Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.13

 • 38069 AlSrv - Poprawiono działanie wpisów Rozmiar logu i Rozmiar logu diagnostycznego dla serwera w trybie RC i Pasywnym.
 • 38445 AlSrv - Poprawiono problem występujący podczas wpisywania komunikatu na pasku statusowym.
 • 37817 Drivery - Dodano zabezpieczenie znaków specjalnych dla nazwy w źródle. Jeśli w kodowanej nazwie pojawią się znaki #, %, \
  to zostaną zastąpione na kolejno \#, \%, \\.
 • 37973 MtpDrv - Uzupełniono brakujący fragment dokumentacji na temat programowania urządzenia.
 • 37978 ProcWin - Zoptymalizowano wczytywanie plików skryptów.
 • 35303 Ptm - Wprowadzono ignorowanie spontanicznych komunikatów diagnostycznych wysyłanych przez modem dla łącza SMS-COM.
 • 37844 SqlDrv - Poprawiono problem przy pobieraniu danych.
 • 37435 Starter - Poprawiono problem błędnego wyboru wersji językowej dla systemów anglojęzycznych.
 • 38298 TelSrv - Poprawiono problem obliczania wzoru pobierania n-tego bitu dla wartości typu uint64.
 • 37786 TelSrv - Umożliwiono wprowadzenie nazwy obiektu dłuższej niż 50 znaków.
 • 38287 TelSrv, AlSrv - Poprawiono błąd wykonywania operacji Statystyka na katalogu pochodnym.
 • 38138 TelView - Dodano dynamiczną zamianę nazwy źródła dla elementów raportu według konfiguracji źródeł.
 • 37966 TelView - Dodano możliwość stosowania cofnij/ponów ze skrótów klawiszowych dla programu uruchomionego z ukrytą wstążką.
 • 38146 TelView - Poprawiono automatyczne generowanie minimum i maksimum przy zmianie typu progu dla elementu Słupek.
 • 38204 TelView - Poprawiono błąd rysowania wykresu z włączonym dociąganiem do bieżącego czasu.
 • 38128 TelView - Poprawiono funkcjonowanie mechanizmu przesunięcia czasu na wykresie.
 • 36958 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji występującego przy zamykaniu aplikacji.
 • 37127 TelView - Poprawiono nawigacje pomiędzy pomiarami na schemacie w trybie wprowadzania danych.
 • 36433 TelView - Poprawiono problem ze zwalnianiem biblioteki interfejsowej TNTWIface w trakcie zamykania TelView.
 • 38292 TelView - Poprawiono wyświetlanie słupka w przypadku progów zdefiniowanych poza zakresem.
 • 37553 TelView - Poprawiono wyświetlanie zakładki SIMONE poza schematem w trybie uruchomieniowym.
 • 37985 TelView - Poprawiono zaznaczanie elementów po wklejeniu.
 • 37969 TelView - Przywrócono działanie klawisza F2 jako funkcję wyzwalania przycisku.
 • 38360 TelView - Przywrócono obsługę skrótów klawiaturowych w schematach użytkownika.
 • 38305 TelView - Usprawniono działanie dialogu konfiguracji słupka.
 • 38216 TelWin - Poprawiono odpytywanie domeny użytkownika w przypadku, gdy pierwszy człon nazwy DNS tej domeny jest różny od nazwy NetBIOS.
 • 38017 TelWin WebInterface - Dostosowano działanie algorytmu funkcji przycisku Wyszukiwanie na schemacie do obowiązującego w module TelView.
 • 38004 TelWin WebInterface - Poprawiono brak uwzględnienia uprawnień do modyfikacji danych podczas edycji wartości w elemencie pomiar.
 • 37528 TelWin WebInterface - Poprawiono odświeżanie tytułu schematu.
 • 38381 TelWin WebInterface - Zabezpieczono działanie funkcji przycisku Zamknij komponent przed niepoprawnym wykonaniem operacji Cofnij
  do poprzedniego schematu, gdy funkcja dotyczy innego komponentu.
 • 37806 TelWinWs - Poprawiono pobieranie wartości liczbowych typu int.
 • 37721 TelWinWS - Usunięto niepotrzebne próbki poza zakresem podczas pobierania danych archiwalnych.
 • 37618 UsrMan - Poprawiono problem związany z nadpisywaniem parametru ini "Katalog pliku hasel".
 • 37842 WebEngine - Poprawiono problem podczas rysowania tekstu za pomocą mechanizmu GDI.
 • 38079 WebEngine - Poprawiono problem z wywoływaniem niepoprawnej funkcji przycisku blokowanego lub ukrywanego w zależności od wartości zmiennej.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.12

