Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.09

 • 33994 TelSrv - Poprawiono zapis raportów do bazy dla konfiguracji "Pliki + kopia w bazie SQL".
 • 34225 TelView - Czcionki - Zabezpieczenie dialogu na wypadek próby wprowadzenia czcionek o tych samych nazwach.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego Preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 34097 TelView - Poprawiono problem zawieszania się schematów w trybie edycji, zawierających elementy typu wykres f(t).
 • 34271 TelView - Rozwiązano problem niewłaściwego komunikatu przy wejściu do właściwości wykresu.
 • 34142 TelView - Schemat w schemacie - Odblokowano przycisk "Pokaż warstwy" przy aktywnej opcji scalania warstw schematu bazowego.
 • 34200 TelView - Schematy - Poprawiono funkcjonowanie przesunięcia zmiennej Y w elemencie Sprite.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.08

 • 33757 AlSrv - Poprawiono odczyt danych bieżących w trybie MIRROR.
 • 33347 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie po zamknięciu dialogu z ustawieniami portów szeregowych.
 • 33257 OPCDrv - Dodanie zabezpieczenia w przypadku wysłania niepoprawnego uchwytu do zmiennej przez serwer OPC.
 • 33395 TelSrv - Poprawiono działanie wzoru AssignOnTrig.
 • 33995 TelSrv - Poprawiono problem definiowania pól źródło i nazwa w źródle dla zmiennych typu obliczenie ze sterowaniem.
 • 33898 TelView - Poprawiono wyświetlanie właściwości na liście elementów.
 • 33881 TelView - Poprawiono błąd podczas przeciągania na liście elementów schematu.
 • 33542 TelView - Poprawiono mechanizm funkcji przycisku blokowania/odblokowywania wartości raportowych na schemacie.
 • 33889 TelView - Poprawiono rysowanie elementów.
 • 33835 TelView - Poprawiono uruchamianie modułu z wykorzystaniem autoryzacji poprzez serwer systemu.
 • 33852 TelView - Słupek - Poprawiono rysowanie efektu 3D.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.07

 • 33565 AlSrv - Poprawiono mechanizm zwalniania łączy i użytkowników ptm po wysłaniu wiadomości sms
 • 33495 AlSrv - Rozwiązano problem odświeżania ikonki alarmu w trybie edycji bazy.
 • 33011 ProcWin - Zoptymalizowano pobieranie danych bieżących.
 • 33266 SQLDrv - Zabezpieczono przed błędną konfiguracją kolumn.
 • 33452 TelDiode - Usprawniono działanie modułu w przypadku braku dostępności zasobów przy zapisie.
 • 29820 TelSrv - Uzupełniono dokumentację modułu dotyczącą wzorów sumy ważonej.
 • 30707 TelSrv - Zoptymalizowano wyszukiwanie w bazie zmiennych.
 • 33607 TelView - Poprawiono eksport raportów bez określonego tytułu
 • 33267 TelView - Poprawiono pozycję okna otwieranego z funkcji przycisku "otwarcie komponentu".
 • 33554 TelView - Poprawiono prezentacje parametru trybu wyświetlania wartości na liście elementów schematu.
 • 33555 TelView - Poprawiono wczytywanie danych do raportów tworzonych dynamicznie z pomiaru.
 • 32351 TelView - Poprawiono wczytywanie ustawień startowych dla nowych użytkowników
 • 33091 TelView - Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w plikach SVG.
 • 33568 TelView - Poprawiono wyświetlenie wartości dobowej po ustawieniu daty początkowej schematu jako bieżący czas.
 • 33714 TelView - Wyeliminowano problem zawieszenia aplikacji przy uruchamianiu schematu z funkcji przycisku
 • 32994 TelView - Zmieniono sposób uzupełniania wartości archiwalnych wartością bieżącą bezpośrednio po odświeżeniu danych na wykresie f(t).

