Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.01

 • 37811 Ptm - Poprawiono przekazywanie numeru nadawcy w protokole multiinfo.
 • 37804 Ptm - Poprawiono zawieszanie się modułu przy zdefiniowanych kilku kierunkach multiinfo.
 • 37694 SMSDrv - Dodano parametry "Godzina doby gazowniczej", "Czas przelicznika", "Czas początku harmonogramu" oraz
  "Czas końca harmonogramu" dla protokołu CRS-003.
 • 37586 TelView - Poprawiono problem z niezamykającą się aplikacją Excel po imporcie z formatu XML.
 • 37777 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie aktywnych regionów po aktualizacji widoku schematu.
 • 37528 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie tytułu schematu.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.07.00

 • 32614 AlSrv - Umożliwiono dodanie znaczników dla nowej linii i tabulacji w treści powiadomienia mailowego.
 • 37477 BackMgr - Poprawiono mechanizm dodawania adresu wirtualnego.
 • 36801 Dodano możliwość wskazania katalogu roboczego dla funkcji uruchamiania programu z przycisku.
 • 36727 OPCUADrv - Dodano obsługę pobierania danych archiwalnych.
 • 36894 OPCUADrv - Dodano obsługę różnych polityk bezpieczeństwa.
 • 35839 OPCUASrv - Dodano obsługę udostępniania danych archiwalnych w serwerze.
 • 37460 ProcWin - Poprawiono pobieranie wartości zmiennych przy użyciu INCLUDE_VAR.
 • 37369 Ptm - Dodano obsługę usługi wysyłania/odbierania sms Multiinfo.
 • 37198 Serwery - Dodano obsługę parametru "Blokada rodzaju rejestracji" dla serwerów zmieniających poziom logowania przy zamknięciu.
 • 36419 Starter - Dodano ograniczenie konfiguracji dla modułu ptm i mk.
 • 36684 Starter - Poprawiono odczytywanie parametrów z pliku konfiguracyjnego.
 • 35765 TelSrv - Zmodyfikowano sposób wyznaczania znacznika czasowego dla zmiennej będącej obliczeniem LastValid.
 • 34725 TelView - dla wykresów typu schodkowy i słupkowy gdy są ustawione etykiety pokazywany jest na nich także czas startu i stopu danej wartości
  oraz czas trwania tego stanu.
 • 36808 TelView - Dodano warunek wyróżniania przycisku: "zawiera", dla zmiennych predefiniowanych oraz bieżących (wartość - tekstowa).
 • 37201 TelView - Dodano wyświetlanie na mapie obiektów typu punkt na podstawie pliku kształtu SHP.
 • 37676 TelView - Eksport/import biblioteki do XML uwzględnia ustawienia typu tła.
 • 37377 TelView - Poprawiono wyświetlanie nadmiarowych parametrów na dialogu konfiguracyjnym wykresu.
 • 37143 TelView - Poprawiono wyświetlanie parametrów elementu po podwójnym kliknięciu na pozycję listy elementów.
 • 36974 TelView - Poprawiono wyświetlanie progów sygnalizacji.
 • 37250 TelView - Poprawiono wyświetlanie skali schematu.
 • 37150 TelView - Poprawiono zachowywanie ustawień startowych po edycji parametrów w elemencie Wykres.
 • 35378 TelView - Przywrócenie możliwości ograniczania liczby znaków dla wartości tekstowych w pomiarze.
 • 37165 TelView - Umożliwiono rozróżnienie wartości stałej i zmiennej w funkcji sterowania analogowego.
 • 36984 TelView - Umożliwiono wyświetlania skali zawierającej etykiety danych na wykresach.
 • 31393 TelView - Wprowadzono nowy silnik przeglądarki WWW Edge Chromium (WebView2).
 • 37637 TelView - Zabezpieczono funkcjonowanie okna powiadomień o alarmach/zdarzeniach.
 • 37462 TelView - Poprawiono obsługę list z definicjami źródeł danych i skal w elemencie wykres.
 • 19562 TelWin - Dodano informację o użytkowniku blokującym edycję pliku.
 • 37031 TelWin WebInterface - wyświetlanie wartości startowej dla funkcji przycisku Sterowanie analogowe.
 • 35017 TelWinRpc - Udostępniono serwer udostępniający dane po protokole WebSocket.
 • 37316 TelWinWs - Poprawiono szyfrowanie hasła użytkownika.