 • 37401 AlSrv - Poprawiono mechanizm automatycznego przetwarzania monitorowanych alarmów podczas zamykania lub reinicjacji.
 • 37477 BackMgr - Poprawiono mechanizm dodawania adresu wirtualnego.
 • 37291 GM2Drv - Poprawiono problem z odczytem spontanicznego pakietu z danymi bieżącymi.
 • 37356 OpcUaDrv - Poprawiono interpretowanie statusu Uncertain_LastUsableValue.
 • 37460 ProcWin - Poprawiono pobieranie wartości zmiennych przy użyciu INCLUDE_VAR.
 • 37309 Starter - Poprawiono błędne nazwy logów diagnostycznych.
 • 36684 Starter - Poprawiono odczytywanie parametrów z pliku konfiguracyjnego.
 • 37675 TelView - Poprawiono aktualizowanie tytułu okna w edytowanym elemencie biblioteki po wykonaniu operacji zapisu.
 • 37467 TelView - Poprawiono brak wczytywania wartości -1 dla parametru "Automatyczne zamkniecie okna komunikatu".
 • 37334 TelView - Poprawiono funkcjonalność wstawiania plików do schematu.
 • 37632 TelView - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania aktywnej warstwy schematu po użyciu kopiowania ze scalaniem warstw.
 • 37584 TelView - Poprawiono problem przy kopiowaniu elementów schematu do elementu biblioteki z wykorzystaniem scalania warstw.
 • 37665 TelView - Poprawiono rozmiaru tekstu Częstość [0.1s] na dialogu konfiguracji elementu biblioteki.
 • 37676 TelView - Poprawiono uwzględnianie ustawienia typu tła przy eksport/import biblioteki do XML.
 • 37677 TelView - Poprawiono wybór funkcji przycisku dla funkcji o tej samej nazwie.
 • 37342 TelView - Poprawiono wyróżnianie przycisku poprzez miganie, dla typu predefiniowanego.
 • 37375 TelView - Przywrócono możliwość edycji elementów biblioteki.
 • 37165 TelView - Umożliwiono rozróżnienie wartości stałej i zmiennej w funkcji sterowania analogowego.
 • 37637 TelView - Zabezpieczono funkcjonowanie okna powiadomień o alarmach/zdarzeniach.
 • 37557 TelWinWs - Poprawiono problem przesyłania wartości typu float.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.11

