Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.08

 • 34828 AlSrv - Umożliwiono odczyt wartości źródłowej dla trybu pasywnego i mirror.
 • 36926 AlSrv - Wprowadzono zabezpieczenie przed wystąpieniem błędu aplikacji przy próbie wywołania (w trybie zdalnej konsoli)
  okna dialogowego prezentującego wartość źródłową zmiennej.
 • 37477 BackMgr - Poprawiono mechanizm dodawania adresu wirtualnego.
 • 37291 GM2Drv - Poprawiono problem z odczytem spontanicznego pakietu z danymi bieżącymi.
 • 36141 MK - Rozwiązano możliwy problem z wysyłaniem komunikatu zapisującego i zwalniającego kolejkę logów w przypadku błędu wysłania.
 • 36763 OPCUADrv - Poprawiono odświeżanie drzewa tagów.
 • 37460 ProcWin - Poprawiono pobieranie wartości zmiennych przy użyciu INCLUDE_VAR.
 • 36697 Serwery - Uzupełniono obsługę skrótu wklejania tekstowego ctrl+shift+alt+"v".
 • 34506 SQLDrv - Poprawiono możliwe problemy wycieków pamięci.
 • 37309 Starter - Poprawiono błędne nazwy logów diagnostycznych.
 • 37213 TelSrv - Poprawiono definiowanie i modyfikowanie zagnieżdżonych wzorów dla zmiennej typu Obliczenie.
 • 35758 TelSrv - Poprawiono inicjowanie raportów godzinowych w przypadku profilu zdefiniowanego dla wybranych godzin.
 • 36924 TelSrv - Poprawiono mechanizm tworzenia bazy zdalnej.
 • 36587 TelSrv - Poprawiono odczyt bazy zmiennych z wersji 4 systemu.
 • 36193 TelSrv - Poprawiono problem z wykonaniem kopii zapasowej pliku z danymi bieżącymi.
 • 37027 TelSrv - Zabezpieczono przed błędem aplikacji wynikającym z przeładowania bazy zmiennych lub wyłączenia serwera.
 • 36112 TelView - Poprawiono domyślne parametry zakresu skali dla wykresu f(t).
 • 36870 TelView - Poprawiono działanie funkcji przycisku wyszukiwania na schemacie przy włączonym skalowaniu automatycznym
  / do szerokości / do wysokości / z uwzględnieniem blokady skalowania.
 • 36236 TelView - Poprawiono działanie przycisku "Przesuń" w edycji listy alarmów.
 • 37334 TelView - Poprawiono funkcjonalność wstawiania plików do schematu.
 • 36375 TelView - Poprawiono generowanie wydruków dla komponentu typu schemat.
 • 36115 TelView - Poprawiono interpretację progów sygnalizacji.
 • 36308 TelView - Poprawiono kopiowanie tekstowe elementów listy alarmów.
 • 36581 TelView - Poprawiono mechanizm rysowania elementu ścieżka.
 • 36912 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji dotyczący zamknięcia modułu i otrzymaniu powiadomienia z miksera dźwiękowego.
 • 36873 TelView - Poprawiono możliwy błąd aplikacji występującego przy zamykaniu aplikacji.
 • 36752 TelView - Poprawiono możliwy błąd podczas włączenia trybu "Wyniki w jednostkach energii".
 • 36275 TelView - Poprawiono możliwy błąd występujący przy zamykaniu aplikacji.
 • 36663 TelView - Poprawiono problem błędnego zaznaczania wzorca w parametrach listy alarmów.
 • 36176 TelView - Poprawiono przekazywanie parametrów w dialogu edycji alarmu.
 • 36835 TelView - Poprawiono przeliczanie współrzędnych elementów schematu podczas zmiany skali mapy.
 • 36281 TelView - Poprawiono przesuwanie grup za pomocą myszki w edycji listy alarmów.
 • 37342 TelView - Poprawiono wyróżnianie przycisku poprzez miganie, dla typu predefiniowanego.
 • 36180 TelView - Poprawiono wyszukiwanie alarmu na liście gdy wyszukany element znajduje się w zwiniętej grupie.
 • 36157 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu schematu Wykres f(x) zapisanego w wersji systemu TelWin SCADA 6.05 lub wcześniejszej.
 • 37143 TelView - Poprawiono wyświetlanie parametrów elementu po podwójnym kliknięciu na pozycję listy elementów.