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.06

 • 33047 ProcWin - Poprawiono działanie funkcji MAKE_TIME_FROM_STRING.
 • 33011 ProcWin - Zoptymalizowano pobieranie danych bieżących.
 • 32995 SQLDrv - Rozwiązano problem pobierania danych bieżących w przypadku braku nazwy parametru w definicji nazwy zmiennej.
 • 32036 TelSrv - Poprawiono ustawienia katalogów jako aktywne i nieaktywne.
 • 30724 TelSrv - Rozwiązano problem z zamianą nazw obiektów w katalogach pochodnych, gdy zmodyfikowano nazwę obiektu na dialogu
  z obiektami dla źródła.
 • 30540 TelSrv, AlSrv - Wprowadzono blokadę głównego okna aplikacji po wywołaniu okna postępu w czasie inicjowania/aktualizowania
  danych archiwalnych/raportowych.
 • 26123 TelView - Poprawiono błąd sterowania zmienną z funkcji przycisku, po którym następuje zamknięcie schematu.
 • 32969 TelView - Poprawiono rozszerzanie edytowanego pola pomiarowego na schemacie po wklejeniu wartości ze schowka Windows.
 • 33355 TelView - Poprawiono skalowanie po użyciu funkcji przycisku wyszukiwania na schemacie.
 • 32460 TelView - Poprawiono skalowanie wykresu i podglądu wydruku wykresu dla dużych czcionek.
 • 33353 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementów dla okna z widocznym paskiem przeglądania danych raportowych.
 • 33091 TelView - Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w plikach SVG.
 • 33335 TelView - Rozwiązano problem eksportu do xlsx wartości tekstowych w komponencie raport.
 • 33043 TelView - Schematy - wykonano korektę logiki działania dialogu edycji parametrów elementu Pomiar.
 • 32314 TelView - Zoptymalizowano odświeżanie widoku dla schematów zawierających element przycisk z wyróżnieniem na podstawie
  nazwy aktualnego schematu.
 • 26894 TelWin - Zmieniono domyślną strukturę katalogową. Zmienione zostały programy uruchamiające demo.
 • 33051 TelWinWS - Naprawiono wycieki pamięci.
 • 33356 TelWinWS - Poprawiono przekazywanie próbek archiwalnych w kolejności przekazanej przez użytkownika.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.05

 • 32814 AlSrv - Poprawiono formatowanie daty w nagłówku wysyłanej wiadomości pocztowej.
 • 32632 AlSrv - Umożliwiono wysyłania maili z tematem zawierającym znaki ().
 • 32555 BackMgr - Poprawiono synchronizację dla środowiska wieloinstancyjnego.
 • 32146 InventiaDrv - Zablokowano możliwość sterowania pojedynczym bitem w rejestrze.
 • 32968 TelSrv, AlSrv - Dodano w mechanizmie zamiany złożonej uwzględnianie parametru "katalog źródłowy" w ustawieniach katalogu pochodnego.
 • 33042 TelSrv, AlSrv - Dodano weryfikację poprawności ścieżek do szablonu w katalogach pochodnych.
 • 32920 TelView - Dodano blokady przeglądania listy wartości w oknie wykresu f(t) dla typu danych "predefiniowane".
 • 33227 TelView - Poprawiono błędy wyświetlania opisów źródeł predefiniowanych na wykresie f(t).
 • 32310 TelView - Poprawiono odczytywanie sekcji układu okien użytkownika z zewnętrznego pliku konfiguracyjnego.
 • 32628 TelView - Poprawiono zapamiętywanie/odtwarzanie układu kolumn na liście alarmów dla wszystkich trybów wyświetlania.
 • 33197 TelView - Wprowadzono możliwość zmiany kierunku rysowania elementu słupek z poziomu listy elementów.
 • 33083 TWSSrv - Poprawiono problem z brakiem rozszerzenia pliku z definicją bazy zmiennych.
 • 32910 WebInterface - Poprawiono wyświetlanie listy zdarzeń w przypadku braku profilu rejestracji na liście alarmów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.04

 • 32646 AlSrv - Zoptymalizowano rejestrowanie zdarzeń diagnostycznych w mechanizmie wysyłania komunikatów SMS.
 • 32061 BackMgr - Dodano zabezpieczenie przy zamykaniu aplikacji z uruchomioną zdalną konsolą.
 • 32255 TelView - Naprawiono brak podmiany zmiennych w seriach danych w wykresie f(x).
 • 32828 TelView - Naprawiono w wykresie f(x) mechanizm zamian tak, by nie brał pod uwagę niezmodyfikowanych pól.
 • 32916 TelView - Dodano nową opcję elementu Wykres f(t) umożliwiającą wybór punktu odniesienia względem czasu: bieżącego lub schematu.
 • 32774 TelView - Poprawiono przeglądanie danych raportowych godzinowych na schematach.
 • 31911 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości raportowych godzinowych na schemacie w zależności od daty schematu.
 • 31158 TelView - Usunięto rozmycie linii o grubości jednego piksela.
 • 32917 TelView - Uzupełniono dokumentację dotyczącą konfiguracji elementu Wykres f(t) i prezentacji danych za pomocą tego elementu.
 • 32901 TelWinWS - Naprawiono modyfikacje danych dobowych i miesięcznych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.03

