Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.13

 • 5962 TelView - Poprawiono możliwy problem błędu aplikacji przy odświeżaniu okien.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.12

 • 35676 TelView - Poprawiono mechanizm zamian dynamicznych dla schematów pochodnych.
 • 35774 TelView - Poprawiono możliwy problem z otwieraniem listy alarmów.
 • 35067 TelView - Poprawiono wyznaczanie początkowego zakresu dla Wykresów f(t) z włączonym automatycznym odświeżaniem.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.11

 • 35131 AlSrv - Dodano weryfikację użycia profilu dostępu na poziomie katalogu w przypadku próby usunięcia profilu dostępu.
 • 34689 BackMgr - Poprawiono problem wysyłania listy logów do modułu zdalnej konsoli.
 • 34498 OPCDrv - Rozwiązano możliwy problem ze wzrostem zajmowanej pamięci.
 • 34924 OPCSrv - Poprawiono problem braku pobierania danych na długo działających systemach operacyjnych.
 • 34592 PTM - Poprawiono wyszukiwanie na widoku łączy dla posortowanej listy łączy.
 • 34594 PTM - Zabezpieczono działanie dialogu konfiguracji kierunków przed możliwymi wyciekami pamięci.
 • 34582 TelSrv - Poprawiono algorytm weryfikacji podczas usuwania sterowników.
 • 34886 TelSrv, AlSrv - Rozwiązano możliwy błąd aplikacji występujący po zmianie właściwości w definicji katalogu pochodnego.
 • 34983 TelView - Dodano parsowanie atrybutów "stroke-linecap" oraz "stroke-linejoin" przy parsowaniu plików SVG.
 • 35082 TelView - Dodano weryfikację nazwy warstwy, by nie było możliwości ustawienia takiej samej nazwy.
 • 35400 TelView - Poprawiono działania przycisku automatycznego przewijania na liście alarmów.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 35543 TelView - Poprawiono mechanizm filtrowania na ekranie raportów.
 • 34477 TelView - Poprawiono mechanizm podmiany tekstu w progach elementu sygnalizacja.
 • 35030 TelView - Poprawiono możliwość wyboru pozycji z listy rozwijanej pod przyciskiem jeśli istnieje okno komponentu wywoływane
  zawsze na pierwszy plan.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34505 TelView - Poprawiono odczyt kolorów z plików SVG.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego Preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 34646 TelView - Poprawiono odświeżanie głównego okna aplikacji po wyłączeniu trybu pełnoekranowego.
 • 34730 TelView - Poprawiono prezentację danych na raporcie według podanego zakresu.
 • 35628 TelView - Poprawiono problem blokowania/ukrywania przycisku za pomocą zmiennej powodujący wyłączenie aplikacji.
 • 34538 TelView - Poprawiono problem wyświetlania elementu biblioteki użytego na przycisku w zależności od aktywnej warstwy.
 • 34748 TelView - Poprawiono problem zaznaczania opcji w definiowaniu funkcji przycisku "Konfiguracja aplikacji".
 • 34426 TelView - Poprawiono problem, który może wystąpić przy formatowaniu wartości pobieranej z serwera.
 • 34445 TelView - Poprawiono problemy przy wyświetlaniu raportów przy małym oknie aplikacji.
 • 35344 TelView - Poprawiono przesuwanie widoku listy alarmów, po otrzymaniu nowego stanu alarmu.
 • 34471 TelView - Poprawiono sortowanie wartości liczbowych na raporcie.
 • 34588 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu Rysunek.
 • 35067 TelView - Poprawiono wyznaczanie początkowego zakresu dla Wykresów f(t) z włączonym automatycznym odświeżaniem.
 • 34861 TelView - Przywrócono poprawne anulowania zapytań wydanych do serwera systemu w oknie wykresu f(t).
 • 34263 TelView - Rozwiązano problem drukowania wykresu z poziomu podglądu wydruku.
 • 34777 TelView - Schematy pochodne - usunięto możliwość niezapisania zmian podczas gdy nadal jest aktywne pole edycyjne na liście zmian.
 • 34706 TelView - Usunięto możliwy błąd aplikacji wynikający z niepoprawnego przesuwania do pozycji na liście alarmów po zmianie stanu alarmu.
 • 34967 TelView - Uwzględniono zasłanianie się elementów w algorytmie wyświetlania kontrolki edycji dla elementów numerowanych.
 • 34808 TelView - Wyeliminowano problem odświeżania okna schematu podczas korzystania z mechanizmu przesunięcia widoku.
 • 35242 TelView/WebEngine - Zablokowano inicjowanie obiektu typu mapa w przypadku błędnego zdefiniowania źródła do pliku mapy
  i zaznaczeniu opcji tła jako Mapa.
 • 35219 TelView/WebEngine - Zablokowano próby inicjowania obiektu typu mapa w przypadku zdefiniowania parametrów tła jako mapy
  i zaznaczeniu opcji tła jako Standardowe.
 • 34692 WebEngine - Rozwiązano problem możliwych wycieków pamięci dla okien wykresów.
 • 35073 WebMgr - Poprawiono kasowanie plików rejestracji modułu WebEngine po czasie przeterminowania.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.10

