Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.13

 • 39073 AlSrv/TelSrv - Poprawiono brak możliwości kopiowania zmiennych zaznaczonych przeciągnięciem myszy.
 • 38786 ProcWin - Poprawiono problem przy zamykaniu przejętej sesji w trybie RC.
 • 39135 Ptm - Poprawiono błąd sortowania kolumn na dialogu edycji listy łączy.
 • 38796 TelSrv - Poprawiono błędne pokazywanie menu pokaż/ukryj kolumny w trybie RC.
 • 38723 TelSrv - Poprawiono działanie opcji "Pokaż w nowym oknie" dla funkcji wyszukiwania oraz zamiany.
 • 39013 TelSrv - Poprawiono problem uaktualniania definicji urządzeń w zmiennych po imporcie definicji obiektów dla źródeł.
 • 39136 TelSrv - Poprawiono problem wyszukiwania na liście obiektów dla źródeł.
 • 36341 TelSrv - Uzupełniono w dokumentacji opis dotyczący parametru pliku ini "Przyrost dobowy licznika".
 • 37674 TelView - Dodano mechanizmy zabezpieczające przed rekurencją i cyklami w Elementach biblioteki.
 • 38931 TelView - Poprawiono błąd aplikacji przy modyfikacji wartości na komponencie raport w trybie transpozycji.
 • 38822 TelView - Poprawiono błędne skalowanie schematów z mapą.
 • 38734 TelView - Poprawiono działanie skrótów na kontrolkach w edycji schematu.
 • 38889 TelView - Poprawiono eksport schematu do pliku XML z pełną listą czcionek.
 • 38891 TelView - Poprawiono mechanizm wyboru aktywnego progu w elemencie sygnalizacja.
 • 39065 TelView - Poprawiono możliwość zmniejszenia wysokości okna edycji raportu.
 • 39107 TelView - Poprawiono nawigację strzałkami klawiatury po polach raportu.
 • 38202 TelView - Poprawiono nazwy wyświetlane w menu kontekstowym paska narzędziowego dostępnego w trybie przeglądania danych raportowych.
 • 38587 TelView - Poprawiono obsługę dynamicznych wykresów.
 • 38890 TelView - Poprawiono obsługę skrótów na schemacie pochodnym w trybie edycji.
 • 39170 TelView - Poprawiono problem odczytu historii wersjonowanych schematów.
 • 38719 TelView - Poprawiono rysowanie elementu przycisk po wciśnięciu i opuszczeniu kursorem obszaru schematu.
 • 38924 TelView - Poprawiono rysowanie wskaźnika kołowego o widoku procentowym.
 • 38883 TelView - Poprawiono wyświetlanie podpowiedzi dla pomiarów predefiniowanych i statusów.
 • 38942 TelView - Poprawiono wyświetlanie powielonego okna wykresu offline.
 • 38741 TelView - Wyłączono wyróżnienie kolumny z danymi za początek okresu raportowego w widoku nietransponowanym.
 • 36418 TelView, TelSrv, AlSrv - Poprawiono niedziałające skróty klawiszowe w kontrolce wyszukiwania drzewa komponentów.
 • 37742 TelWin - Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w mechanizmie autoryzacji użytkowników przy współpracy z systemem TelNOTE.
 • 38962 TelWinWS - Poprawiono możliwy problem z utratą dokładności dla zmiennej typu float4.
 • 38872 WebEngine - Poprawiono problem z niepoprawnym wyświetlaniem warstw schematu.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.12

 • 38445 AlSrv - Poprawiono problem występujący podczas wpisywania komunikatu na pasku statusowym.
 • 37978 ProcWin - Zoptymalizowano wczytywanie plików skryptów.
 • 37844 SqlDrv - Poprawiono problem przy pobieraniu danych.
 • 38298 TelSrv - Poprawiono problem obliczania wzoru pobierania n-tego bitu dla wartości typu uint64.
 • 38287 TelSrv, AlSrv - Poprawiono błąd wykonywania operacji Statystyka na katalogu pochodnym.
 • 38138 TelView - Dodano dynamiczną zamianę nazwy źródła dla elementów raportu według konfiguracji źródeł.
 • 37966 TelView - Dodano możliwość stosowania cofnij/ponów ze skrótów klawiszowych dla programu uruchomionego z ukrytą wstążką.
 • 38104 TelView - Poprawiono aktualizację listy skal wykresu po edycji z poziomu źródła danych.
 • 38146 TelView - Poprawiono automatyczne generowanie minimum i maksimum przy zmianie typu progu dla elementu Słupek.