 • 37017 AlSrv - Poprawiono aktualizację wartości zmiennych predefiniowanych profili powiadomień u połączonych klientów.
 • 36926 AlSrv - Wprowadzono zabezpieczenie przed wystąpieniem błędu aplikacji przy próbie wywołania (w trybie zdalnej konsoli)
  okna dialogowego prezentującego wartość źródłową zmiennej.
 • 37291 GM2Drv - Poprawiono problem z odczytem spontanicznego pakietu z danymi bieżącymi.
 • 36615 MBusDrv - Poprawiono odczyt potwierdzenia sterowania dla typów A (string) oraz H (hex).
 • 36784 OPCUADrv - Poprawiono obsługę błędu modyfikacji wartości zmiennej.
 • 36763 OPCUADrv - Poprawiono odświeżanie drzewa tagów.
 • 36880 OpcUaDrv - Poprawki dotyczące optymalizacji sterownika OPCUA.
 • 36972 PTM - Zabezpieczono przed błędem aplikacji w trakcie wykonywania operacji edycyjnych na liście kierunków (okno konfiguracyjne).
 • 36697 Serwery - Uzupełniono obsługę skrótu wklejania tekstowego ctrl+shift+alt+"v".
 • 37213 TelSrv - Poprawiono definiowanie i modyfikowanie zagnieżdżonych wzorów dla zmiennej typu Obliczenie.
 • 36924 TelSrv - Poprawiono mechanizm tworzenia bazy zdalnej.
 • 36587 TelSrv - Poprawiono odczyt bazy zmiennych z wersji 4 systemu.
 • 37027 TelSrv - Zabezpieczono przed błędem aplikacji wynikającym z przeładowania bazy zmiennych lub wyłączenia serwera.
 • 36990 TelView - Poprawiono błędny zapis danych w funkcji przycisku "import/eksport wartości".
 • 36571 TelView - Poprawiono brak dociągania do bieżącego czasu na wykresie.
 • 36870 TelView - Poprawiono działanie funkcji przycisku wyszukiwania na schemacie przy włączonym skalowaniu automatycznym
  /do szerokości/do wysokości/ z uwzględnieniem blokady skalowania.
 • 36570 TelView - Poprawiono import schematów z formatu xml.
 • 36581 TelView - Poprawiono mechanizm rysowania elementu ścieżka.
 • 36842 TelView - Poprawiono mechanizmy przetwarzania schematu po zmianie parametrów konfiguracyjnych mapy OSM.
 • 36912 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji dotyczący zamknięcia modułu i otrzymaniu powiadomienia z miksera dźwiękowego.
 • 36873 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji występującego przy zamykaniu aplikacji.
 • 36752 TelView - Poprawiono możliwy błąd podczas włączenia trybu "Wyniki w jednostkach energii".
 • 36518 TelView - Poprawiono niepoprawne grafiki dla modyfikowalnego elementu przysłoniętego przez transparentny element statyczny.
 • 36663 TelView - Poprawiono problem błędnego zaznaczania wzorca w parametrach listy alarmów.
 • 36981 TelView - Poprawiono problem z odczytem serii danych wykresu f(x).
 • 36835 TelView - Poprawiono przeliczanie współrzędnych elementów schematu podczas zmiany skali mapy.
 • 36599 TelView - Poprawiono przesuwanie zakresu danych na wykresie zmiennej PRISIM.
 • 36908 TelView - Poprawiono wydawanie zapytań o dane na wykresie f(t).
 • 37377 TelView - Poprawiono wyświetlanie nadmiarowych parametrów na dialogu konfiguracyjnym wykresu.
 • 37143 TelView - Poprawiono wyświetlanie parametrów elementu po podwójnym kliknięciu na pozycję listy elementów.
 • 36974 TelView - Poprawiono wyświetlanie progów sygnalizacji.
 • 37250 TelView - Poprawiono wyświetlanie skali schematu.
 • 36748 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości na liście elementów.
 • 37150 TelView - Poprawiono zachowywanie ustawień startowych po edycji parametrów w elemencie Wykres.
 • 36559 TelView - Przywrócono blokadę automatycznego zamykania trybu edycji wartości pomiarowych po wciśnięciu klawisza strzałki góra/dół
  w pierwszym/ostatnim modyfikowanym elemencie.
 • 36847 TelView - Przywrócono zapamiętywanie ustawień siatki schematu.
 • 36919 TelView - Uzupełniono import listy alarmów z pliku xml o profile rejestracji.
 • 35548 TelView - Wprowadzono wyłączenie opcji automatycznego zamknięcia wykresu w momencie jego duplikacji.
 • 37015 TelWinWeb - Poprawiono ładowanie pliku aktywnych regionów po zmianie schematu w przeglądarce WWW.
 • 36818 TelWinWS - Poprawiono problem przesyłania wartości typu 1e-09.
 • 36222 TelWinWS - Poprawiono współbieżne wywoływanie zapytań.
 • 36809 WebInterface - Poprawiono odtwarzanie ustawień schematu.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.10

 • 34506 SQLDrv - Poprawiono możliwe problemy wycieków pamięci.
 • 36236 TelView - Poprawiono działanie przycisku "Przesuń" w edycji listy alarmów.
 • 36375 TelView - Poprawiono generowanie wydruków dla komponentu typu schemat.
 • 36558 TelView - Poprawiono problem nadmiarowych próbek spoza wyświetlanego zakresu na wykresie.
 • 36281 TelView - Poprawiono przesuwanie grup za pomocą myszki w edycji listy alarmów.
 • 36240 TelView - Ujednolicono zachowanie słupka i wykresu kołowego dla ciągłej zmiany koloru przy wartości progowej.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.09