 • 32573 TelView - Rozwiązano problem możliwości edycji skali pionowej wykresu po kliknięciu na wartość maksymalną/minimalną.
 • 32364 TelView- Dodano weryfikację wprowadzonych wartości na dialogu edycji parametrów schematu.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.02

 • 32323 InventiaDrv - Poprawiono odczyt statusu urządzenia Inventia MT-101.
 • 32284 MK - Dodano obsługę błędu przy niepoprawnej konfiguracji aplikacji.
 • 32463 TelView - Rozwiązano problem obliczania daty raportów godzinowych na schemacie z ustawionym przesunięciem.
 • 30219 TelView - Rozwiązano problem podglądu wydruku w momencie przełączenia wyświetlania z jednej strony na dwie.
 • 32040 TelView - Zmieniono wygląd nieaktywnej kontrolki wyboru koloru.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.01

 • 32090 AlSrv - Naprawiono możliwość ustawiania nieaktywności katalogu w drzewku katalogów.
 • 27615 AlSrv - Skrócono czas wysyłania wiadomości SMS.
 • 31988 AlSrv - Znormalizowano typu alarmu dla zmiennych predefiniowanych.
 • 32164 MKDll - Przyspieszono odczyt danych historycznych.
 • 31273 OPCSrv - Rozwiązano problem przyrastającego zużycia pamięci RAM.
 • 32017 SBusDrv - Wprowadzono obsługę wartości zmiennoprzecinkowych FFP (Motorola Floating Point).
 • 30540 TelSrv, AlSrv - Wprowadzono blokadę głównego okna aplikacji po wywołaniu okna postępu w czasie inicjowania/aktualizowania danych archiwalnych/raportowych.
 • 32251 TelView - Dodano zabezpieczenie przy odczycie parametrów elementu Wykres f(x).
 • 32166 TelView - Zoptymalizowano wyznaczania nazw kolumn w komponencie raport.
 • 32057 TelView - Poprawiono treść podpowiedzi wyświetlanej nad elementem przycisk.
  31911 TelView - Poprawiono wyświetlanie wartości raportowych godzinowych na schemacie w zależności od daty schematu.
 • 27893 TelView - Rozszerzono liczbę obsługiwanych formatów kodowania plików multimedialnych.
 • 32091 TelView - Rozwiązano problem aktualizacji zakresu przeglądania danych archiwalnych dla wykresu f(t) na schemacie, po zmianie wartości bieżącej pomimo braku zaznaczenia opcji "Uzupełnianie danych archiwalnych wartością bieżącą".
 • 32216 TelView - Rozwiązano problem aktualizacji zakresu przeglądania danych raportowych dla wykresu f(t) na schemacie po zmianie rzeczywistego czasu schematu.
 • 32311 TelView - Rozwiązano problem dużego zużycia pamięci RAM przy odświeżaniu plików SVG.
 • 32129 TelView - Rozwiązano problem powodujący samoczynne włączanie się warstw podczas zmiany skali w oknie edycji.
 • 32341 TelView - Rozwiązano problem z odtwarzaniem alarmów dźwiękowych.
 • 32092 TelView - Rozwiązano problem zapamiętywania rodzaju atrybutu, wyświetlanego automatycznie po wybraniu typu: "atrybut" elementu Pomiar.
 • 32169 TelView - Rozwiązano problem związany z warunkami warstw ze zmienną typu string.
 • 32005 TelView - Rozwiązano problem związany z wyświetlaniem elementu wskaźnik kołowy w trybie progów procentowych.
 • 32212 TelView - Ujednolicono interpretację statusów zmiennych dla TelSrv i AlSrv dla elementu Sygnalizacja.
 • 29651 TelView - Wprowadzono blokadę przesuwania znacznika bieżącego czasu w trakcie przeglądania danych w oknie wykresu f(t).
 • 32016 TelView - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny aplikacji Poziom uprawnień do przełączania trybu pełnoekranowego.
 • 32125 TelView - Wyeliminowano duże zużycie procesora przy odświeżaniu wykresów online.
 • 31583 TelView - Zmieniono mechanizm podłączenia się pod system miksera dźwiękowego na WASAPI.
 • 23067 TelWinWeb - Zmieniono mechanizm wyświetlania listy danych archiwalnych (paginacja danych).
 • 32277 TelWinWS - Dodano możliwość zalogowania kilku sesji jednocześnie.
 • 32206 TelWinWS - Rozwiązano problem z dużym zużyciem pamięci RAM.
 • 31990 TWSSrv - Rozwiązano problem związany z odmową modyfikacji wartości bieżących.
 • 32188 TxtSrv - Przywrócono działanie wpisu w INI: Tryb eksportu danych = 1.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.01.00