 • 33565 AlSrv - Poprawiono mechanizm zwalniania łączy i użytkowników ptm po wysłaniu wiadomości sms.
 • 33757 AlSrv - Poprawiono odczyt danych bieżących w trybie MIRROR.
 • 33347 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie po zamknięciu dialogu z ustawieniami portów szeregowych.
 • 33495 AlSrv - Rozwiązano problem odświeżania ikonki alarmu w trybie edycji bazy.
 • 33257 OPCDrv - Dodanie zabezpieczenia w przypadku wysłania niepoprawnego uchwytu do zmiennej przez serwer OPC.
 • 33047 ProcWin - Poprawiono działanie funkcji MAKE_TIME_FROM_STRING.
 • 33011 ProcWin - Zoptymalizowano pobieranie danych bieżących.
 • 32995 SQLDrv - Rozwiązano problem pobierania danych bieżących w przypadku braku nazwy parametru w definicji nazwy zmiennej.
 • 33266 SQLDrv - Zabezpieczono przed błędną konfiguracją kolumn.
 • 33395 TelSrv - Poprawiono działanie wzoru AssignOnTrig.
 • 33995 TelSrv - Poprawiono problem definiowania pól źródło i nazwa w źródle dla zmiennych typu obliczenie ze sterowaniem.
 • 32036 TelSrv - Poprawiono ustawianie katalogów jako aktywne i nieaktywne.
 • 33994 TelSrv - Poprawiono zapis raportów do bazy dla konfiguracji "Pliki + kopia w bazie SQL".
 • 30724 TelSrv - Rozwiązano problem z zamianą nazw obiektów w katalogach pochodnych gdy zmodyfikowano nazwę obiektu na dialogu z obiektami dla źródła.
 • 32900 TelSrv - Uzupełniono dokumentację systemu o niezbędne uprawnienia użytkownika w bazie SQL.
 • 30707 TelSrv - Zoptymalizowano wyszukiwanie w bazie zmiennych.
 • 30540 TelSrv, AlSrv - Wprowadzono blokadę głównego okna aplikacji po wywołaniu okna postępu w czasie inicjowania/aktualizowania danych archiwalnych/raportowych.
 • 34225 TelView - Czcionki - Zabezpieczenie dialogu na wypadek próby wprowadzenia czcionek o tych samych nazwach.
 • 33881 TelView - Poprawiono błąd podczas przeciągania na liście elementów schematu.
 • 26123 TelView - Poprawiono błąd sterowania zmienną z funkcji przycisku, po którym następuje zamknięcie schematu.
 • 33542 TelView - Poprawiono mechanizm funkcji przycisku blokowania/odblokowywania wartości raportowych na schemacie.
 • 33970 TelView - Poprawiono odczytywanie parametrów układu okien użytkownika według wpisu konfiguracyjnego Preferowane ustawienia=Aplikacja.
 • 33267 TelView - Poprawiono pozycję okna otwieranego z funkcji przycisku "otwarcie komponentu".
 • 33554 TelView - Poprawiono prezentacje parametru trybu wyświetlania wartości na liście elementów schematu.
 • 32969 TelView - Poprawiono rozszerzanie edytowanego pola pomiarowego na schemacie po wklejeniu wartości ze schowka Windows.
 • 33889 TelView - Poprawiono rysowanie elementów.
 • 33355 TelView - Poprawiono skalowania po użyciu funkcji przycisku wyszukiwania na schemacie.
 • 32460 TelView - Poprawiono skalowanie wykresu i podglądu wydruku wykresu dla dużych czcionek.
 • 33835 TelView - Poprawiono uruchamianie modułu z wykorzystaniem autoryzacji poprzez serwer systemu.
 • 32351 TelView - Poprawiono wczytywanie ustawień startowych dla nowych użytkowników.
 • 33353 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementów dla okna z widocznym paskiem przeglądania danych raportowych.
 • 33091 TelView - Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w plikach SVG.
 • 33898 TelView - Poprawiono wyświetlanie właściwości na liście elementów.
 • 33568 TelView - Poprawiono wyświetlenie wartości dobowej po ustawieniu daty początkowej schematu jako bieżący czas.
 • 33335 TelView - Rozwiązano problem eksportu do xlsx wartości tekstowych w komponencie raport.
 • 34271 TelView - Rozwiązano problem niewłaściwego komunikatu przy wejściu do właściwości wykresu.
 • 34142 TelView - Schemat w schemacie - Odblokowano przycisk "Pokaż warstwy" przy aktywnej opcji scalania warstw schematu bazowego.
 • 33043 TelView - Schematy - korekta logiki działania dialogu edycji parametrów elementu Pomiar.
 • 34200 TelView - Schematy - Poprawiono funkcjonowanie przesunięcia zmiennej Y w elemencie Sprite.
 • 33852 TelView - Słupek - Poprawiono rysowanie efektu 3D.
 • 33714 TelView - Wyeliminowano problem zawieszenia aplikacji przy uruchamianiu schematu z funkcji przycisku.
 • 32314 TelView - Zoptymalizowano odświeżanie widoku dla schematów zawierających element przycisk z wyróżnieniem na podstawie nazwy aktualnego schematu.
 • 33051 TelWinWS - Naprawiono wycieki pamięci.
 • 33356 TelWinWS - Poprawiono, by próbki archiwalne, były przekazywane w kolejności przekazanej przez użytkownika.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.09