 • 36366 AlSrv - Poprawiono działanie zmiennych predefiniowanych SYS_DataWrite.
 • 34828 AlSrv - Umożliwiono odczyt wartości źródłowej dla trybu pasywnego i mirror.
 • 36141 MK - Rozwiązano możliwy problem z wysyłaniem komunikatu zapisującego i zwalniającego kolejkę logów w przypadku błędu wysłania.
 • 35934 PTM - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny dla urządzenia COM w mechanizmie wysyłania wieloczęściowych SMSów.
 • 36009 PTM - Zmieniono sposób zamknięcia podsystemu - wydłużono czas oczekiwania na poprawne zamknięcie kierunków.
 • 35758 TelSrv - Poprawiono inicjowanie raportów godzinowych w przypadku profilu zdefiniowanego dla wybranych godzin.
 • 36472 TelSrv - Poprawiono nadawanie sufiksów dla obiektów dla źródeł PMEcology i SmartGas.
 • 36193 TelSrv - poprawiono problem z wykonaniem kopii zapasowej pliku z danymi bieżącymi.
 • 35653 TelSrv - Przywrócono możliwość odczytu baz zmiennych utworzonych w starszych wersjach systemu.
 • 36102 TelSrv - Rozwiązano możliwy problem z brakiem niektórych wartości bieżących.
 • 36355 TelSrv - Umożliwiono wykonywanie operacji na wartościach zdenormalizowanych (bardzo małe liczby zmiennoprzecinkowe).
 • 36291 TelView - Poprawiono aktualizację tytułu okna po włączeniu trybu maksymalizacji okien.
 • 35977 TelView - Poprawiono błędne rysowanie wartości na wykresie po przesunięciu skali czasu do przodu.
 • 36112 TelView - Poprawiono domyślne parametry zakresu skali dla wykresu f(t).
 • 36191 TelView - Poprawiono działanie przycisku "Znajdź następny" na wstążce dla listy edycji schematu.
 • 36115 TelView - Poprawiono interpretację progów sygnalizacji.
 • 36308 TelView - Poprawiono kopiowanie tekstowe elementów listy alarmów.
 • 36275 TelView - Poprawiono możliwy błąd występujący przy zamykaniu aplikacji.
 • 35522 TelView - Poprawiono nadmiarowe zapisywanie sekcji konfiguracja w pliku TelNote.ini podczas zamknięcia TelView.
 • 36176 TelView - Poprawiono przekazywanie parametrów w dialogu edycji alarmu.
 • 36180 TelView - Poprawiono wyszukiwanie alarmu na liście gdy wyszukany element znajduje się w zwiniętej grupie.
 • 36157 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu schematu Wykres f(x) zapisanego w wersji systemu TelWin SCADA 6.05 lub wcześniejszej.
 • 35595 TelView - Rozwiązano problem wywoływania okna komponentu przy aktywnym mechanizmie uruchamianym na wstążce
  "Okno -> Zawsze na wierzchu" oraz równoczesnym uwzględnianiu atrybutu komponentu "Zawsze na pierwszym planie".
 • 36302 TelView - Wprowadzono zabezpieczenie przy ręcznym wypełnianiu ścieżki do pliku mapy.
 • 36070 TelView - Zoptymalizowano algorytm generowania pliku binarnego dla map OSM.
 • 36300 TelWin WebInterface - naprawiono możliwość wyboru raportu pochodnego (plik *.shp) z drzewa Raporty oraz otwarcia raportu pochodnego
  za pomocą funkcji przycisku Otwarcie komponent.
 • 36309 TelWinWeb - Dodano przyciski "<<" i ">>" do przesuwania zakresu na schemacie raportowym.
 • 36148 TelWinWS - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania zapisu do zmiennych monitorujących stan serwera.
 • 36171 TelWinWS - Poprawiono możliwy błąd autoryzacji użytkownika.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.08

 • 35720 AlSrv - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS poprzez moduł PTM.
 • 35401 AlSrv - Wprowadzono dynamiczne zwiększanie wartości parametru RDA dla wartości bieżących przechowywanych w pliku z danymi lokalnymi.
 • 36031 GMSrv - Poprawiono możliwy problem przy zapytaniu o dane archiwalne.
 • 35719 PTM - Zwiększono rozmiar identyfikatora dla dzielonych wiadomości SMS.
 • 35352 SimDrv - Poprawiono mechanizm wysyłania sterowań.
 • 36020 TelSrv - Poprawiono zaznaczanie obiektu nazwy w źródle w definicji katalogu pochodnego.
 • 35594 TelSrv, AlSrv - Poprawiono przetwarzanie pliku z danymi lokalnymi modułu w trybie MIRROR.
 • 34897 TelView - Poprawiono algorytm dopasowania schematu do szerokości i/lub wysokości okna.
 • 35515 TelView - Poprawiono domyślny zakres czasu dla raportów generowanych dynamicznie.
 • 35631 TelView - Poprawiono ikony dla kolumny z grupą przy eksporcie do PDF.
 • 35804 TelView - Poprawiono ikony podczas eksportu komponentu raport do PDF.
 • 35543 TelView - Poprawiono mechanizm filtrowania na ekranie raportów.
 • 35676 TelView - Poprawiono mechanizm zamian dynamicznych dla schematów pochodnych.
 • 35493 TelView - Poprawiono możliwy błąd importu wartości ze schematu z polskimi znakami.
 • 35962 TelView - Poprawiono możliwy problem błędu aplikacji przy odświeżaniu okien.
 • 35583 TelView - Poprawiono możliwy problem wyłączenia aplikacji w przypadku błędnie zdefiniowanych ścieżek do schematów.
 • 35774 TelView - Poprawiono możliwy problem z otwieraniem listy alarmów.
 • 35677 TelView - Poprawiono możliwy wzrost zużycia pamięci podczas odtwarzania dźwięków.
 • 35415 TelView - Poprawiono przeliczanie przesunięcia skali czasu dla ustawień początkowych po zmianie zakresu przeglądania danych.
 • 35519 TelView - Poprawiono przesuwanie widoku drzewka konfiguracji po modyfikacji.
 • 35547 TelView - Poprawiono rozmiar zduplikowanego okna wykresu.
 • 35067 TelView - Poprawiono wyznaczanie początkowego zakresu dla Wykresów f(t) z włączonym automatycznym odświeżaniem.
 • 35597 TelView - Rozwiązano możliwy błąd podczas eksportu raportów do pliku PDF.
 • 35889 TelView - Zabezpieczono dialog edycji siatki przed niedopuszczalną definicją parametrów.
 • 35242 TelView/WebEngine - Zablokowano inicjowanie obiektu typu mapa w przypadku błędnego zdefiniowania źródła do pliku mapy
  i zaznaczeniu opcji tła jako Mapa.
 • 35513 TelWinWeb - Poprawiono odświeżanie danych bieżących w oknie raportu.
 • 36022 TelWinWeb - Poprawiono uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o usługę katalogową Active Directory.
 • 35779 TelWinWS - Poprawiono możliwy problem pobierania listy zmiennych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.07