 • 36974 TelView - Poprawiono wyświetlanie progów sygnalizacji.
 • 37250 TelView - Poprawiono wyświetlanie skali schematu.
 • 37150 TelView - Poprawiono zachowywanie ustawień startowych po edycji parametrów w elemencie Wykres.
 • 36240 TelView - Ujednolicono zachowanie słupka i wykresu kołowego dla ciągłej zmiany koloru przy wartości progowej.
 • 36302 TelView - Wprowadzono zabezpieczenie przy ręcznym wypełnianiu ścieżki do pliku mapy.
 • 37637 TelView - Zabezpieczono funkcjonowanie okna powiadomień o alarmach/zdarzeniach.
 • 37015 TelWinWeb - Poprawiono ładowanie pliku aktywnych regionów po zmianie schematu w przeglądarce WWW.
 • 36148 TelWinWS - Poprawiono mechanizm włączania/wyłączania zapisu do zmiennych monitorujących stan serwera.
 • 36171 TelWinWS - Poprawiono możliwy błąd autoryzacji użytkownika.
 • 36818 TelWinWS - Poprawiono problem przesyłania wartości typu 1e-09.
 • 37557 TelWinWs - Poprawiono problem przesyłania wartości typu float.
 • 36222 TelWinWS - Poprawiono współbieżne wywoływanie zapytań.
 • 36809 WebInterface - Poprawiono odtwarzanie ustawień schematu.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.07

 • 35209 AlSrv - Poprawiono listę wyświetlanych atrybutów w zamianie złożonej.
 • 35524 AlSrv - Poprawiono problem wysyłania wiadomości sms po reinicjacji modułu PTM.
 • 35720 AlSrv - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS poprzez moduł PTM.
 • 35401 AlSrv - Wprowadzono dynamiczne zwiększanie wartości parametru RDA dla wartości bieżących przechowywanych w pliku z danymi lokalnymi.
 • 36031 GMSrv - Poprawiono możliwy problem przy zapytaniu o dane archiwalne.
 • 34924 OPCSrv - Poprawiono problem braku pobierania danych na długo działających systemach operacyjnych.
 • 35473 PTM - Poprawiono problem zerowania licznika wysłanych wiadomości sms.
 • 35443 PTM - Poprawiono wysyłanie kilkuczęściowych wiadomości SMS w przypadku jednoczesnego ich wysyłania przez niezależne modemy.
 • 35719 PTM - Zwiększono rozmiar identyfikatora dla dzielonych wiadomości SMS.
 • 36020 TelSrv - Poprawiono zaznaczanie obiektu nazwy w źródle w definicji katalogu pochodnego.
 • 35594 TelSrv, AlSrv - Poprawiono przetwarzanie pliku z danymi lokalnymi modułu w trybie MIRROR.
 • 35515 TelView - Poprawiono domyślny zakres czasu dla raportów generowanych dynamicznie.
 • 35400 TelView - Poprawiono działania przycisku automatycznego przewijania na liście alarmów.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 35631 TelView - Poprawiono ikony dla kolumny z grupą przy eksporcie do PDF.
 • 35804 TelView - Poprawiono ikony podczas eksportu komponentu raport do PDF.
 • 35543 TelView - Poprawiono mechanizm filtrowania na ekranie raportów.
 • 35676 TelView - Poprawiono mechanizm zamian dynamicznych dla schematów pochodnych.
 • 35151 TelView - Poprawiono mechanizm zapamiętywania szerokości kolumn raportu.
 • 35962 TelView - Poprawiono możliwy problem błędu aplikacji przy odświeżaniu okien.
 • 35774 TelView - Poprawiono możliwy problem z otwieraniem listy alarmów.
 • 35677 TelView - Poprawiono możliwy wzrost zużycia pamięci podczas odtwarzania dźwięków.
 • 35628 TelView - Poprawiono problem blokowania/ukrywania przycisku za pomocą zmiennej powodujący wyłączenie aplikacji.
 • 35397 TelView - Poprawiono problem braku wyświetlania historii dla wykresu f(x) typu punkt.
 • 35344 TelView - Poprawiono przesuwanie widoku listy alarmów, po otrzymaniu nowego stanu alarmu.
 • 35067 TelView - Poprawiono wyznaczanie początkowego zakresu dla Wykresów f(t) z włączonym automatycznym odświeżaniem.
