv - Poprawiono problem wklejania elementów na liście obiektów dla źródeł i profili.
 • 39831 TelView, WebEngine - Poprawiono problem aplikacji podczas zamykania modułu.
 • 39955 WebEngine - Poprawiono problem filtrowania listy alarmów.
 • 40140 WebEngine - Poprawiono problem otwarcia schematu z mapą w kolejnej sesji.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.09

 • 39051 AlSrv - Poprawiono problem z usuwaniem flagi alarmu "błąd obliczenia" po wyłączeniu się flagi zmiennej "wartość nieznana"
  dla alarmów z dynamicznym warunkiem zadziałania.
 • 34054 BackMgr - Poprawiono algorytm ustalania który węzeł ma najnowsze dane i który ma przejść w stan "Podstawowy".
 • 39840 Ptm - Poprawiono niepoprawne skrolowanie listy podczas włączonego filtrowania.
 • 39688 Starter - Poprawiono wyświetlanie listy aplikacji uruchomionych przez usługę.
 • 39608 TelSrv - Poprawiono błąd pobrania danych raportowych godzinowych dla zakresu nie zaokrąglanego do pełnych godzin.
 • 39786 TelTase2 - Zabezpieczono przed możliwym zakleszczeniem podczas reinicjacji modułu.
 • 39736 TelView - Poprawiono aktualizowanie środka mapy OSM po ręcznej modyfikacji wartości GeoURI.
 • 39692 TelView - Poprawiono blokadę modyfikacji wartości na komponencie raport.
 • 39654 TelView - Poprawiono możliwy problem z logowaniem poprzez mechanizm weryfikacji z użyciem modułu TelSrv.
 • 39918 TelView - Poprawiono odczyt schematów z pominięciem niekompatybilnych elementów.
 • 39904 TelView - Poprawiono problem kasowania maski bitowej w przyciskach schematu w schemacie.
 • 32594 TelView - Poprawiono problem przy połączeniu do serwisu TelNOTE.
 • 39571 TelView - Poprawiono problem zamiany globalnej dla wykresów f(x).
 • 39869 TelView - Poprawiono problem zapisu parametrów w elemencie słupek.
 • 39672 TelWin - Poprawiono problem z nieaktualizującą się czcionką nagłówka okna rejestracji.
 • 39639 TelWinWs - Poprawiono wycieki pamięci przy pobieraniu danych typu float.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.08

 • 38264 InventiaDrv - Umożliwiono odczyt ramki statusowej 0x43 dla urządzeń z nowszym firmware (rozmiar danych większy niż 16 bajtów).
 • 39377 OpcUaDrv, OpcUaSrv - Poprawiono problem odczytu polskich znaków w nazwach zmiennych i danych dostępowych.
 • 38984 TelSrv - Poprawiono eksport i import listy sterowników.
 • 39597 TelSrv - Poprawiono mechanizm wznawiania połączenia z bazą danych po niespodziewanym zerwaniu połączenia.
 • 38858 TelSrv - Poprawiono problem współbieżnego przetwarzania zapytań o dane.
 • 39344 TelView - Poprawiono aktywność przycisków na wstążce.
 • 39581 TelView - Poprawiono inicjalizację kontrolek dialogu konfiguracyjnego elementu Sygnalizacja.
 • 39507 TelView - Poprawiono komórkę funkcji archiwów dla wierszy grupy w elemencie Raport w trybie edycji.
 • 39661 TelView - Poprawiono odczyt definicji elementu Sprite z pliku XML.
 • 39490 TelView - Poprawiono problem aplikacji występujący przy odtwarzaniu wielu dźwięków alarmów na raz.
 • 39274 TelView - Poprawiono problem z brakiem możliwości pobrania danych archiwalnych po zmianie zakresu danych na raporcie.
 • 39336 TelView - Poprawiono rysowanie wskaźnika kołowego przy minimum różnym od zera.