 • 35541 TelView - Wyeliminowano błąd modułu podczas operacji zamknięcia okna schematu za pomocą funkcji przycisku.
 • 35561 TelWin - Poprawiono zapisywanie względnych ścieżek w plikach konfiguracyjnych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.06

 • 35524 AlSrv - Poprawiono problem wysyłania wiadomości sms po reinicjacji modułu PTM.
 • 34463 GMSrv, GM2Srv - Utworzono dokumentacje dla modułów.
 • 34924 OPCSrv - Poprawiono problem braku pobierania danych na długo działających systemach operacyjnych.
 • 35397 TelView - Poprawiono problem braku wyświetlania historii dla wykresu f(x) typu punkt.
 • 35536 TelView - Poprawiono wyznaczanie aktywnych regionów dla elementów wyświetlanych poprzez schematy w schemacie.
 • 35518 TelView - Umożliwiono zamknięcie klawiszem Enter pola edycyjnego wywołanego nad elementem Pomiar.
 • 35308 TelView - Uwzględniono przesłanianie numerowanych przycisków schematu w trakcie poruszania się między nimi.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.05

 • 35209 AlSrv - Poprawiono listę wyświetlanych atrybutów w zamianie złożonej.
 • 35414 GM2Drv - Poprawiono przedwczesne kończenie sesji po zerwaniu połączenia TCP.
 • 35473 PTM - Poprawiono problem zerowania licznika wysłanych wiadomości sms.
 • 35443 PTM - Poprawiono wysyłanie kilkuczęściowych wiadomości SMS w przypadku jednoczesnego ich wysyłania przez niezależne modemy.
 • 35400 TelView - Poprawiono działania przycisku automatycznego przewijania na liście alarmów.
 • 35151 TelView - Poprawiono mechanizm zapamiętywania szerokości kolumn raportu.
 • 35032 TelView - Poprawiono odświeżanie paska tytułowego i wstążki modułu po zainicjowaniu współpracy z TelNOTE.
 • 35344 TelView - Poprawiono przesuwanie widoku listy alarmów, po otrzymaniu nowego stanu alarmu.
 • 35252 TelView - Poprawiono wyznaczanie ścieżki do katalogu tymczasowego.
 • 35394 WebMgr - Wyeliminowanie możliwy problem przekraczania liczby sesji dostępnej dla użytkownika.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.04