 • 35889 TelView - Zabezpieczono dialog edycji siatki przed niedopuszczalną definicją parametrów.
 • 35779 TelWinWS - Poprawiono możliwy problem pobierania listy zmiennych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.06

 • 35131 AlSrv - Dodano weryfikację użycia profilu dostępu na poziomie katalogu w przypadku próby usunięcia profilu dostępu.
 • 34857 MK - Zoptymalizowano wczytywanie ustawień konfiguracyjnych.
 • 34797 TelSrv - Dodano przepisywanie argumentów przy zmianie wzoru.
 • 34831 TelSrv - Poprawiono kopiowanie zmiennych obliczeniowych z pliku Excel.
 • 34906 TelSrv - Zoptymalizowano operacje wykonywane na liście obiektów dla źródeł i listy profili.
 • 34983 TelView - Dodano parsowanie atrybutów "stroke-linecap" oraz "stroke-linejoin" przy parsowaniu plików SVG.
 • 35082 TelView - Dodano weryfikację nazwy warstwy, by nie było możliwości ustawienia takiej samej nazwy.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 35059 TelView - Poprawiono mechanizm edycji wartości w oknie raportu.
 • 35030 TelView - Poprawiono możliwość wyboru pozycji z listy rozwijanej pod przyciskiem jeśli istnieje okno komponentu wywoływane zawsze na pierwszy plan.
 • 34969 TelView - Poprawiono obliczanie funkcji bilans dla grupy na raporcie.
 • 34843 TelView - Poprawiono obliczanie funkcji oraz mnożenie i przesuwanie wartości dla całego okresu przeglądania w oknie raportów.
 • 35066 TelView - Poprawiono obsługę miksera dźwiękowego w oknie odtwarzacza multimedialnego.
 • 34646 TelView - Poprawiono odświeżanie głównego okna aplikacji po wyłączeniu trybu pełnoekranowego.
 • 34748 TelView - Poprawiono problem zaznaczania opcji w definiowaniu funkcji przycisku "Konfiguracja aplikacji".
 • 35105 TelView - Poprawiono problemy przy eksporcie schematu do xml.
 • 35164 TelView - Poprawiono zamianę parametrów wartość minimalna, wartość maksymalna, mnożnik, przesunięcie, maska bitowa.
 • 34861 TelView - Przywrócono poprawne anulowania zapytań wydanych do serwera systemu w oknie wykresu f(t).
 • 34967 TelView - Uwzględnienie zasłaniania się elementów w algorytmie wyświetlania kontrolki edycji dla elementów numerowanych.
 • 35242 TelView/WebEngine - Zablokowano inicjowanie obiektu typu mapa w przypadku błędnego zdefiniowania źródła do pliku mapy i zaznaczeniu opcji tła jako Mapa.
 • 35219 TelView/WebEngine - Zablokowano próby inicjowania obiektu typu mapa w przypadku zdefiniowania parametrów tła jako mapy i zaznaczeniu opcji tła jako Standardowe.
 • 34907 TelWinWeb - Przywrócono blokadę zmiany rozmiaru schematu po wywołaniu okna formularza wprowadzania danych/wyboru funkcji.
 • 35073 WebMgr - Poprawiono kasowanie plików rejestracji modułu WebEngine po czasie przeterminowania.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.05

 • 34689 BackMgr - Poprawiono problem wysyłania listy logów do modułu zdalnej konsoli.
 • 34498 OPCDrv - Rozwiązano możliwy problem ze wzrostem zajmowanej pamięci.
 • 34582 TelSrv - Poprawiono algorytm weryfikacji podczas usuwania sterowników.
 • 34886 TelSrv, AlSrv - likwidacja błędu aplikacji występującego po zmianie właściwości w definicji katalogu pochodnego.
 • 34556 TelSrv, AlSrv - Poprawiono wyłączenie trybu pasywnego po skonfigurowaniu bazy zmiennych.
 • 34576 TelView - Dodano blokowanie przyciągania do siatki podczas obrotu elementów.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34752 TelView - Poprawiono obsługę pozycjonowania kontrolek na ekranie edycji raportu.
 • 34730 TelView - Poprawiono prezentację danych na raporcie według podanego zakresu.
 • 34726 TelView - Poprawiono problem pojawienia się nadmiernej ilości próbek na raporcie dobowym.