 • 38204 TelView - Poprawiono błąd rysowania wykresu z włączonym dociąganiem do bieżącego czasu.
 • 38128 TelView - Poprawiono funkcjonowanie mechanizmu przesunięcia czasu na wykresie.
 • 37127 TelView - Poprawiono nawigacje pomiędzy pomiarami na schemacie w trybie wprowadzania danych.
 • 38182 TelView - Poprawiono problem błędu zamknięcia schematu podczas wykonywania funkcji przycisku uruchom program.
 • 38203 TelView - Poprawiono problem uruchamiania okna wyboru zmiennej na dialogu Parametry warstw.
 • 36433 TelView - Poprawiono problem ze zwalnianiem biblioteki interfejsowej TNTWIface w trakcie zamykania TelView.
 • 38292 TelView - Poprawiono wyświetlanie słupka w przypadku progów zdefiniowanych poza zakresem.
 • 38360 TelView - Przywrócono obsługę skrótów klawiaturowych w schematach użytkownika.
 • 38305 TelView - Usprawniono działanie dialogu konfiguracji słupka.
 • 37893 TelView - Zoptymalizowano wczytywanie drzewa komponentów podczas uruchamiania aplikacji.
 • 38195 TelWin - Poprawiono błąd ładowania plików pomocy za pomocą klawiszu F1.
 • 38216 TelWin - Poprawiono odpytywanie domeny użytkownika w przypadku, gdy pierwszy człon nazwy DNS tej domeny jest różny od nazwy NetBIOS.
 • 37965 TelWin WebInterface - Poprawiono brak uwzględnienia uprawnień do modyfikacji danych przy akceptowaniu alarmu.
 • 38381 TelWin WebInterface - Zabezpieczono działanie funkcji przycisku Zamknij komponent przed niepoprawnym wykonaniem operacji
  Cofnij do poprzedniego schematu, gdy funkcja dotyczy innego komponentu.
 • 37806 TelWinWs - Poprawiono pobieranie wartości liczbowych typu int.
 • 38079 WebEngine - Poprawiono problem z wywoływaniem niepoprawnej funkcji przycisku blokowanego lub ukrywanego w zależności
  od wartości zmiennej.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.11

 • 38069 AlSrv - Poprawiono działanie wpisów Rozmiar logu i Rozmiar logu diagnostycznego dla serwera w trybie RC i Pasywnym.
 • 37720 AlSrv - Poprawiono problem dodania takiej samej nazwy profilu rejestracji jak zmiennej.
 • 37817 Drivery - Dodano zabezpieczenie znaków specjalnych dla nazwy w źródle. Jeśli w kodowanej nazwie pojawią się znaki #, %, \
  to zostaną zastąpione na kolejno \#, \%, \\.
 • 37882 GM2Srv - Poprawiono błędną odpowiedź E5.
 • 37973 MtpDrv - Uzupełniono brakujący fragment dokumentacji na temat programowania urządzenia.
 • 35303 PTM - Wprowadzono ignorowanie spontanicznych komunikatów diagnostycznych wysyłanych przez modem dla łącza SMS-COM.
 • 37435 Starter - Poprawiono problem błędnego wyboru wersji językowej dla systemów anglojęzycznych.
 • 37048 TelSrv - Poprawiono mechanizm pakowania danych archiwalnych dla plików zawierających polskie znaki w nazwie.
 • 37854 TelSrv - Poprawiono możliwe problemy przy odczycie danych archiwalnych po włączeniu modułu.
 • 37821 TelSrv - Poprawiono zapis parametru Zip= w sekcji Konfiguracja pliku TelSrv.ini
 • 37786 TelSrv - Umożliwiono wprowadzenie nazwy obiektu dłuższej niż 50 znaków.
 • 37849 TelSrv - Zlikwidowano potencjalny wyciek pamięci spowodowany otwarciem pliku zip z danymi archiwalnymi.
 • 37680 TelView - Poprawiono problem z zawieszaniem się aplikacji przy włączaniu niektórych schematów zawierających schemat w schemacie.
 • 37867 TelView - Poprawiono archiwizacje schematu z funkcji przycisku, z wykorzystaniem zdefiniowanego wzorca.
 • 36958 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji występującego przy zamykaniu aplikacji.
 • 37969 TelView - Przywrócono działanie klawisza F2 jako funkcję wyzwalania przycisku.
