Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.06.00

 • 35014 IEC60870-5-104Drv - Zaimplementowano nowy sterownik protokołu.
 • 34929 MBusDrv - Dodano obsługę logger-a w sterowniku ModBus (dane archiwalne).
 • 36356 SQLDrv - Umożliwiono przekazywanie parametrów opcjonalnych do zapytań SQL.
 • 30141 PTM - Dodano kolumny w definicji łączy oraz umożliwiono ich sortowanie.
 • 35934 PTM - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny dla urządzenia COM w mechanizmie wysyłania wieloczęściowych SMSów.
 • 35748 PTM - Zoptymalizowano działanie interfejsu aplikacji przy dużej ilości łącz.
 • 36446 TelSrv - Umożliwiono scalanie plików danych archiwalnych do zbiorczych plików zip.
 • 35888 TelTase2 - Zaimplementowano moduł klienta i serwera protokołu Tase.2.
 • 36175 TelView - Dodano do menu kontekstowego przyciski Znajdź i Znajdź następne na liście alarmów.
 • 36027 TelView - Dodano opcję czyszczenia wyników wyszukiwania oraz obsługę klawisza "Enter" w panelu wyszukiwania.
 • 36179 TelView - Dodano opcję zwijania i rozwijania grup w menu kontekstowym oraz na wstążce dla listy alarmów.
 • 35497 TelView - Umożliwiono import danych pomiarowych z plików txt, csv, xml, xlsx, poprzez funkcję przycisku.
 • 29749 TelWin - Dodano mechanizm filtrowania i przekierowywania poszczególnych wpisów logu.
 • 35156 TelWin - Wprowadzono mechanizm umożliwiający wersjonowanie plików *.var i innych.
 • 36055 UsrMan - Umożliwiono ukrywanie zablokowanych użytkowników i grup użytkowników.
 • 36366 AlSrv - Poprawiono działanie zmiennych predefiniowanych SYS_DataWrite.
 • 35524 AlSrv - Poprawiono problem wysyłania wiadomości sms po reinicjacji modułu PTM.
 • 35720 AlSrv - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS poprzez moduł PTM.
 • 34828 AlSrv - Umożliwiono odczyt wartości źródłowej dla trybu pasywnego i mirror.
 • 35401 AlSrv - Wprowadzono dynamiczne zwiększanie wartości parametru RDA dla wartości bieżących przechowywanych w pliku z danymi lokalnymi.
 • 36031 GMSrv - Poprawiono możliwy problem przy zapytaniu o dane archiwalne.
 • 36141 MK - Rozwiązano możliwy problem z wysyłaniem komunikatu zapisującego i zwalniającego kolejkę logów w przypadku błędu wysłania.
 • 35473 PTM - Poprawiono problem zerowania licznika wysłanych wiadomości sms.
 • 30143 PTM - Zastąpiono mechanizm wyszukiwania mechanizmem filtrowania który po odfiltrowaniu pokazuje z głównym oknie tylko łącza pasujące do wzorca.
 • 35719 PTM - Zwiększono rozmiar identyfikatora dla dzielonych wiadomości SMS.
 • 36689 TelSrv - Korekta mechanizmu generującego podpowiedzi do wzorów.
 • 35758 TelSrv - Poprawiono inicjowanie raportów godzinowych w przypadku profilu zdefiniowanego dla wybranych godzin.
 • 36402 TelSrv - Poprawiono kopiowania zmiennych do/z Excela.
 • 36193 TelSrv - Poprawiono problem z wykonaniem kopii zapasowej pliku z danymi bieżącymi.
 • 36020 TelSrv - Poprawiono zaznaczanie obiektu nazwy w źródle w definicji katalogu pochodnego.
 • 35653 TelSrv - Przywrócono możliwość odczytu baz zmiennych utworzonych w starszych wersjach systemu.
 • 36355 TelSrv - Umożliwiono wykonywanie operacji na wartościach zdenormalizowanych (bardzo małe liczby zmiennoprzecinkowe).
 • 36292 TelSrv, AlSrv - Poprawiono problem braku zapisu stanu checkboxów w definicji uprawnień.
 • 35594 TelSrv, AlSrv - Poprawiono przetwarzanie pliku z danymi lokalnymi modułu w trybie MIRROR.
 • 36291 TelView - Poprawiono aktualizację tytułu okna po włączeniu trybu maksymalizacji okien.
 • 35977 TelView - Poprawiono błędne rysowanie wartości na wykresie po przesunięciu skali czasu do przodu.
 • 35515 TelView - Poprawiono domyślny zakres czasu dla raportów generowanych dynamicznie.
 • 36264 TelView - Poprawiono działanie mechanizmu modyfikowania wartości progu alarmu.
 • 36191 TelView - Poprawiono działanie przycisku "Znajdź następny" na wstążce dla listy edycji schematu.
 • 36085 TelView - Poprawiono funkcję przycisku: rejestracja użytkownika.
 • 35804 TelView - Poprawiono ikony podczas eksportu komponentu raport do PDF.