 • 35131 AlSrv - Dodano weryfikację użycia profilu dostępu na poziomie katalogu w przypadku próby usunięcia profilu dostępu.
 • 35128 AlSrv - Poprawiono możliwe problemy weryfikacji profili dostępu.
 • 34570 AlSrv, TelSrv - Rozwiązano przyczynę możliwych problemów przy reinicjacji modułów z trybu RC.
 • 34857 MK - Zoptymalizowano wczytywanie ustawień konfiguracyjnych.
 • 34797 TelSrv - Dodano przepisywanie argumentów przy zmianie wzoru.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 35030 TelView - Poprawiono możliwość wyboru pozycji z listy rozwijanej pod przyciskiem jeśli istnieje okno komponentu wywoływane
  zawsze na pierwszy plan.
 • 34969 TelView - Poprawiono obliczanie funkcji bilans dla grupy na raporcie.
 • 34646 TelView - Poprawiono odświeżanie głównego okna aplikacji po wyłączeniu trybu pełnoekranowego.
 • 35350 TelView - Poprawiono uwierzytelnianie użytkownika przy próbie połączenia modułu klienckiego do serwerowego.
 • 35182 TelView - Poprawiono wyświetlanie podpowiedzi w oknie wykresu f(t).
 • 35308 TelView - Uwzględniono przesłanianie numerowanych przycisków schematu w trakcie poruszania się między nimi.
 • 34967 TelView - Uwzględniono zasłanianie się elementów w algorytmie wyświetlania kontrolki edycji dla elementów numerowanych.
 • 35242 TelView/WebEngine - Zablokowano inicjowanie obiektu typu mapa w przypadku błędnego zdefiniowania źródła do pliku mapy
  i zaznaczeniu opcji tła jako Mapa.
 • 35219 TelView/WebEngine - Zablokowano próby inicjowania obiektu typu mapa w przypadku zdefiniowania parametrów tła jako mapy
  i zaznaczeniu opcji tła jako Standardowe.
 • 35398 UsrMan - Poprawiono odczytywanie ustawienia konfiguracyjnego Diagnostyka z sekcji [Log].
 • 35174 WebInterface - Usunięto problem przesuwania zakresu danych podczas zwijania/rozwijania grup na raporcie.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.03

 • 34983 TelView - Dodano parsowanie atrybutów "stroke-linecap" oraz "stroke-linejoin" przy parsowaniu plików SVG.
 • 35164 TelView - Poprawiono zamianę parametrów wartość minimalna, wartość maksymalna, mnożnik, przesunięcie, maska bitowa

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.02

 • 34994 TelView - Dodano opcjonalne wyłączenie wyświetlania przeterminowanych elementów na pasku TelNOTE za pomocą wpisu konfiguracyjnego w pliku TelNOTE.ini.
 • 35082 TelView - Dodano weryfikację nazwy warstwy, by nie było możliwości ustawienia takiej samej nazwy.
 • 34731 TelView - Odblokowano możliwość pobrania danych w oknie wykresu f(t) według wcześniej ustalonego zakresu po wznowieniu połączenia ze źródłem.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 35059 TelView - Poprawiono mechanizm edycji wartości w oknie raportu.
 • 34843 TelView - Poprawiono obliczanie funkcji oraz mnożenie i przesuwanie wartości dla całego okresu przeglądania w oknie raportów.
 • 35066 TelView - Poprawiono obsługę miksera dźwiękowego w oknie odtwarzacza multimedialnego.
 • 34813 TelView - Poprawiono odświeżanie raportu po kliknięcie poprzedni/następny przedział czasowy.
 • 34748 TelView - Poprawiono problem zaznaczania opcji w definiowaniu funkcji przycisku "Konfiguracja aplikacji".
 • 35105 TelView - Poprawiono problemy przy eksporcie schematu do xml.
 • 34861 TelView - Przywrócono poprawne anulowania zapytań wydanych do serwera systemu w oknie wykresu f(t).
 • 35084 TelWin - Poprawiono problem dostępu użytkownika domenowego z TelView w wersji 7.4 do TelSrv w wersji 7.2.
 • 35047 TelWinWeb - Przywrócono blokadę zmiany rozmiaru schematu po wywołaniu okna formularza wprowadzania danych/wyboru funkcji.
 • 35073 WebMgr - Poprawiono kasowanie plików rejestracji modułu WebEngine po czasie przeterminowania. Excel.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.01

 • 34831 TelSrv - Poprawiono kopiowanie zmiennych obliczeniowych z pliku Excel.
 • 34988 TelSrv - Poprawiono problem wyboru grupy przy edycji uprawnień.
 • 34906 TelSrv - Zoptymalizowano operacje wykonywane na liście obiektów dla źródeł i listy profili.
 • 34994 TelView - Dodano opcjonalne wyłączenie wyświetlania przeterminowanych elementów na pasku TelNOTE za pomocą wpisu konfiguracyjnego w pliku TelNOTE.ini.
 • 34995 TelView - Poprawiono usunięcie notatki w oknie komponentu i na pasku TelNOTE po usunięciu notatki z poziomu systemu TelNOTE.
 • 34824 TelView, WebEngine - Poprawienie problemu eksportu do pliku xml elementu wykres.
 • 35058 TelWin - Przywrócono możliwość uruchomienia modułów systemu w systemie operacyjnym Windows 7/2008 Server R2.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.04.00