 • 30348: AlSrv - Dodano możliwość podglądu definicji zmiennej w trybie podglądu.
 • 31818: AlSrv - Poprawiono działanie dialogu definicji profilu powiadomień.
 • 31159: AlSrv - Umożliwiono wyłączenie stempla czasowego w wiadomościach sms.
 • 31882: AlSrv - Wprowadzono zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie alarmu grupowego z cyklem.
 • 30266: TelView - Dodano możliwość wyświetlania atrybutów zmiennej zamiast jej wartości w elemencie pomiar.
 • 30609: TelView - Dodano opcję anulowania zmian na drzewku konfiguracji komponentów.
 • 31142: MK - Wprowadzono mechanizm przekierowania nazw modułów.
 • 31467: MK/PTM - Dodano automatyczne skalowanie podziału okna.
 • 31529: TelView - Naprawiono problem niewykorzystywania parametrów ustawienia początku wykresu w przypadku włączania go przez funkcję przycisku "Uruchom komponent" z opcją przekazywania daty.
 • 30475: UsrMan.ini - Dodano nowy parametr w pliku konfiguracyjnym UsrMan.ini pozwalajacy na zdefiniowanie katalogu do pliku haseł.
 • 30154: OPCDrv - Usprawniono mechanizm przesyłania danych do serwera OPC.
 • 31245: OPCSrv - Naprawiono usterkę aplikacji przy wyrejestrowaniu klienta OPC.
 • 31087: OPCSrv/OPCHDASrv - Naprawiono modyfikację listy źródeł w trybie RC.
 • 31002: TelSrv - Rozszerzono informacje w logu o czas oczekiwania przy wyjściu.
 • 30051: SQLDrv - Dodano możliwość wczytywania danych z datą jako tekst.
 • 30657: TelSrv - Dodano informację o wartości bieżącej na liście zmiennych.
 • 29686, 29687, 29688: TelSrv - Poprawiono funkcjonowanie zakładki Archiwizacja na dialogu edycji zmiennej.
 • 30563: TelSrv/AlSrv - Dodano dodatkową weryfikację bazy zmiennych w momencie uaktualniania pliku ".run".
 • 30706: TelSrv/AlSrv - Poprawiono obsługę zmiennych systemowych w trybie MIRROR.
 • 21337: TelSrv/AlSrv - Dodano możliwość wybóru kolumn do wyświetlania w bazach zmiennych.
 • 30454: TelSrv/AlSrv - Włączono w trybie podglądu funkcjonalność eksportu zmiennych do pliku.
 • 30930: AlSrv - Usunięto odliczanie z dialogu przy zapisie bazy z błędem.
 • 30142: TelView - Dodano blokadę importu czcionek komponentu (np.: schematu) pochodzącego spoza konfiguracji modułu.
 • 31959: TelView - Dodano blokadę przycisku wyboru koloru poza trybem edycji na dialogu definicji progów.
 • 31655: TelView - Dodano informacje o nieaktywnych warstwach w oknie zarządzania warstw schematu.
 • 31961: TelView - Naprawiono usterkę przy modyfikacji pustej listy skal i źródeł wykresu f(t).
 • 31177: TelView - Dodano nową wartość predefiniowana %PROCESS_ID w funkcji przycisku, pozwalającą na przekazanie identyfikatora procesu do wywoływanego programu.
 • 29651: TelView - Dodano w oknie wykresu f(t) w trybie offline blokadę przesuwania znacznika bieżącego czasu w trakcie przeglądania danych - zmiana zakresu przeglądania danych powoduje przerywawanie znacznika.
 • 31933: TelView - Poprawiono ustawienia kursora na pomiarze po kliknięciu na aktywny alarm w oknie alarmy/zdarzenia.
 • 31941: TelView - Poprawiono otwieranie schematów użytkownika z listy ostatnio wybranych dokumentów.