 • 36115 TelView - Poprawiono interpretację progów sygnalizacji.
 • 36308 TelView - Poprawiono kopiowanie tekstowe elementów listy alarmów.
 • 35543 TelView - Poprawiono mechanizm filtrowania na ekranie raportów.
 • 35676 TelView - Poprawiono mechanizm zamian dynamicznych dla schematów pochodnych.
 • 36275 TelView - Poprawiono możliwy błąd występujący przy zamykaniu aplikacji.
 • 35962 TelView - Poprawiono możliwy problem błędu aplikacji przy odświeżaniu okien.
 • 35774 TelView - Poprawiono możliwy problem z otwieraniem listy alarmów.
 • 35522 TelView - Poprawiono nadmiarowe zapisywanie sekcji konfiguracja w pliku TelNote.ini podczas zamknięcia TelView.
 • 36362 TelView - Poprawiono obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji schematu pochodnego.
 • 36176 TelView - Poprawiono przekazywanie parametrów w dialogu edycji alarmu.
 • 36281 TelView - Poprawiono przesuwanie grup za pomocą myszki w edycji listy alarmów.
 • 36285 TelView - Poprawiono wykrywanie zmian przy edycji elementu na drzewie komponentów.
 • 36180 TelView - Poprawiono wyszukiwanie alarmu na liście gdy wyszukany element znajduje się w zwiniętej grupie.
 • 36157 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu schematu Wykres f(x) zapisanego w wersji systemu TelWin SCADA 6.05 lub wcześniejszej.
 • 36266 TelView - Poprawiono wyświetlanie na pasku statusowym prawidłowego poziomu uprawnień po przerejestrowaniu na innego użytkownika.
 • 36190 TelView - Poprawiono wyświetlanie na schemacie pojedynczej daty jako zakresu przeglądania danych w przypadku, gdy data początkowa i końcowa będą identyczne.
 • 36748 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości na liście elementów.
 • 35595 TelView - Rozwiązano problem wywoływania okna komponentu przy aktywnym mechanizmie uruchamianym na wstążce "Okno -> Zawsze na wierzchu" oraz równoczesnym uwzględnianiu atrybutu komponentu "Zawsze na pierwszym planie".
 • 36214 TelView - Umożliwiono wywołanie okna logowania użytkownika w module uruchomionym z zerowym poziomem uprawnień.
 • 36178 TelView - Usunięto pokazanie gwiazdki na liście alarmów po wejściu w edycje nazwy grupy, gdy nie zmieniła się nazwa. Dodano możliwość cofnięcia zmiany nazwy grupy.
 • 36302 TelView - Wprowadzono zabezpieczenie przy ręcznym wypełnianiu ścieżki do pliku mapy.
 • 36248 TelView - Wyeliminowano możliwość otwarcia komponentu w trybie podglądu danych przez użytkownika, który nie spełnia wymaganego poziomu uprawnień.
 • 35889 TelView - Zabezpieczono dialog edycji siatki przed niedopuszczalną definicją parametrów.
 • 36070 TelView - Zoptymalizowano algorytm generowania pliku binarnego dla map OSM.
 • 35583 TelView - Zoptymalizowano proces przetwarzania pliku binarnego mapy OSM.
 • 36223 TelWin - Uzupełniono dokumentacje systemu względem instalacji i uruchomienia podsystemu TelWin WebInterface.
 • 36300 TelWin WebInterface - Poprawiono możliwość wyboru raportu pochodnego (plik *.shp) z drzewa Raporty oraz otwarcia raportu pochodnego za pomocą funkcji przycisku Otwarcie komponent.
 • 36309 TelWinWeb - Dodano przyciski << i >> do przesuwania zakresu na schemacie raportowym.
 • 36246 TelWinWeb - Poprawiono daty przekazywane do okna zmiany daty schematu.
 • 35513 TelWinWeb - Poprawiono odświeżanie danych bieżących w oknie raportu.
 • 36019 TelWinWeb - Poprawiono problem otwierania elementów ukrytych na drzewie komponentów.
 • 35873 TelWinWeb - Poprawiono przetwarzanie dynamicznie tworzonych komponentów przy użyciu funkcji przycisku Dynamiczny schemat/raport pochodny.
 • 36079 TelWinWeb - Poprawiono przetwarzanie dynamicznie tworzonych komponentów przy użyciu funkcji przycisku Dynamiczny schemat/raport pochodny.
 • 36022 TelWinWeb - Poprawiono uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o usługę katalogową Active Directory.
 • 27120 TelWinWeb - Wprowadzono informację o powiązaniu wersji podsystemu WebInterface z wersją systemu TelWin SCADA.
 • 36148 TelWinWS - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania zapisu do zmiennych monitorujących stan serwera.
 • 36171 TelWinWS - Poprawiono możliwy błąd autoryzacji użytkownika.
 • 35779 TelWinWS - Poprawiono możliwy problem pobierania listy zmiennych.