 • 38017 TelWin WebInterface - dostosowanie działania algorytmu funkcji przycisku Wyszukiwanie na schemacie do obowiązującego w module TelView.
 • 37721 TelWinWS - Usunięto niepotrzebne próbki poza zakresem podczas pobierania danych archiwalnych.
 • 37618 UsrMan - Poprawiono problem związany z nadpisywaniem parametru ini "Katalog pliku hasel".
 • 37842 WebEngine - Poprawiono problem podczas rysowania tekstu za pomocą mechanizmu GDI.
 • 38004 WebInterface - Poprawiono brak uwzględnienia uprawnień do modyfikacji danych podczas edycji wartości w elemencie pomiar.
 • 36820 WebInterface - Poprawiono obsługę konfiguracji wyświetlania elementów mapy.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.10

 • 37401 AlSrv - Poprawiono mechanizm automatycznego przetwarzania monitorowanych alarmów podczas zamykania lub reinicjacji.
 • 37477 BackMgr - Poprawiono mechanizm dodawania adresu wirtualnego.
 • 37291 GM2Drv - Poprawiono problem z odczytem spontanicznego pakietu z danymi bieżącymi.
 • 37356 OpcUaDrv - Poprawiono interpretowanie statusu Uncertain_LastUsableValue.
 • 36880 OpcUaDrv - Wprowadzono optymalizację sterownika.
 • 37460 ProcWin - Poprawiono pobieranie wartości zmiennych przy użyciu INCLUDE_VAR.
 • 36329 PTM - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS.
 • 37309 Starter - Poprawiono błędne nazwy logów diagnostycznych.
 • 36684 Starter - Poprawiono odczytywanie parametrów z pliku konfiguracyjnego.
 • 36924 TelSrv - Poprawiono mechanizm tworzenia bazy zdalnej.
 • 37137 TelView - Odblokowano używanie klawisza Enter w oknie przeglądarki WWW.
 • 37675 TelView - Poprawiono aktualizowanie tytułu okna w edytowanym elemencie biblioteki po wykonaniu operacji zapisu.
 • 37467 TelView - Poprawiono brak wczytywania wartości -1 dla parametru "Automatyczne zamkniecie okna komunikatu".
 • 37334 TelView - Poprawiono funkcjonalność wstawiania plików do schematu.
 • 37631 TelView - Poprawiono importowanie schematów pochodnych z plików XML.
 • 37632 TelView - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania aktywnej warstwy schematu po użyciu kopiowania ze scalaniem warstw.
 • 37633 TelView - Poprawiono możliwe wycieki pamięci po użyciu mechanizmu wklejenia skopiowanych do schowka warstw schematu.
 • 37685 TelView - Poprawiono możliwy błąd wyboru pustego wzorca filtrowania na liście alarmów.
 • 37462 TelView - Poprawiono obsługę list z definicjami źródeł danych i skal w elemencie wykres.
 • 37584 TelView - Poprawiono problem przy kopiowaniu elementów schematu do elementu biblioteki z wykorzystaniem scalania warstw.
 • 37586 TelView - Poprawiono problem, z niezamykającą się aplikacją excel po imporcie z formatu XML.
 • 37665 TelView - Poprawiono rozmiaru tekstu Częstość [0.1s] na dialogu konfiguracji elementu biblioteki.
 • 36916 TelView - Poprawiono sposób rysowania słupków na wykresie f(t).
 • 37676 TelView - Poprawiono uwzględnianie ustawienia typu tła przy eksport/import biblioteki do XML.
 • 37617 TelView - Poprawiono wklejanie warstw z poziomu wstążki.
 • 37677 TelView - Poprawiono wybór funkcji przycisku dla funkcji o tej samej nazwie.
 • 37342 TelView - Poprawiono wyróżnianie przycisku poprzez miganie, dla typu predefiniowanego.
 • 37377 TelView - Poprawiono wyświetlanie nadmiarowych parametrów na dialogu konfiguracyjnym wykresu.
 • 37250 TelView - Poprawiono wyświetlanie skali schematu.
 • 37553 TelView - Poprawiono wyświetlanie zakładki SIMONE poza schematem w trybie uruchomieniowym.
 • 37150 TelView - Poprawiono zachowywanie ustawień startowych po edycji parametrów w elemencie Wykres.
 • 37375 TelView - Przywrócono możliwość edycji elementów biblioteki.
 • 37165 TelView - Umożliwiono rozróżnienie wartości stałej i zmiennej w funkcji sterowania analogowego.
 • 37637 TelView - Zabezpieczono funkcjonowanie okna powiadomień o alarmach/zdarzeniach.