 • 38205 TelView - Poprawiono wyznaczanie zakresu prezentowanych danych według widocznych warstw schematu.
 • 39388 TelView - Zabezpieczono mechanizm wklejania grup zmiennych w edycji raportu.
 • 39193 TelWin - Poprawiono resetowanie poziomu logowania bez włączonej blokady poziomu logowania.
 • 39330 WebMgr - Poprawiono wyświetlanie liczby aktywnych sesji w trybie zdalnej konsoli.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.07

 • 39073 AlSrv/TelSrv - Poprawiono brak możliwości kopiowania zmiennych zaznaczonych przeciągnięciem myszy.
 • 38943 ProcWin - Rozszerzono walidację komend IF-ELSE.
 • 39135 Ptm - Poprawiono błąd sortowania kolumn na dialogu edycji listy łączy.
 • 39013 TelSrv - Poprawiono problem uaktualniania definicji urządzeń w zmiennych po imporcie definicji obiektów dla źródeł.
 • 39136 TelSrv - Poprawiono problem wyszukiwania na liście obiektów dla źródeł.
 • 37674 TelView - Dodano mechanizmy zabezpieczające przed rekurencją i cyklami w Elementach biblioteki.
 • 38931 TelView - Poprawiono błąd aplikacji przy modyfikacji wartości na komponencie raport w trybie transpozycji.
 • 38889 TelView - Poprawiono eksport schematu do pliku XML z pełną listą czcionek.
 • 38891 TelView - Poprawiono mechanizm wyboru aktywnego progu w elemencie sygnalizacja.
 • 39065 TelView - Poprawiono możliwość zmniejszenia wysokości okna edycji raportu.
 • 39107 TelView - Poprawiono nawigację strzałkami klawiatury po polach raportu.
 • 38890 TelView - Poprawiono obsługę skrótów na schemacie pochodnym w trybie edycji.
 • 39170 TelView - Poprawiono problem odczytu historii wersjonowanych schematów.
 • 39137 TelView - Poprawiono rozmiar okna potwierdzenia sterowania.
 • 38924 TelView - Poprawiono rysowanie wskaźnika kołowego o widoku procentowym.
 • 38942 TelView - Poprawiono wyświetlanie powielonego okna wykresu offline.
 • 37742 TelWin - Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w mechanizmie autoryzacji użytkowników przy współpracy z systemem TelNOTE.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.06

 • 38809 OpcUaDrv - Poprawiono ponowne próby połączenia z serwerem po otrzymaniu błędu połączenia.
 • 38786 ProcWin - Poprawiono błąd przy zamykaniu przejętej sesji w trybie RC.
 • 38796 TelSrv - Poprawiono błędne pokazywanie menu pokaż/ukryj kolumny w trybie RC.
 • 38779 TelSrv - Poprawiono brak wypełnienia katalogu ze zmiennymi po otwarciu/przeładowaniu bazy.
 • 38723 TelSrv - Poprawiono działanie opcji "Pokaż w nowym oknie" dla funkcji wyszukiwania oraz zamiany.
 • 36341 TelSrv - Uzupełniono w dokumentacji opis dotyczący parametru pliku ini "Przyrost dobowy licznika".
 • 38529 TelTase2 - Usunięto inicjowanie klienckiej części komunikacji w przypadku, gdy dane są tylko udostępniane.
 • 38822 TelView - Poprawiono błędne skalowanie schematów z mapą.
 • 38734 TelView - Poprawiono działanie skrótów na kontrolkach w edycji schematu.
 • 38202 TelView - Poprawiono nazwy wyświetlane w menu kontekstowym paska narzędziowego dostępnego w trybie przeglądania danych raportowych.
 • 38587 TelView - Poprawiono obsługę dynamicznych wykresów.
 • 38719 TelView - Poprawiono rysowanie elementu przycisk po wciśnięciu i opuszczeniu kursorem obszaru schematu.
 • 38883 TelView - Poprawiono wyświetlanie podpowiedzi dla pomiarów predefiniowanych i statusów.