 • 34745 TelView - Poprawiono tłumaczenie tekstów dla raportów.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34733 TelView - Raporty - Przywrócono wygląd i widoczność przycisków przewijania.
 • 34777 TelView - Schematy pochodne - usunięto możliwość niezapisania zmian podczas gdy nadal jest aktywne pole edycyjne na liście zmian.
 • 34786 TelView - Schematy pochodne poprawiano działanie mechanizmu podmiany dla zmiennych: mnożnik, przesunięcie, minimum, maksimum, maska bitowa.
 • 34706 TelView - Usunięto możliwy błąd aplikacji wynikający z niepoprawnego przesuwania do pozycji na liście alarmów po zmianie stanu alarmu.
 • 34808 TelView - Wyeliminowano problem odświeżania okna schematu podczas korzystania z mechanizmu przesunięcia widoku.
 • 34904 TelWinWS - Poprawiono możliwe problemy działania trybu RC.
 • 34692 WebEngine - Rozwiązano problem możliwych wycieków pamięci dla okien wykresów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.04

 • 34592 PTM - Poprawiono wyszukiwanie na widoku łączy dla posortowanej listy łączy.
 • 34594 PTM - Zabezpieczono działanie dialogu konfiguracji kierunków przed możliwymi wyciekami pamięci.
 • 34361 TelView - Poprawiono błędny zapis źródła dla funkcji w wykresie f(x).
 • 34477 TelView - Poprawiono mechanizm podmiany tekstu w progach elementu sygnalizacja.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34505 TelView - Poprawiono odczyt kolorów z plików SVG.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego Preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 34538 TelView - Poprawiono problem wyświetlania elementu biblioteki użytego na przycisku w zależności od aktywnej warstwy.
 • 34426 TelView - Poprawiono problem, który może wystąpić przy formatowaniu wartości pobieranej z serwera.
 • 34445 TelView - Poprawiono problemy przy wyświetlaniu raportów przy małym oknie aplikacji.
 • 34471 TelView - Poprawiono sortowanie wartości liczbowych na raporcie.
 • 34588 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu Rysunek.
 • 34504 TelView - Poprawiono zamiany wartości w definicji progów za pomocą mechanizmu zamian.
 • 34263 TelView - Rozwiązano problem drukowania wykresu z poziomu podglądu wydruku.
 • 34271 TelView - Rozwiązano problem niewłaściwego komunikatu przy wejściu do właściwości wykresu.
 • 34310 TelView - Wskaźnik - Poprawiono odczyt kolorów z wcześniejszych wersji schematów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.03

 • 33347 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie po zamknięciu dialogu z ustawieniami portów szeregowych.
 • 33937 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie parametrów rejestrowanych.
 • 33257 OPCDrv - Dodanie zabezpieczenia w przypadku wysłania niepoprawnego uchwytu do zmiennej przez serwer OPC.
 • 33994 TelSrv - Poprawiono zapis raportów do bazy dla konfiguracji "Pliki + kopia w bazie SQL".
 • 33919 TelSrv - Wzory - Poprawiono rejestrację wyników pośrednich dla wzorów z argumentami zawierającymi polskie znaki.
 • 34225 TelView - Czcionki - Zabezpieczenie dialogu na wypadek próby wprowadzenia czcionek o tych samych nazwach.
 • 33881 TelView - Poprawiono błąd podczas przeciągania na liście elementów schematu.
 • 33884 TelView - Poprawiono eksport danych schematu do Excela.
 • 34097 TelView - Poprawiono problem zawieszania się schematów w trybie edycji, zawierających elementy typu wykres f(t).
 • 33889 TelView - Poprawiono rysowanie elementów.
 • 33835 TelView - Poprawiono uruchamianie modułu z wykorzystaniem autoryzacji poprzez serwer systemu.
 • 33898 TelView - Poprawiono wyświetlanie właściwości na liście elementów.
 • 34200 TelView - Schematy - Poprawiono funkcjonowanie przesunięcia zmiennej Y w elemencie Sprite.
 • 33852 TelView - Słupek - Poprawiono rysowanie efektu 3D.
 • 33913 TelView - Wykresy - Poprawiono rysowanie wykresów słupkowych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.02

 • 33757 AlSrv - Poprawiono odczyt danych bieżących w trybie MIRROR.
