Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Tryb prezentacji danych raportowych na schematach

Parametr definiuje sposób prezentacji danych raportowych na schemacie, w zależności od wybranych ustawień Ograniczenia wyświetlania danych raportowych (znajdujących się w oknie dialogowym z właściwościami schematu, na zakładce Ogólne). Parametr może przyjąć trzy wartości:

  • 0 - pozwalającą na restrykcyjne wykorzystanie w aplikacji mechanizmu Ograniczenia wyświetlania danych raportowych,
  • 1 – (domyślną) zalecaną zarówno dla nowych, jak i istniejących aplikacji,
  • 2 - zalecaną wyłącznie dla aplikacji, gdzie wymagane będzie przywrócenie pełnej kompatybilności wstecznej z wersją systemu, w której nie istniały parametry schematu definiujące Ograniczenie wyświetlania danych raportowych.

W przypadku, gdy we właściwościach schematu mechanizm ograniczania wyświetlania danych raportowych NIE ZOSTANIE włączony, to wartość parametru Tryb prezentacji danych raportowych na schematach:

  • 0 - spowoduje wyświetlenie wszystkich danych względem aktualnej daty schematu,
  • 1 - spowoduje wyświetlenie wszystkich danych względem aktualnej daty schematu,
  • 2 - spowoduje wyświetlenie wszystkich danych względem aktualnej daty schematu, z wyjątkiem wartości raportowych dobowych, których wyświetlanie zostanie ograniczone do miesiąca, wyznaczanego przez datę schematu

W przypadku, gdy we właściwościach schematu mechanizm ograniczania wyświetlania danych raportowych ZOSTANIE włączony, to wartość parametru Tryb prezentacji danych raportowych na schematach:

  • 0 – spowoduje wyświetlanie wszystkich danych, wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez zdefiniowane ograniczenie (dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne), względem aktualnej daty schematu,
  • 1 – spowoduje wyświetlenie wszystkich danych, które zostaną ograniczone wyłącznie od góry przez zdefiniowane ograniczenie (dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne), względem aktualnej daty schematu,
  • 2 – spowoduje wyświetlanie wszystkich danych, wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez zdefiniowane ograniczenie (dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne), względem aktualnej daty schematu.

UWAGA!
W przypadku aktywowania mechanizmu ograniczenia danych raportowych na schemacie (w trybie podglądu danych)
, zmiana daty schematu spowoduje zaktualizowanie początku/końca przedziału czasowego, wyznaczanego według zdefiniowanego ograniczenia: dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne. Mechanizm ten został wprowadzony w celu umożliwienia definiowania wirtualnych zakresów czasowych, które mogą być zupełnie inne od kalendarzowych. Poprzez odpowiednie ustawienie parametrów schematu takich jak Data początkowa i Ograniczenie wyświetlania danych raportowych, użytkownik może utworzyć schemat, na którym obowiązujący przedział czasowy będzie się rozpoczynał/kończył w niestandardowym momencie.

Przykład. Tworząc schemat z danymi raportowymi dobowymi, na którym wirtualny miesiąc miałby obowiązywać od godziny 14:00 dziesiątego dnia miesiąca do godziny 14:00 dziesiątego dnia następnego miesiąca, należałoby w parametrach tego schematu ustawić w sekcji Data początkowa opcje Początek: miesiąc i Przesunięcie: 10 dni i 14 godzin, a w sekcji Ograniczenie wyświetlania danych raportowych opcję miesięczne. Umieszczone na schemacie przyciski, z funkcją zmiana parametrów schematu z danymi raportowymi, które powodowałyby zmianę wyłącznie miesiąca w dacie schematu, pozwalałyby na przeglądanie danych w oparciu o niestandardowy początek/koniec, który zostałby zawsze wyznaczony jako 14 godzina 10 dnia miesiąca podczas pierwszego wywołania okna schematu.