 • 38741 TelView - Wyłączono wyróżnienie kolumny z danymi za początek okresu raportowego w widoku nietransponowanym.
 • 36418 TelView, TelSrv, AlSrv - Poprawiono niedziałające skróty klawiszowe w kontrolce wyszukiwania drzewka.
 • 38962 TelWinWS - Naprawiono możliwy problem z utratą dokładności dla zmiennej typu float4.
 • 38872 WebEngine - Naprawiono problem z niepoprawnym wyświetlaniem warstw schematu.
 • 38681 WebInterface - Poprawiono problem ze skrolowaniem schematów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.05

 • 38445 AlSrv - Poprawiono problem występujący podczas wpisywania komunikatu na pasku statusowym.
 • 38043 OpcUaDrv - Dodano ponowne założenie subskrypcji przy błędzie podczas dodawania monitorowanych zmiennych.
 • 38495 SmartGasDrv - Dodano odczyt parametru 0x205 i 0x40C.
 • 38298 TelSrv - Poprawiono problem obliczania wzoru pobierania n-tego bitu dla wartości typu uint64.
 • 38287 TelSrv, AlSrv - Poprawiono błąd wykonywania operacji Statystyka na katalogu pochodnym.
 • 38416 TelTase2 - Dodano obsługę pakietów keep-alive pozwalających na wykrycie "zamrożonych" połączeń.
 • 37763 TelTase2 - Zabezpieczono przed dodaniem zmiennych o istniejącej nazwie.
 • 38204 TelView - Poprawiono błąd rysowania wykresu z włączonym dociąganiem do bieżącego czasu.
 • 37127 TelView - Poprawiono nawigacje pomiędzy pomiarami na schemacie w trybie wprowadzania danych.
 • 38574 TelView - Poprawiono problem braku uwzględniania mnożnika i przesunięcia przy modyfikacji wartości.
 • 38570 TelView - Poprawiono problem modyfikacji wartości bieżącej na liczby zmiennoprzecinkowe.
 • 38267 TelView - Poprawiono problem przy zamykaniu aplikacji.
 • 38145 TelView - Poprawiono rysowanie słupka dla specyficznych wartości progów.
 • 38509 TelView - Poprawiono wyświetlanie opisu etykiety na wykresie.
 • 38292 TelView - Poprawiono wyświetlanie słupka w przypadku progów zdefiniowanych poza zakresem.
 • 38360 TelView - Przywrócono obsługę skrótów klawiaturowych w schematach użytkownika.
 • 38305 TelView - Usprawniono działanie dialogu konfiguracji słupka.
 • 37893 TelView - Zoptymalizowano wczytywanie drzewa komponentów podczas uruchamiania aplikacji.
 • 38003 TelWin WebInterface - Poprawiono problem centrowania mapy według wyszukanego punktu.
 • 38381 TelWin WebInterface - Zabezpieczono działanie funkcji przycisku Zamknij komponent przed niepoprawnym wykonaniem operacji
 • Cofnij do poprzedniego schematu, gdy funkcja dotyczy innego komponentu.
 • 38079 WebEngine - Poprawiono problem z wywoływaniem niepoprawnej funkcji przycisku blokowanego lub ukrywanego w zależności
  od wartości zmiennej.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.04

 • 38069 AlSrv - Poprawiono działanie wpisów Rozmiar logu i Rozmiar logu diagnostycznego dla serwera w trybie RC i Pasywnym.
 • 38016 OpcUaDrv - Poprawiono problem występujący przy zerwaniu połączenia podczas dodawania monitorowanych zmiennych.
 • 37978 ProcWin - Zoptymalizowano wczytywanie plików skryptów.
 • 38056 Ptm - Dodano dokumentację protokołu MultiInfo.
 • 35303 Ptm - Wprowadzono ignorowanie spontanicznych komunikatów diagnostycznych wysyłanych przez modem dla łącza SMS-COM.