 • 33395 TelSrv - Poprawiono działanie wzoru AssignOnTrig.
 • 32854 TelSrv - Uszczegółowiono wpisy w dokumentacji odnośnie wzorów.
 • 33754 TelSrv - Wzory - Poprawiono aktualizowanie listy argumentów wzoru po zmianie oraz usuwanie wzorów zagnieżdżonych.
 • 33769 TelSrv - Wzory - Poprawiono definiowanie parametrów opcjonalnych wzoru.
 • 33770 TelSrv - Wzory - Poprawiono konwersję argumentów typu "wzór" na argumenty typu "zmienna/stała".
 • 33759 TelWin WebInterface - Przywrócono możliwość aktualizowania stron w podsystemie.
 • 33854 TelView - Poprawiono problem w elementach aktywnych z przenoszeniem wartości liczbowych mnożnika/przesunięcia/min/max/maska dla schematu w schemacie.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.01

 • 33735 MK - Poprawiono obsługę dialogu konfiguracyjnego modułu.
 • 33607 TelView - Poprawiono eksport raportów bez określonego tytułu.
 • 33542 TelView - Poprawiono mechanizm funkcji przycisku blokowania/odblokowywania wartości raportowych na schemacie.
 • 33683 TelView - Schematy - Poprawiono wywoływanie funkcji sterowanie w przycisku.
 • 33714 TelView - Wyeliminowano problem zawieszenia aplikacji przy uruchamianiu schematu z funkcji przycisku.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.02.00

 • 32590 DNP3Drv - Zaimplementowano nowy driver protokołu.
 • 31278 Mk - Wprowadzono mechanizm szyfrowania połączeń między modułami systemu TelWin.
 • 24541 OPCUADrv - zaimplementowano nowy driver protokołu.
 • 31472 TelSrv - Dodano funkcjonalność zagnieżdżania wzorów. 32572 TelSrv - Dodano wzór "W = If (Cond, True, False)" w grupie operacji wyboru.
 • 32170 TelView - Dodano opcję ukrywania siatki wykresu.
 • 31350 TelView - Umożliwiono wybór koloru z przezroczystością we wszystkich elementach schematu.
 • 32016 TelView - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny aplikacji Poziom uprawnień do przełączania trybu pełnoekranowego.
 • 32277 TelWinWS - Dodano możliwość zalogowania kilku sesji jednocześnie.
 • 31652 TelWinWS - Dodano możliwość zestawienia wielu połączeń klienckich do jednego źródła według poświadczeń przekazanych w usłudze WebServic
 • 14492 WebInterface - Dodano pełne wsparcie dla funkcji przycisku: Zmiana parametrów schematu z danymi raportowymi.
 • 32814 AlSrv - poprawne formatowanie daty w nagłówku wysyłanej wiadomości pocztowej
 • 32090 AlSrv - Rozwiązano problem ustawiania nieaktywności katalogu w drzewku katalogów.
 • 27615 AlSrv - Skrócono czas wysyłania wiadomości SMS
 • 32632 AlSrv - Umożliwienie wysyłania maili z tematem zawierającym znaki ()
 • 30092 AlSrv - wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS) oraz pocztowych (e-mail) z polskimi znakami; podział długich SMSów na części
 • 31988 AlSrv - Znormalizowano typu alarmu dla zmiennych predefiniowanych
 • 32061 BackMgr - Dodano zabezpieczenie przy zamykaniu aplikacji z uruchomioną zdalną konsolą
 • 32555 BackMgr - Poprawiono synchronizację dla środowiska wieloinstancyjnego.
 • 27098 Instalator TelWinWebInterface - zmniejszenie opóźnień związanych z uruchomieniem skryptu PowerShell
 • 32146 InventiaDrv - Zablokowano możliwość sterowania pojedynczym bitem w rejestrze.
 • 32358 MacSrv - Wycofano moduł z dystrybucji w systemie TelWin SCADA.
 • 32164 MKDll - Przyspieszenie odczytu danych historycznych
 • 32357 ODBCSrv - Uzupełnienie informacji w logu o kliencie wykonującym polecenie z modułu TCPCommander.
 • 31273 OPCSrv - Rozwiązano problem przyrastającego zużycia pamięci RAM.
 • 33047 ProcWin - Poprawiono działanie funkcji MAKE_TIME_FROM_STRING.