 • 37532 TelView - Zabezpieczono przed występowaniem błędów aplikacji powstających w trakcie edytowania elementu biblioteki
  (dotyczy warstw schematu oraz siatek eksportu i wydruku; poprawny wydruk).
 • 37827 TelWin WebInterface - Poprawiono działanie przycisku nawigowania mapą w dół ekranu.
 • 37015 TelWin WebInterface - Poprawiono ładowanie pliku aktywnych regionów po zmianie schematu w przeglądarce WWW.
 • 37528 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie tytułu schematu.
 • 37557 TelWinWs - Poprawiono problem przesyłania wartości typu float.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.09

 • 37017 AlSrv - Poprawiono aktualizację wartości zmiennych predefiniowanych profili powiadomień u połączonych klientów.
 • 36926 AlSrv - Wprowadzono zabezpieczenie przed wystąpieniem błędu aplikacji przy próbie wywołania (w trybie zdalnej konsoli)
  okna dialogowego prezentującego wartość źródłową zmiennej.
 • 37037 OpcUaSrv - Poprawiono problem zamykania aplikacji po przeładowaniach bazy w TelSrv lub rozłączeniach.
 • 36972 PTM - Zabezpieczono przed błędem aplikacji w trakcie wykonywania operacji edycyjnych na liście kierunków (okno konfiguracyjne).
 • 37213 TelSrv - Poprawiono definiowanie i modyfikowanie zagnieżdżonych wzorów dla zmiennej typu Obliczenie.
 • 36102 TelSrv - Rozwiązano możliwy problem z brakiem niektórych wartości bieżących.
 • 37027 TelSrv - Zabezpieczono przed błędem aplikacji wynikającym z przeładowania bazy zmiennych lub wyłączenia serwera.
 • 36870 TelView - Poprawiono działanie funkcji przycisku wyszukiwania na schemacie przy włączonym skalowaniu automatycznym
  /do szerokości/do wysokości/ z uwzględnieniem blokady skalowania.
 • 37089 TelView - Poprawiono eksport do XML elementu łuk.
 • 36115 TelView - Poprawiono interpretację progów sygnalizacji.
 • 36842 TelView - Poprawiono mechanizmy przetwarzania schematu po zmianie parametrów konfiguracyjnych mapy OSM.
 • 36981 TelView - Poprawiono problem z odczytem serii danych wykresu f(x).
 • 36908 TelView - Poprawiono wydawanie zapytań o dane na wykresie f(t).
 • 37143 TelView - Poprawiono wyświetlanie parametrów elementu po podwójnym kliknięciu na pozycję listy elementów.
 • 36974 TelView - Poprawiono wyświetlanie progów sygnalizacji.
 • 36847 TelView - Przywrócono zapamiętywanie ustawień siatki schematu.
 • 36919 TelView - Uzupełniono import listy alarmów z pliku xml o profile rejestracji.
 • 37117 TelWin WebInterface - Poprawiono odtwarzanie schematu startowego.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.08

 • 36868 AlSrv - Poprawiono dodawanie nazwy potwierdzającego w treści alarmu.
 • 36990 TelView - Poprawiono błędny zapis danych w funkcji przycisku "import/eksport wartości".
 • 36581 TelView - Poprawiono mechanizm rysowania elementu ścieżka.
 • 36912 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji dotyczący zamknięcia modułu i otrzymaniu powiadomienia z miksera dźwiękowego.
 • 36873 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji występującego przy zamykaniu aplikacji.
 • 36748 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości na liście elementów.
 • 36818 TelWinWS - Poprawiono problem przesyłania wartości typu 1e-09.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.07

 • 36499 GM2Drv, GM2Srv - Poprawiono odczyt indeksów parametrów archiwizowanych chwilowo dla protokołu w wersji 3.
 • 36615 MBusDrv - Poprawiono odczyt potwierdzenia sterowania dla typów A (string) oraz H (hex).
 • 36784 OPCUADrv - Poprawiono obsługę błędu modyfikacji wartości zmiennej.
 • 36763 OPCUADrv - Poprawiono odświeżanie drzewa tagów.
 • 36697 Serwery - Uzupełniono obsługę skrótu wklejania tekstowego ctrl+shift+alt+"v".
 • 36590 TelDiode - Rozwiązano możliwe problemy przy kopiowaniu pliku var.run.
 • 36689 TelSrv - Korekta mechanizmu generującego podpowiedzi do wzorów.