 • 38015 Ptm MultiInfo - Dodano wczytywanie certyfikatu z magazynu Local Machine w trybie usługi.
 • 38366 Ptm MultiInfo - Poprawiono błędny rozmiar sms w kodowaniu Unicode.
 • 37869 SmartGasDrv - Dodano zmienną predefiniowaną RecNum.
 • 37533 SmartGasDrv - Umożliwiono transmisję danych z wykorzystaniem łącza MultiInfo.
 • 37909 SmsDrv - Dodano obsługę protokołu MacR4.
 • 38224 SmsDrv - Poprawiono odczyt przyrostów godzinowych.
 • 37844 SqlDrv - Poprawiono problem przy pobieraniu danych.
 • 37435 Starter - Poprawiono problem błędnego wyboru wersji językowej dla systemów anglojęzycznych.
 • 38249 TelTase2 - Poprawiono problem z brakiem możliwości wyłączenia logu diagnostycznego.
 • 38225 TelTase2 - Poprawiono problem z niewyświetlaniem listy zmiennych dostępnych u partnera.
 • 38138 TelView - Dodano dynamiczną zamianę nazwy źródła dla elementów raportu według konfiguracji źródeł.
 • 37966 TelView - Dodano możliwość stosowania cofnij/ponów ze skrótów klawiszowych dla programu uruchomionego z ukrytą wstążką.
 • 38104 TelView - Poprawiono aktualizację listy skal wykresu po edycji z poziomu źródła danych.
 • 38146 TelView - Poprawiono automatyczne generowanie minimum i maksimum przy zmianie typu progu dla elementu Słupek.
 • 38128 TelView - Poprawiono funkcjonowanie mechanizmu przesunięcia czasu na wykresie.
 • 36958 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji występującego przy zamykaniu aplikacji.
 • 38182 TelView - Poprawiono problem błędu zamknięcia schematu podczas wykonywania funkcji przycisku uruchom program.
 • 38203 TelView - Poprawiono problem uruchamiania okna wyboru zmiennej na dialogu Parametry warstw.
 • 36433 TelView - Poprawiono problem ze zwalnianiem biblioteki interfejsowej TNTWIface w trakcie zamykania TelView.
 • 38195 TelWin - Poprawiono błąd ładowania plików pomocy za pomocą klawiszu F1.
 • 37755 TelWin - Poprawiono by licznik wersji plików var nie był inkrementowany, gdy wyłączone jest wersjonowanie.
 • 38216 TelWin - Poprawiono odpytywanie domeny użytkownika w przypadku, gdy pierwszy człon nazwy DNS tej domeny jest różny od nazwy NetBIOS.
 • 38017 TelWin WebInterface - Dostosowano działanie algorytmu funkcji przycisku Wyszukiwanie na schemacie do obowiązującego w module TelView.
 • 37965 TelWin WebInterface - Poprawiono brak uwzględnienia uprawnień do modyfikacji danych przy akceptowaniu alarmu.
 • 37976 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie raportu bieżącego i listy alarmów po odzyskaniu połączenia z serwerem.
 • 37806 TelWinWs - Poprawiono pobieranie wartości liczbowych typu int.
 • 37842 WebEngine - Poprawiono problem podczas rysowania tekstu za pomocą mechanizmu GDI.
 • 38010 WebMgr - Poprawiono automatyczne wylogowanie najstarszej sesji dla aplikacji Android.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.03

 • 37720 AlSrv - Poprawiono problem dodania takiej samej nazwy profilu rejestracji jak zmiennej.
 • 37817 Drivery - Dodano zabezpieczenie znaków specjalnych dla nazwy w źródle. Jeśli w kodowanej nazwie pojawią się znaki #, %, \
  to zostaną zastąpione na kolejno \#, \%, \\.
 • 37973 MtpDrv - Uzupełniono brakujący fragment dokumentacji na temat programowania urządzenia.