 • 33011 ProcWin - Zoptymalizowano pobieranie danych bieżących.
 • 32995 SQLDrv - Rozwiązano problem pobierania danych bieżących w przypadku braku nazwy parametru w definicji nazwy zmiennej.
 • 33266 SQLDrv - zabezpieczono przed błędną konfiguracją kolumn
 • 32036 TelSrv - Poprawiono ustawianie katalogów jako aktywne i nieaktywne.
 • 30724 TelSrv - Rozwiązano problem z zamianą nazw obiektów w katalogach pochodnych gdy zmodyfikowano nazwę obiektu na dialogu z obiektami dla źródła.
 • 31270 TelSrv - Rozwiązano problem zapisu zmiennych ze znakiem ' w nazwie.
 • 31897 TelSrv - Umożliwiono nadpisanie definicji obiektu dla źródła podczas importu.
 • 29929 TelSrv - Uspójniono wklejanie i import na liście obiektów dla źródeł.
 • 29820 TelSrv - Uzupełniono dokumentację modułu dotyczącą wzorów sumy ważonej.
 • 30707 TelSrv - Zoptymalizowanie wyszukiwania w bazie.
 • 32968 TelSrv, AlSrv - Dodanie w mechanizmie zamiany złożonej uwzględniania parametru "katalog źródłowy" w ustawieniach katalogu pochodnego.
 • 33042 TelSrv, AlSrv - Dodanie weryfikacji poprawności ścieżek do szablonu w katalogach pochodnych.
 • 30540 TelSrv, AlSrv - Wprowadzono blokadę głównego okna aplikacji po wywołaniu okna postępu w czasie inicjowania/aktualizowania danych archiwalnych/raportowych
 • 31591 TelSrv/AlSrv - Dodano możliwość ustawiania katalogów pochodnych jako nieaktywnych.
 • 32195 TelSrv/AlSrv - Umożliwienie kopiowania i wklejania pozycji w oknie Zamienianie złożone
 • 32920 TelView - Dodano blokadę przeglądania listy wartości w oknie wykresu f(t) dla typu danych "predefiniowane".
 • 31853 TelView - Dodano informację o braku możliwości potwierdzenia alarmu grupowego na listach alarmów.
 • 31862 TelView - Dodano opcję kotwiczenia skalowalnego do krawędzi okna schematu.
 • 32251 TelView - Dodano zabezpieczenie przy odczycie parametrów elementu Wykres f(x).
 • 32255 TelView - Naprawiono brak podmiany zmiennych w seriach danych w wykresie f(x)
 • 32828 TelView - Naprawiono w wykresie f(x) mechanizm zamian by nie brał pod uwagę niezmodyfikowanych pól
 • 32953 TelView - Naprawiono wyświetlanie warstw w zależności od bieżącej skali dokumentu
 • 32419 TelView - Odświeżono wygląd ikon dla przycisków elementu wykres f(t).
 • 32166 TelView - Optymalizacja wyznaczania nazw kolumn w komponencie raport
 • 33267 TelView - Poprawienie pozycji okna otwieranego z funkcji przycisku "otwarcie komponentu"
 • 33554 TelView - Poprawienie prezentacji parametru trybu wyświetlania wartości na liście elementów schematu
 • 33555 TelView - Poprawienie wczytywania danych do raportów tworzonych dynamicznie z pomiaru.
 • 26123 TelView - Poprawiono błąd sterowania zmienną z funkcji przycisku, po którym następuje zamknięcie schematu.
 • 33227 TelView - Poprawiono błędy wyświetlania opisów źródeł predefiniowanych na wykresie f(t).
 • 32310 TelView - Poprawiono odczytywanie sekcji układu okien użytkownika z zewnętrznego pliku konfiguracyjnego.
 • 32818 TelView - poprawiono odświeżanie schematu po przełączeniu się w inny tryb schematu (przeglądania danych raportowych, jednostek energii, sIMONE)
 • 32969 TelView - Poprawiono rozszerzanie edytowanego pola pomiarowego na schemacie po wklejeniu wartości ze schowka Windows.
 • 32460 TelView - Poprawiono skalowanie wykresu i podglądu wydruku wykresu dla dużych czcionek.
 • 32057 TelView - Poprawiono treść podpowiedzi wyświetlanej nad elementem przycisk.
