Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Wskaźnik kołowy oraz słupek - skład procentowy

 

W systemie TelWin SCADA, począwszy od wersji 7.03. została udostępniona możliwość rysowania wykresu kołowego i słupka do pokazania proporcji całości. Wykres jest użyteczny, gdy liczby sumują się do 100% oraz zawierają tylko kilka składowych. Przy ich większej ilości trudno jest oszacować odpowiednie kąty.

Rys. 1. Wykres kołowy oraz słupek - skład procentowy | TelWin SCADA 7.03
Rys. 1. Wykres kołowy oraz słupek - skład procentowy | TelWin SCADA 7.03

 

Definiując na schemacie elementy wskaźnik kołowy oraz słupek, na zakładce Progi/Wygląd mamy możliwość zdefiniowania wyglądu procentowego.

Rys. 2. Wykres kołowy - zakładka Progi/Wygląd | TelWin SCADA 7.03
Rys. 2. Wykres kołowy - zakładka Progi/Wygląd | TelWin SCADA 7.03

 

Po przełączeniu na wygląd procentowy na zakładce Zmienne pojawią się dodatkowe elementy umożliwiające zdefiniowanie listy zmiennych, dla których zaprezentujemy skład procentowy.

Rys. 3. Wykres kołowy - zakładka Zmienne | TelWin SCADA 7.03
Rys. 3. Wykres kołowy - zakładka Zmienne | TelWin SCADA 7.03

 

Dla każdej zmiennej możemy zdefiniować podstawowe przekształcenia wartości typu mnożnik i przesunięcie oraz zdefiniować kolor ze standardowej palety lub całej dostępnej przestrzeni barw RGB. Kontrolka "więcej kolorów" umożliwia również definiowanie przezroczystości dla wybranego koloru.

Rys. 4. Wykres kołowy - zakładka Zmienne szczegóły | TelWin SCADA 7.03
Rys. 4. Wykres kołowy - zakładka Zmienne szczegóły | TelWin SCADA 7.03

Czasowe blokowanie alarmów

TelWin SCADA od wersji 7.03 umożliwia użytkownikowi korzystającemu z TelView czasowo wstrzymać generowanie powiadomienia alarmowego dla wybranych alarmów. W sytuacji, w której np. awarii uległ jakiś czujnik obiektowy, który generuje nam alarm w naszej aplikacji co kilka minut a użytkownik wie co jest przyczyną awarii oraz nie ma możliwości rozwiązania przyczyny alarmu (np. wymiana czujnika dopiero jutro) ma możliwość zablokowania takiego alarmu. Mechanizm jest dostępny poprzez:

 • kliknięcie prawym przyciskiem myszy na alarmie
  Rys. 5. Blokowanie alarmu | TelWin SCADA 7.03
  Rys. 5. Blokowanie alarmu | TelWin SCADA 7.03
 • wybranie opcji Blokada zaznaczonych alarmów
  Rys. 6. Blokowanie alarmu cd. | TelWin SCADA 7.03
  Rys. 6. Widok zablokowanych alarmów | TelWin SCADA 7.03
 • wybranie właściwej opcji z menu widok
  Rys. 7. Widok zablokowanych alarmów | TelWin SCADA 7.03
  Rys. 7. Widok zablokowanych alarmów | TelWin SCADA 7.03

Po wybraniu opcji Blokuj alarm zablokowane zostanie generowanie powiadomień dla tej zmiennej na 1 godzinę. Jest to domyślny czas, na który zakładana jest blokada. Administrator lub twórca aplikacji może przewidzieć i wydłużyć maksymalny czas domyślnej blokady do 24 godzin poprzez dodanie wpisu "Maksymalny czas blokady=24" do pliku AlSrv.ini w sekcji [Konfiguracja]. Wartość należy podać w pełnych godzinach. Po przekroczeniu czasu blokady system TelWin automatycznie zdejmie blokadę z tego alarmu i wygeneruje ponownie powiadomienie. Ma to na celu zabezpieczenie działania aplikacji przed wyłączeniem alarmu na bliżej nieokreślony czas. Domyślnie, to użytkownik blokujący alarm powinien tą blokadę zdjąć po ustąpieniu czynnika generującego alarm. Alarmy zablokowane będą prezentowane na liście z odpowiednią ikonką dla wszystkich użytkowników korzystających z danej aplikacji i listy alarmów.

Rys. 8. Lista alarmów | TelWin SCADA 7.03
Rys. 8. Lista alarmów | TelWin SCADA 7.03

Aby sprawdzić,  kto zablokował alarm wystarczy prześledzić log systemu w pliku AlSrv_a.log dla danej zmiennej. Informacja o potwierdzeniu alarmu (zmiana statusu z alarmu aktywnego na potwierdzony) 2020-06-23 12:54.06 ADMIN z TelView : Modyfikacja wartości bieżącej - zmienna INFO000 (v: Stacja 1 otwarcie drzwi. 6841494749154181120,0,0, -> Stacja 1 otwarcie drzwi. 6841494749154181120,0,0,ADMIN, s: 20 -> 24)

Informacja o blokadzie alarmu (zmiana statusu z alarmu potwierdzonego na zablokowany) 2020-06-23 12:54.11 ADMIN z TelView: Modyfikacja wartości bieżącej - zmienna INFO000 (v: Stacja 1 otwarcie drzwi.(Potwierdzenie: ADMIN) 6841494749154181120,0,6841494835072729088,ADMIN -> Stacja 1 otwarcie drzwi.(Potwierdzenie: ADMIN) 6841494749154181120,0,6841494835072729088,ADMIN, s: 24 -> 513)

Informacja o ręcznym odblokowaniu alarmu (zmiana statusu z zablokowany na alarm aktywny ) 2020-06-23 13:04.44 ADMIN z TelView : Modyfikacja wartości bieżącej - zmienna INFO000 (v: Stacja 1 otwarcie drzwi. 0,0,0, -> Stacja 1 otwarcie drzwi. 0,0,0,, s: 513 -> 1)

Informacja o automatycznym odblokowaniu alarmu (zmiana statusu z zablokowany na alarm aktywny) nie jest odnotowywana w logu.