 • 37940 Ptm Multiinfo - Dodano szczegółowe informacje o wysyłanej wiadomości sms do logu.
 • 37972 Ptm Multiinfo - Dodano walidację znaków w odbieranym ciągu binarnym.
 • 37786 TelSrv - Umożliwiono wprowadzenie nazwy obiektu dłuższej niż 50 znaków.
 • 37680 TelView - Poprawiono problem z zawieszaniem się aplikacji przy włączaniu niektórych schematów zawierających schemat w schemacie.
 • 37969 TelView - Przywrócono działanie klawisza F2 jako funkcję wyzwalania przycisku.
 • 37618 UsrMan - Poprawiono problem związany z nadpisywaniem parametru ini "Katalog pliku hasel".
 • 38004 WebInterface - Poprawiono brak uwzględnienia uprawnień do modyfikacji danych podczas edycji wartości w elemencie pomiar.
 • 36820 WebInterface - Poprawiono obsługę konfiguracji wyświetlania elementów mapy.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.02

 • 37882 GM2Srv - Poprawiono błędną odpowiedź E5. 37765 OpcUaDrv - Dodano wpisywanie w logu informacji o statusie opc otrzymanym
  w trybie subskrypcji.
 • 37787 OpcUaDrv - Poprawiono mechanizm tworzenia i usuwania subskrypcji.
 • 37785 PTM - Dodano w logu informację o zawartości wiadomości sms wraz z numerem nadawcy w protokole MultiInfo.
 • 37885 Ptm - Poprawiono odczyt wiadomości sms typu binarnego w protokole MultiInfo.
 • 37852 SmartGasDrv - Dodano dodatkowe logowanie numeru nadawcy niepoprawnego pakietu.
 • 37048 TelSrv - Poprawiono mechanizm pakowania danych archiwalnych dla plików zawierających polskie znaki w nazwie.
 • 37854 TelSrv - Poprawiono możliwe problemy przy odczycie danych archiwalnych po włączeniu modułu.
 • 37821 TelSrv - Poprawiono zapis parametru Zip= w sekcji Konfiguracja pliku TelSrv.ini.
 • 37849 TelSrv - Zlikwidowano potencjalny wyciek pamięci spowodowany otwarciem pliku zip z danymi archiwalnymi.
 • 37867 TelView - Poprawiono archiwizacje schematu z funkcji przycisku, z wykorzystaniem zdefiniowanego wzorca.
 • 37881 TelView - Poprawiono błąd wprowadzenia niepoprawnego formatu daty i czasu w pomiarze.
 • 37890 TelView - Poprawiono błędnie uzupełnione, w poprzednich wersjach, formatowanie tekstowe w pomiarze.
 • 37873 TelView - Poprawiono działanie okna przeglądarki po aktualizacji Windows.
 • 37677 TelView - Poprawiono wybór funkcji przycisku dla funkcji o tej samej nazwie.
 • 37553 TelView - Poprawiono wyświetlanie zakładki SIMONE poza schematem w trybie uruchomieniowym.
 • 37898 TelView - Przeniesiono tworzenie katalogu wbudowanej przeglądarki z App do lokalnego katalogu użytkownika %appdata%\Local.
 • 37827 TelWin WebInterface - Poprawiono działanie przycisku nawigowania mapą w dół ekranu.
 • 37805 TelWinWs - Poprawiono problem z aktualizacją zmiennych monitorujących.
 • 37721 TelWinWS - Usunięto niepotrzebne próbki poza zakresem podczas pobierania danych archiwalnych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.01

 • 37811 Ptm - Poprawiono przekazywanie numeru nadawcy w protokole multiinfo.
 • 37804 Ptm - Poprawiono zawieszanie się modułu przy zdefiniowanych kilku kierunkach multiinfo.
 • 37694 SMSDrv - Dodano parametry "Godzina doby gazowniczej", "Czas przelicznika", "Czas początku harmonogramu" oraz
  "Czas końca harmonogramu" dla protokołu CRS-003.