 • 33566 AlSrv - Dodano blokowanie profili powiadomień za pomocą zmiennej predefiniowanej.
 • 32586 AlSrv - Dodano weryfikację czy profil dostępu zdefiniowany dla zmiennej istnieje.
 • 10647 AlSrv - Dodano wpis w ini "Resetuj licznik powiadomien".
 • 33385 AlSrv - Poprawiono działanie logu diagnostycznego AlSrv_d_stp.
 • 34455 AlSrv - Ujednolicono miejsce zapisu logów diagnostycznych przy wysyłaniu powiadomień SMS.
 • 34337 AlSrv, TelSrv - Dodano wyświetlanie maksymalnej liczby znaków nazwy zmiennej w oknie "Definicja zmiennej".
 • 34570 AlSrv, TelSrv - Rozwiązano przyczynę możliwych problemów przy reinicjacji modułów z trybu RC.
 • 34689 BackMgr - Poprawiono problem wysyłania listy logów do modułu zdalnej konsoli.
 • 34311 GM2Drv - Wprowadzono możliwość wykorzystania wykładnika z tablicy DP urządzenia.
 • 34463 GMSrv, GM2Srv - utworzenie dokumentacji dla modułu.
 • 34498 OPCDrv - Rozwiązano możliwy problem ze wzrostem zajmowanej pamięci.
 • 34735 OPCDrv, OPCHDADrv - Poprawiono możliwe problemy łączenia się ze zdalnym serwerem OPC.
 • 34663 OPCUADrv - Poprawiono błędnie przypisywany timestamp dla wartości.
 • 34608 OPCUADrv - Zmodyfikowano algorytm przypisywania statusów.
 • 34644 PMEcologyDrv - Zaktualizowano parametry w dokumentacji systemu.
 • 30951 ProcWin - Umożliwiono oddanie aktywnej sesji w trybie RC.
 • 34592 PTM - Poprawiono wyszukiwanie na widoku łączy dla posortowanej listy łączy.
 • 34333 PTM - usprawnienia w GUI modułu.
 • 34594 PTM - Zabezpieczono działanie dialogu konfiguracji kierunków przed możliwymi wyciekami pamięci.
 • 34781 SimDrv - Poprawiono odczyt danych z kilku bloków DB.
 • 30367 TelSrv - Dodano możliwości grupowania cyfr we wzorze formatującym NumToTime.
 • 32564 TelSrv - Dodano resetowanie czasu oczekiwania na odświeżenie wartości zmiennej SYS_HASPStatus po restarcie bazy.
 • 33291 TelSrv - Dodano możliwość odczytu wyników pośrednich wartości raportowych dla obliczeń z wzorami zagnieżdżonymi.
 • 34319 TelSrv - Dodano przycisk "Weryfikacja" na dialogach Źródła i Obiekty dla źródła, wciśnięcie go powoduje zliczenie dla zaznaczonego obiektu liczby użyć.
 • 34582 TelSrv - Poprawiono algorytm weryfikacji podczas usuwania sterowników.
 • 34905 TelSrv - Poprawiono wyliczanie wartości zmiennej systemowej SYS_ReportInitQueue.
 • 31242 TelSrv - Umożliwiono definiowanie zmiennej SYS_Time prezentującą bieżący czas serwera w formacie Unix (aktualizowaną co sekundę).
 • 34886 TelSrv, AlSrv - likwidacja błędu aplikacji występującego po zmianie właściwości w definicji katalogu pochodnego.
 • 34556 TelSrv, AlSrv - Poprawiono wyłączenie trybu pasywnego po skonfigurowaniu bazy zmiennych.
 • 33329 TelView - Dodano możliwość definiowania tekstów ze znakami specjalnymi w parametrach komponentów (zestaw znaków Unicode).
 • 34525 TelView - Dodano przycisk rozwijania/zwijania grup na komponencie raport.
 • 34576 TelView - Dodano blokowanie przyciągania do siatki podczas obrotu elementów.
 • 32037 TelView - Dodano nowy tryb otwierania nowych okien edycji.
 • 33200 TelView - Dodano opcję wklejania elementów ze scalaniem warstw schematów.
 • 32215 TelView - Dodano skrót klawiszowy Ctrl+F2 uruchamiający podgląd wydruku.
 • 30665 TelView - Lista alarmów - Dodanie możliwości blokowania wybranych alarmów na czas jednej godziny.
 • 33908 TelView - Mapy - Dodano możliwość konfiguracji wyświetlania poszczególnych elementów map OSM.
 • 33905 TelView - Mapy - Dodano rysowanie podziałki liniowej.
 • 33911 TelView - Mapy - Dodano wyświetlanie numerów budynków dla map OSM.
 • 34361 TelView - Poprawiono błędny zapis źródła dla funkcji w wykresie f(x).
 • 34450 TelView - Poprawiono inicjowanie skali czasu dla wykresów tworzonych dynamicznie z pomiaru.