 • 36571 TelView - Poprawiono brak dociągania do bieżącego czasu na wykresie.
 • 36752 TelView - Poprawiono możliwy błąd podczas włączenia trybu "Wyniki w jednostkach energii".
 • 36572 TelView - Poprawiono otwarcie komponentu jeżeli zostanie zdefiniowane przed dodaniem komponentu do drzewka.
 • 36663 TelView - Poprawiono problem błędnego zaznaczania wzorca w parametrach listy alarmów.
 • 36835 TelView - Poprawiono przeliczanie współrzędnych elementów schematu podczas zmiany skali mapy.
 • 36599 TelView - Poprawiono przesuwanie zakresu danych na wykresie zmiennej PRISIM.
 • 36559 TelView - Przywrócono blokadę automatycznego zamykania trybu edycji wartości pomiarowych po wciśnięciu klawisza
  strzałki góra/dół w pierwszym/ostatnim modyfikowanym elemencie.
 • 36222 TelWinWS - Poprawiono współbieżne wywoływanie zapytań.
 • 36809 WebInterface - Poprawiono odtwarzanie ustawień schematu.
 • 36569 WebInterface - Poprawiono otwieranie komponentów z funkcji przycisku.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.06

 • 36522 BackMgr - Poprawiono wyświetlanie węzłów w zakładce Ustawienia synchronizacji.
 • 36587 TelSrv - Poprawiono odczyt bazy zmiennych z wersji 4 systemu.
 • 36446 TelSrv - Umożliwiono scalanie plików danych archiwalnych do zbiorczych plików zip.
 • 36570 TelView - Poprawiono import schematów z formatu xml.
 • 36518 TelView - Poprawiono niepoprawne grafiki dla modyfikowalnego elementu przysłoniętego przez transparentny element statyczny.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.05

 • 34506 SQLDrv - Poprawiono możliwe problemy wycieków pamięci.
 • 36482 TelView - Poprawiono brak wyszarzania zablokowanych przycisków na schemacie.
 • 36236 TelView - Poprawiono działanie przycisku "Przesuń" w edycji listy alarmów.
 • 36375 TelView - Poprawiono generowanie wydruków dla komponentu typu schemat.
 • 36558 TelView - Poprawiono problem nadmiarowych próbek spoza wyświetlanego zakresu na wykresie.
 • 36281 TelView - Poprawiono przesuwanie grup za pomocą myszki w edycji listy alarmów.
 • 36240 TelView - Ujednolicono zachowanie słupka i wykresu kołowego dla ciągłej zmiany koloru przy wartości progowej.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.04

 • 36366 AlSrv - Poprawiono działanie zmiennych predefiniowanych SYS_DataWrite.
 • 34828 AlSrv - Umożliwiono odczyt wartości źródłowej dla trybu pasywnego i mirror.
 • 35758 TelSrv - Poprawiono inicjowanie raportów godzinowych w przypadku profilu zdefiniowanego dla wybranych godzin.
 • 36402 TelSrv - Poprawiono kopiowania zmiennych do/z Excela.
 • 36472 TelSrv - Poprawiono nadawanie sufiksów dla obiektów dla źródeł PMEcology i SmartGas.
 • 36193 TelSrv - Poprawiono problem z wykonaniem kopii zapasowej pliku z danymi bieżącymi.
 • 36355 TelSrv - Umożliwiono wykonywanie operacji na wartościach zdenormalizowanych (bardzo małe liczby zmiennoprzecinkowe).
 • 36292 TelSrv, AlSrv - Poprawiono problem braku zapisu stanu checkboxów w definicji uprawnień.
 • 36291 TelView - Poprawiono aktualizację tytułu okna po włączeniu trybu maksymalizacji okien.
 • 35977 TelView - Poprawiono błędne rysowanie wartości na wykresie po przesunięciu skali czasu do przodu.
 • 36112 TelView - Poprawiono domyślne parametry zakresu skali dla wykresu f(t).
 • 36264 TelView - Poprawiono działanie mechanizmu modyfikowania wartości progu alarmu.
 • 36191 TelView - Poprawiono działanie przycisku "Znajdź następny" na wstążce dla listy edycji schematu.
 • 36115 TelView - Poprawiono interpretację progów sygnalizacji.
 • 36308 TelView - Poprawiono kopiowanie tekstowe elementów listy alarmów.
 • 35493 TelView - Poprawiono możliwy błąd importu wartości ze schematu z polskimi znakami.