 • 37586 TelView - Poprawiono problem z niezamykającą się aplikacją Excel po imporcie z formatu XML.
 • 37777 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie aktywnych regionów po aktualizacji widoku schematu.
 • 37528 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie tytułu schematu.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.00

 • 32614 AlSrv - Umożliwiono dodanie znaczników dla nowej linii i tabulacji w treści powiadomienia mailowego.
 • 37477 BackMgr - Poprawiono mechanizm dodawania adresu wirtualnego.
 • 36801 Dodano możliwość wskazania katalogu roboczego dla funkcji uruchamiania programu z przycisku.
 • 36727 OPCUADrv - Dodano obsługę pobierania danych archiwalnych.
 • 36894 OPCUADrv - Dodano obsługę różnych polityk bezpieczeństwa.
 • 35839 OPCUASrv - Dodano obsługę udostępniania danych archiwalnych w serwerze.
 • 37460 ProcWin - Poprawiono pobieranie wartości zmiennych przy użyciu INCLUDE_VAR.
 • 37369 Ptm - Dodano obsługę usługi wysyłania/odbierania sms Multiinfo.
 • 37198 Serwery - Dodano obsługę parametru "Blokada rodzaju rejestracji" dla serwerów zmieniających poziom logowania przy zamknięciu.
 • 36419 Starter - Dodano ograniczenie konfiguracji dla modułu ptm i mk.
 • 36684 Starter - Poprawiono odczytywanie parametrów z pliku konfiguracyjnego.
 • 35765 TelSrv - Zmodyfikowano sposób wyznaczania znacznika czasowego dla zmiennej będącej obliczeniem LastValid.
 • 34725 TelView - dla wykresów typu schodkowy i słupkowy gdy są ustawione etykiety pokazywany jest na nich także czas startu i stopu danej wartości
  oraz czas trwania tego stanu.
 • 36808 TelView - Dodano warunek wyróżniania przycisku: "zawiera", dla zmiennych predefiniowanych oraz bieżących (wartość - tekstowa).
 • 37201 TelView - Dodano wyświetlanie na mapie obiektów typu punkt na podstawie pliku kształtu SHP.
 • 37676 TelView - Eksport/import biblioteki do XML uwzględnia ustawienia typu tła.
 • 37377 TelView - Poprawiono wyświetlanie nadmiarowych parametrów na dialogu konfiguracyjnym wykresu.
 • 37143 TelView - Poprawiono wyświetlanie parametrów elementu po podwójnym kliknięciu na pozycję listy elementów.
 • 36974 TelView - Poprawiono wyświetlanie progów sygnalizacji.
 • 37250 TelView - Poprawiono wyświetlanie skali schematu.
 • 37150 TelView - Poprawiono zachowywanie ustawień startowych po edycji parametrów w elemencie Wykres.
 • 35378 TelView - Przywrócenie możliwości ograniczania liczby znaków dla wartości tekstowych w pomiarze.
 • 37165 TelView - Umożliwiono rozróżnienie wartości stałej i zmiennej w funkcji sterowania analogowego.
 • 36984 TelView - Umożliwiono wyświetlania skali zawierającej etykiety danych na wykresach.
 • 31393 TelView - Wprowadzono nowy silnik przeglądarki WWW Edge Chromium (WebView2).
 • 37637 TelView - Zabezpieczono funkcjonowanie okna powiadomień o alarmach/zdarzeniach.
 • 37462 TelView - Poprawiono obsługę list z definicjami źródeł danych i skal w elemencie wykres.
 • 19562 TelWin - Dodano informację o użytkowniku blokującym edycję pliku.
 • 37031 TelWin WebInterface - wyświetlanie wartości startowej dla funkcji przycisku Sterowanie analogowe.
 • 35017 TelWinRpc - Udostępniono serwer udostępniający dane po protokole WebSocket.
 • 37316 TelWinWs - Poprawiono szyfrowanie hasła użytkownika.