 • 31565: TelView - Umożliwiono prezentację wyników VOSIM (zmiany funkcjonalne); zwiększono liczbę rejestrowanych zdarzeń w plikach diagnostycznych dla współpracy z systemem TelSim.
 • 27893: TelView - Rozszerzono liczbę obsługiwanych formatów kodowania plików multimedialnych (funkcję przycisku "Okno odtwarzacza multimedialnego").
 • 31857: TelView - Rozwiazano problem z niewłaściwym zapisem układu okien.
 • 31850: TelView - Rozwiązano problem z zapisem zmiennych warunku w mechaniźmie warstwy schematu.
 • 31707: TelView - Schematy - poprawiono wyświetlanie wpisywanych znaków na kontrolce edycji wartości pomiaru
 • 31929: TelView - Schematy - zablokowano wybór kanału alpha na zakładce alarmów dialogu definiującego pomiar. Parametr ten nie był zapisywany.
 • 31992: TelView - Schematy - dodano zapis znacznika czasowego dla starszych wersji systemu.
 • 31909: TelView - Układy okien - dodano brakujący mechanizm zapisu układu startowego dla nowego użytkownika.
 • 27771: TelView - Umożliwiono obracanie elementów schematu za pomocą myszy, w trybie edycji.
 • 31571: TelView - Uproszczono przekazywanie bazowego zakresu danych dla raportów.
 • 31625: TelView - Wprowadzono walidację wartości/typu zmiennej zawierającej parametry scenariuszy SIMONE.
 • 31624: TelView - Wycofano współpracę z systemem TelGAZ.
 • 29666, 24384, 21319 : TelView - Wykres f(t) w trybie podglądu danych na schemacie - dodano opcjonalne dociąganie wartości do bieżącego czasu.
 • 30570: TelView - Wykres f(x) - dodano możliwość definiowania serii danych jako zmiennych z serwera.
 • 31601: TelView - Dodano zabezpieczenie w przypadku wywołania funkcji przycisku Wydruk schematu.
 • 28792: TelWinWeb - Dodano informację, z jakiej przeglądarki łączy się klient do logu sesji.
 • 28864: TelWinWeb - Umożliwiono automatyczne logowanie użytkownika poprzez parametry przekazane do strony logowania metodą POST.
 • 23067: TelWinWeb - Zmieniono mechanizm wyświetlania listy danych archiwalnych (paginacja danych).
 • 31823: TPASrv/GMSrv/GM2Srv/SnmpSrv - Poprawiono nieaktywne opcje w menu.
 • 31824: WebEngine - Rozwiązano problem tworzenia nazw plików diagnostycznych (brak nazwy modułu w nazwie).
 • 30449: Wprowadzono mechanizm automatycznego otwierania wygenerowanego pliku w funkcji eksportu schematu.
 • 31865: Zablokowno wyświetlanie komunikatu o braku uprawnień do modyfikacji dla pomiaru, którego nie można modyfikować.
 • 27014: TelSrv/AlSrv - dodano zmianę sposobu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych.
 • 31412: TelSrv - dodano zmianę w sposobie generacji bazy zdalnej.
 • 26894: Zmieniono domyślną strukturę katalogową.Zmieniono programy uruchamiające demo.
 • 31583: Zmieniono mechanizm podłączenia się pod system miksera dźwiękowego na WASAPIaa.
 • 30265: TelView - dodano kontrolkę palety kolorów.
 • 29829: TelSrv - dodano informację o braku dostępu do zasobu w przypadku błędów zapisu.
 • 31154: TelSrv - dodano weryfikację bazy zmiennych pod kątem profili raportowych.
 • 30810: Starter - dodano powiadomienia SMS na wiele numerów.