 • 36275 TelView - Poprawiono możliwy błąd występujący przy zamykaniu aplikacji.
 • 35522 TelView - Poprawiono nadmiarowe zapisywanie sekcji konfiguracja w pliku TelNote.ini podczas zamknięcia TelView.
 • 36362 TelView - Poprawiono obsługę skrótów klawiaturowych w oknie edycji schematu pochodnego.
 • 36176 TelView - Poprawiono przekazywanie parametrów w dialogu edycji alarmu.
 • 36285 TelView - Poprawiono wykrywanie zmian przy edycji elementu na drzewie komponentów.
 • 36180 TelView - Poprawiono wyszukiwanie alarmu na liście gdy wyszukany element znajduje się w zwiniętej grupie.
 • 36266 TelView - Poprawiono wyświetlanie na pasku statusowym prawidłowego poziomu uprawnień po przerejestrowaniu na innego użytkownika.
 • 36190 TelView - Poprawiono wyświetlanie na schemacie pojedynczej daty jako zakresu przeglądania danych w przypadku, gdy data początkowa
  i końcowa będą identyczne.
 • 36214 TelView - Umożliwiono wywołanie okna logowania użytkownika w module uruchomionym z zerowym poziomem uprawnień.
 • 36302 TelView - Wprowadzono zabezpieczenie przy ręcznym wypełnianiu ścieżki do pliku mapy.
 • 36248 TelView - Wyeliminowano możliwość otwarcia komponentu w trybie podglądu danych przez użytkownika,
  który nie spełnia wymaganego poziomu uprawnień.
 • 36070 TelView - Zoptymalizowano algorytm generowania pliku binarnego dla map OSM.
 • 36223 TelWin - Uzupełniono dokumentacje systemu względem instalacji i uruchomienia podsystemu TelWin WebInterface.
 • 36300 TelWin WebInterface - Poprawiono możliwość wyboru raportu pochodnego (plik *.shp) z drzewa Raporty oraz otwarcia raportu pochodnego
  za pomocą funkcji przycisku Otwarcie komponent.
 • 36309 TelWinWeb - Dodano przyciski "<<" i ">>" do przesuwania zakresu na schemacie raportowym.
 • 36246 TelWinWeb - Poprawiono daty przekazywane do okna zmiany daty schematu.
 • 36171 TelWinWS - Poprawiono możliwy błąd autoryzacji użytkownika.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.03

 • 36141 MK - Rozwiązano możliwy problem z wysyłaniem komunikatu zapisującego i zwalniającego kolejkę logów w przypadku błędu wysłania.
 • 35934 PTM - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny dla urządzenia COM w mechanizmie wysyłania wieloczęściowych SMSów.
 • 36009 PTM - Zmieniono sposób zamknięcia podsystemu - wydłużono czas oczekiwania na poprawne zamknięcie kierunków.
 • 35653 TelSrv - Przywrócono możliwość odczytu baz zmiennych utworzonych w starszych wersjach systemu.
 • 36102 TelSrv - Rozwiązano możliwy problem z brakiem niektórych wartości bieżących.
 • 36085 TelView - Poprawiono funkcję przycisku: rejestracja użytkownika.
 • 35804 TelView - Poprawiono ikony podczas eksportu komponentu raport do PDF.
 • 36157 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu schematu Wykres f(x) zapisanego w wersji systemu TelWin SCADA 6.05 lub wcześniejszej.
 • 35595 TelView - Rozwiązano problem wywoływania okna komponentu przy aktywnym mechanizmie uruchamianym na wstążce
  "Okno -> Zawsze na wierzchu" oraz równoczesnym uwzględnianiu atrybutu komponentu "Zawsze na pierwszym planie".
 • 36079 TelWinWeb - Poprawiono przetwarzanie dynamicznie tworzonych komponentów przy użyciu funkcji przycisku
  "Dynamiczny schemat/raport pochodny".
 • 36022 TelWinWeb - Poprawiono uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o usługę katalogową Active Directory.
 • 36148 TelWinWS - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania zapisu do zmiennych monitorujących stan serwera.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.02

 • 35720 AlSrv - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS poprzez moduł PTM.
 • 36031 GMSrv - Poprawiono możliwy problem przy zapytaniu o dane archiwalne.
 • 35719 PTM - Zwiększono rozmiaru identyfikatora dla dzielonych wiadomości SMS.
 • 36020 TelSrv - Poprawiono zaznaczanie obiektu nazwy w źródle w definicji katalogu pochodnego.