 • 34508 TelView - Poprawiono kolorowanie dni roboczych oraz dni świątecznych prezentowanych w oknie wykresu f(t) podczas wydruku.
 • 34477 TelView - Poprawiono mechanizm podmiany tekstu w progach elementu sygnalizacja.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34752 TelView - Poprawiono obsługę pozycjonowania kontrolek na ekranie edycji raportu.
 • 34505 TelView - Poprawiono odczyt kolorów z plików SVG.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego Preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 34730 TelView - Poprawiono prezentację danych na raporcie według podanego zakresu.
 • 34681 TelView - Poprawiono problem blokowania/ukrywania przycisku za pomocą zmiennej powodujący wyłączenie aplikacji.
 • 34726 TelView - Poprawiono problem pojawienia się nadmiernej ilości próbek na raporcie dobowym.
 • 34538 TelView - Poprawiono problem wyświetlania elementu biblioteki użytego na przycisku w zależności od aktywnej warstwy.
 • 34661 TelView - Poprawiono problem z odświeżaniem schematów z rysunkami.
 • 34426 TelView - Poprawiono problem, który może wystąpić przy formatowaniu wartości pobieranej z serwera.
 • 34445 TelView - Poprawiono problemy przy wyświetlaniu raportów przy małym oknie aplikacji.
 • 34471 TelView - Poprawiono sortowanie wartości liczbowych na raporcie.
 • 34745 TelView - Poprawiono tłumaczenie tekstów dla raportów.
 • 31427 TelView - Poprawiono wydajność odświeżania widoku raportu dla danych bieżących.
 • 34588 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu Rysunek.
 • 34583 TelView - Poprawiono wyświetlanie podglądu plików .sh, .shp, .shu na drzewku raportów.
 • 34504 TelView - Poprawiono zamiany wartości w definicji progów za pomocą mechanizmu zamian.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34774 TelView - Przywrócono walidację wyświetlania pozycji menu w menu kontekstowym listy alarmów.
 • 34838 TelView - Przywrócono wywoływanie menu kontekstowego na wierszu będącym grupą.
 • 34733 TelView - Raporty - Przywrócono wygląd i widoczność przycisków przewijania.
 • 33036 TelView - Rozszerzono możliwość formatowania pomiarów w elemencie Raport.
 • 34777 TelView - Schematy pochodne - usunięto możliwość niezapisania zmian podczas gdy nadal jest aktywne pole edycyjne na liście zmian.
 • 31883 TelView - Umożliwiono uruchomienie programu z poziomu przycisku z parametrem wywołania przechowywanym w zmiennej.
 • 34706 TelView - Usunięto możliwy błąd aplikacji wynikający z niepoprawnego przesuwania do pozycji na liście alarmów po zmianie stanu alarmu.
 • 34740 TelView - Wyeliminowano efekt ucinania odtwarzania dźwięku przy długiej kolejce alarmów.
 • 34808 TelView - Wyeliminowano problem odświeżania okna schematu podczas korzystania z mechanizmu przesunięcia widoku.
 • 34652 TelView - Wyeliminowano wyświetlanie w podpowiedzi elementu znaku &, znajdującego się na wstążce.
 • 31753 TelView - Wykresy - Dodano przycisk umożliwiający powielenie okna wykresu.
 • 33981 TelView - Zmiana zapisu ustawień aplikacji i aplikacji użytkownika na zapis po zamknięciu dialogu ustawień.
 • 34840 TelView - Zmodyfikowano walidację wyświetlania pozycji menu w menu kontekstowym okien wykresów f(t).
 • 34839 TelView - Zmodyfikowano walidację wyświetlania pozycji menu w menu kontekstowym schematów.
 • 33537 TelView - Zoptymalizowano mechanizm pobierania danych z serwera na wykresach f(t).
 • 34642 TelView - Zoptymalizowano odczyt pliku mapy OpenStreetMap.
 • 34693 TelWinWeb - Wyświetlanie w oknie wykresu f(t) komunikatu o trwającym pobieraniu danych (po wykonaniu akcji przez użytkownika).
 • 33855 TelWinWeb Instalator - Rozbudowano weryfikację poprawności nadania uprawnień do katalogu aplikacji.
 • 34904 TelWinWS - Poprawiono możliwe problemy działania trybu RC.
 • 34692 WebEngine - Rozwiązano problem możliwych wycieków pamięci dla okien wykresów.