 • 32351 TelView - Poprawiono wczytywanie ustawień startowych dla nowych użytkowników
 • 32185 TelView - Poprawiono wydajność wyświetlania danych z długich okresów na kontrolce raportowej.
 • 33091 TelView - Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w plikach SVG.
 • 31911 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości raportowych godzinowych na schemacie w zależności od daty schematu
 • 33568 TelView - poprawne wyświetlenie wartości dobowej po ustawieniu daty początkowej schematu jako bieżący czas
 • 32091 TelView - Rozwiązano problem aktualizacji zakresu przeglądania danych archiwalnych dla wykresu f(t) na schemaciei po zmianie wartości bieżącej pomimo braku zaznaczenia opcji Uaktualnianie danych archiwalnych wartością bieżącą.
 • 32216 TelView - Rozwiązano problem aktualizacji zakresu przeglądania danych raportowych dla wykresu f(t) na schemacie po zmianie rzeczywistego czasu schematu.
 • 32311 TelView - Rozwiązano problem dużego zużycia pamięci RAM przy odświeżaniu plików SVG.
 • 32573 TelView - Rozwiązano problem możliwości edycji skali pionowej wykresu po kliknięciu na wartość maksymalną/minimalną.
 • 33133 TelView - Rozwiązano problem odświeżania na schemacie wartości pomiarowych typu predefiniowanego.
 • 32341 TelView - Rozwiązano problem z odtwarzaniem alarmów dźwiękowych.
 • 32092 TelView - Rozwiązano problem zapamiętywania rodzaju atrybutu, wyświetlanego automatycznie po wybraniu typu: "atrybut" elementu Pomiar.
 • 30607 TelView - Schematy - Dodanie parametrów: tryb wyświelania zmiennej i maska bitowa na dialogu konfiguracyjnym przycisku w zakładkach definiujacych wyróżnianie i blokowanie/ukrywanie.
 • 33043 TelView - Schematy - korekta logiki działania dialogu edycji parametrów elementu Pomiar
 • 30217 TelView - Udostępniono mechanizm weryfikacji listy alarmów według podanego źródła.
 • 32212 TelView - Ujednolicono interpretację statusów zmiennych dla TelSrv i AlSrv dla elementu Sygnalizacja.
 • 26782 TelView - Uspójniono sposób definiowania parametrów: mnożnik, przesunięcie, min, max, maska bitowa.
 • 33197 TelView - Wprowadzono możliwość zmiany kierunku rysowania elementu słupek z poziomu listy elementów.
 • 32125 TelView - Wyeliminowanie dużego zużycia procesora przy odświeżaniu wykresów online
 • 33300 TelView - Wykres f(t) - Dodano możliwość pomijania wyświetlania etykiet dla określonych zakresów/wartości danej skali
 • 30950 TelView - Zapis widoku okna wykresu f(t) do pliku w formacie graficznym
 • 32994 TelView - zmiana sposobu uzupełniania wartości archiwalnych wartością bieżącą bezpośrednio po odświeżeniu danych na wykresie f(t)
 • 32314 TelView - Zoptymalizowano odświeżanie widoku dla schematów zawierających element przycisk z wyróżnieniem na podstawie nazwy aktualnego schematu.
 • 33296 TelWinWeb - Poprawiono blokowanie przycisków oraz drzewa komponentów przy wyświetlaniu formularzy modalnych
 • 33051 TelWinWS - Naprawiono wycieki pamięci
 • 33356 TelWinWS - Poprawiono, by próbki archiwalne, były przekazywane w kolejności przekazanej przez użytkownika
 • 32206 TelWinWS - Rozwiązano problem z dużym zużyciem pamięci RAM.
 • 33083 TWSSrv - Poprawiono problem z brakiem rozszerzenia pliku z definicją bazy zmiennych.
 • 29868 WebInterface - Implementacja weryfikacji wymaganej wersji środowiska uruchomieniowego MS .NET Framework w instalatorze.
 • 33223 WebInterface - minimalna wymagana wersja środowiska uruchomieniowego MS .NET Framework 4.7.2
 • 32910 WebInterface - Poprawiono wyświetlanie listy zdarzeń w przypadku braku profilu rejestracji na liście alarmów.
 • 32093 Zaktualizowano ikony na drzewkach katalogów w TelSrv, AlSrv, ProcWin, WebMgr.