 • 35594 TelSrv, AlSrv - Poprawiono przetwarzanie pliku z danymi lokalnymi modułu w trybie MIRROR.
 • 35962 TelView - Poprawienie problemu błędu aplikacji przy odświeżaniu okien.
 • 34897 TelView - Poprawiono algorytm dopasowania schematu do szerokości i/lub wysokości okna.
 • 35889 TelView - Zabezpieczono dialog edycji siatki przed niedopuszczalną definicją parametrów.
 • 36019 TelWinWeb - Poprawiono problem otwierania elementów ukrytych na drzewie komponentów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.01

 • 35401 AlSrv - Wprowadzono dynamiczne zwiększanie wartości parametru RDA dla wartości bieżących przechowywanych w pliku z danymi lokalnymi.
 • 35676 TelView - Poprawiono mechanizm zamian dynamicznych dla schematów pochodnych.
 • 35583 TelView - Poprawiono możliwy problem wyłączenia aplikacji w przypadku błędnie zdefiniowanych ścieżek do schematów.
 • 35774 TelView - Poprawiono możliwy problem z otwieraniem listy alarmów.
 • 35067 TelView - Poprawiono wyznaczanie początkowego zakresu dla Wykresów f(t) z włączonym automatycznym odświeżaniem.
 • 34998 TelView - Wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania okna dialogowego umożliwiającego wybór nazwy komponentu z drzewa konfiguracyjnego.
 • 35873 TelWinWeb - Poprawiono przetwarzanie dynamicznie tworzonych komponentów przy użyciu funkcji przycisku
  Dynamiczny schemat/raport pochodny.
 • 35779 TelWinWS - Poprawiono możliwy problem pobierania listy zmiennych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.00

 • 35833 AlSrv - Dodano funkcjonalność "Znajdź powiązane" zmienne dla alarmów grupowych.
 • 35021 AlSrv - Dodano informację o użytkowniku blokującym alarm w profilu rejestracji.
 • 35832 AlSrv - Dodano kolumny "Wartość bieżąca" i "Status wartości bieżącej" do wyboru na liście zmiennych.
 • 20569 AlSrv - Dodano możliwość eksportu oraz importu profili powiadomień.
 • 35131 AlSrv - Dodano weryfikację użycia profilu dostępu na poziomie katalogu w przypadku próby usunięcia profilu dostępu.
 • 35022 AlSrv - Dodano wpisy z informacją o blokadzie alarmu w przypadku zablokowania alarmu będącego w stanie nieaktywnym.
 • 35128 AlSrv - Poprawiono możliwe problemy weryfikacji profili dostępu.
 • 34666 AlSrv, TelSrv - Umożliwiono sortowanie podkatalogów w drzewie folderów.
 • 35217 OPCAEDrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 35185 OPCHDADrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 34896 OPCHDASrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 34925 OPCSrv - Dodano sprawdzanie typu wartości przy walidacji zmiennych.
 • 34924 OPCSrv - Poprawiono problem braku pobierania danych na długo działających systemach operacyjnych.
 • 34895 OPCSrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 33283 OPCUASrv - Zaimplementowano nowy serwer protokołu.
 • 35352 SimDrv - Poprawiono mechanizm wysyłania sterowań.
 • 34633 SMARTGASDrv - nowy sterownik protokołu SMART-GAS.
 • 24678 TelSrv - Dodano kolumnę "Status wartości bieżącej" do wyboru na liście zmiennych.
 • 34334 TelSrv - Dodano możliwość sortowania kolumn w oknach Sterowniki i Źródła.
 • 31225 TelSrv - Dodano zmienne predefiniowane do monitorowania listy zarejestrowanych użytkowników (szczegóły w dokumentacji).
 • 34799 TelView - Dodano blokadę przeniesienia elementu (przeciągnij i upuść) do podkatalogu drzewa konfiguracyjnego, który nie jest edytowalny.
 • 33885 TelView - Dodano legendę w oknie podpowiedzi dla elementów słupek i wskaźnik kołowy w wersji z wieloma zmiennymi.
 • 34932 TelView - Dodano możliwość kopiowania i wklejania poszczególnych warstw pomiędzy schematami.
 • 34865 TelView - Dodano możliwość rozpoczęcia procesu pobierania danych z serwera w oknie listy danych archiwalnych za pomocą klawisza Enter.
 • 34863 TelView - Dodano możliwość rozpoczęcia procesu pobierania danych z serwera w oknie wykresu f(t) za pomocą klawisza Enter.
 • 34864 TelView - Dodano możliwość rozpoczęcia procesu pobierania historii zdarzeń na liście alarmów z serwera za pomocą klawisza Enter.
 • 34440 TelView - Dodano nowy mechanizm wyszukiwania miejsc na schemacie z mapą.
 • 34990 TelView - Dodano nowy parametr konfiguracyjny ograniczający liczbę wyświetlanych komunikatów na pasku TelNOTE.
 • 32939 TelView - Dodano ograniczenie zmiany daty schematu w oknie dialogowym, w zależności od typu wartości umieszczonych na schemacie.
 • 31411 TelView - Dodano prezentację zakresu wyświetlanych danych dla wykresu f(t) umieszczonego na schemacie.
 • 34524 TelView - Dodano przywracanie zaznaczania wierszy na raporcie po wczytaniu pobranych danych.
 • 33535 TelView - Dodano reakcję na pojawienie się alarmów niewiarygodnych na liście alarmów.
 • 34844 TelView - Dodano rozwiniecie mechanizmu przesuwania zakresu raportu.
 • 34695 TelView - Dodano usprawnienia na liście komponentów.
 • 34762 TelView - Dodano walidację poprawności ścieżki do elementu na drzewie konfiguracyjnym komponentów.
 • 34456 TelView - Dodano wyświetlanie skrótów klawiszowych na drzewach komponentów.
 • 35400 TelView - Poprawiono działania przycisku automatycznego przewijania na liście alarmów.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 35151 TelView - Poprawiono mechanizm zapamiętywania szerokości kolumn raportu.
 • 35493 TelView - Poprawiono możliwego błędu importu wartości ze schematu z polskimi znakami.
 • 35677 TelView - Poprawiono możliwy wzrost zużycia pamięci podczas odtwarzania dźwięków.
 • 35397 TelView - Poprawiono problem braku wyświetlania historii dla wykresu f(x) typu punkt.
 • 35344 TelView - Poprawiono przesuwanie widoku listy alarmów, po otrzymaniu nowego stanu alarmu.
 • 35252 TelView - Poprawiono wyznaczanie ścieżki do katalogu tymczasowego.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34718 TelView - Przywrócono wyświetlanie opcji zaznaczenia/odznaczenia przy pozycji menu na drzewach komponentów.
 • 32938 TelView - Rozszerzono funkcję przycisku "zmiana parametrów schematu" z danymi raportowymi o możliwość zdefiniowania dowolnego okresu
  z dokładnością do sekundy.
 • 35496 TelView - Umożliwiono import danych pomiarowych z arkusza Excel zgodnie z siatką eksportu.
 • 34575 TelView - Usprawniono działanie przycisków na oknie wykresu.
 • 35308 TelView - Uwzględniono przesłanianie numerowanych przycisków schematu w trakcie poruszania się między nimi.
 • 35323 TelView - Uzupełniono mechanizm podpowiedzi dla nazw komponentów o weryfikację dopuszczalnych typów komponentów.
 • 34775 TelView - Wprowadzono blokadę dodania/modyfikowania nazwy elementu na już istniejącą w dowolnym drzewie konfiguracyjnym komponentu.
 • 35548 TelView - Wprowadzono wyłączenie opcji automatycznego zamknięcia wykresu w momencie jego duplikacji.
 • 34998 TelView - Wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania okna dialogowego umożliwiającego wybór nazwy komponentu z drzewa konfiguracyjnego.
 • 32951 TelView - Wprowadzono zmianę sposobu wyznaczania zakresu przeglądania danych na schemacie.
 • 34597 TelView - Wprowadzono zmiany kosmetyczne na dialogu konfiguracyjnym komponentu raport.
 • 35071 TelView - Zablokowano przyciski eksportu danych w przypadku braku siatki eksportu.
 • 35349 TelView - Zoptymalizowano odczyt ustawień aplikacji z pliku konfiguracyjnego.
 • 35159 TelWin - Wprowadzono mechanizmy sortowania/wyszukiwania/porządkowania w oknach zarządzania użytkownikami/grupami.
 • 35283 TelWinWeb - Poprawiono brak odświeżania danych przy przesuwania zakresu czasu.
 • 35173 WebInterface - Poprawiono mechanizm pamiętania stanu grup na komponencie raport.
 • 35174 WebInterface - Usunięto problem przesuwania zakresu danych podczas zwijania/rozwijania grup na raporcie.
 • 35446 WebMgr - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 33322 WebMgr - Wprowadzono nowe okno zarządzania sesjami WWW.