 • 32814 AlSrv - Poprawiono formatowanie daty w nagłówku wysyłanej wiadomości pocztowej.
 • 32632 AlSrv - Umożliwiono wysyłanie maili z tematem zawierającym znaki ().
 • 32555 BackMgr - Poprawiono synchronizację dla środowiska wieloinstancyjnego.
 • 32146 InventiaDrv - Zablokowano możliwość sterowania pojedynczym bitem w rejestrze.
 • 32968 TelSrv, AlSrv - Dodano w mechanizmie zamiany złożonej uwzględnianie parametru "katalog źródłowy" w ustawieniach katalogu pochodnego.
 • 33042 TelSrv, AlSrv - Dodano weryfikację poprawności ścieżek do szablonu w katalogach pochodnych.
 • 33227 TelView - Poprawiono błędy wyświetlania opisów źródeł predefiniowanych na wykresie f(t).
 • 32310 TelView - Poprawiono odczytywanie sekcji układu okien użytkownika z zewnętrznego pliku konfiguracyjnego.
 • 32628 TelView - Poprawiono zapamiętywanie/odtwarzanie układu kolumn na liście alarmów dla wszystkich trybów wyświetlania.
 • 33083 TWSSrv - Poprawiono problem z brakiem rozszerzenia pliku z definicją bazy zmiennych.
 • 32910 WebInterface - Poprawiono wyświetlanie listy zdarzeń w przypadku braku profilu rejestracji na liście alarmów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.08

 • 32646 AlSrv - Zoptymalizowano rejestrowanie zdarzeń diagnostycznych w mechanizmie wysyłania komunikatów SMS.
 • 32090 AlSrv - Rozwiązano problem ustawiania nieaktywności katalogu w drzewku katalogów.
 • 27615 AlSrv - Skrócono czas wysyłania wiadomości SMS.
 • 31882 AlSrv - Wprowadzono zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie alarmu grupowego z cyklem.
 • 32061 BackMgr - Dodano zabezpieczenie przy zamykaniu aplikacji z uruchomioną zdalną konsolą.
 • 32284 MK - Dodano obsługę błędu przy niepoprawnej konfiguracji aplikacji.
 • 32164 MKDll - Przyspieszono odczytu danych historycznych.
 • 30154 OPCDrv - Usprawniono mechanizm przesyłania danych do serwera OPC.
 • 31245 OPCSrv - Rozwiązano problem przy wyrejestrowaniu klienta OPC.
 • 31273 OPCSrv - Rozwiązano problem przyrastającego zużycia pamięci RAM.
 • 31087 OPCSrv, OPCHDASrv - Naprawiono modyfikację listy źródeł w trybie RC.
 • 31606 SQLDrv - Dodano automatyczny reset sterownika po zmianach bazy oraz zapytań.
 • 30540 TelSrv, AlSrv - Wprowadzono blokadę głównego okna aplikacji po wywołaniu okna postępu w czasie inicjowania/aktualizowania danych archiwalnych/raportowych.
 • 31959 TelView - Dodano blokadę przycisku wyboru koloru poza trybem edycji na dialogu definicji progów.
 • 31961 TelView - Naprawiono błąd przy modyfikacji pustej listy skal i źródeł wykresu f(t).
 • 32874 TelView - Naprawiono błąd przy uruchamianiu dialogu konfiguracji funkcji przycisku "Przeglądanie danych - wykres f(t)".
 • 31529 TelView - Naprawiono problem niewykorzystywania parametrów ustawienia początku wykresu w przypadku włączania go przez funkcję przycisku "Uruchom komponent" z opcją przekazywania daty.
 • 32828 TelView - Naprawiono w wykresie f(x) mechanizm zamian ta, by nie brał pod uwagę niezmodyfikowanych pól.
 • 32166 TelView - Zoptymalizowano wyznaczanie nazw kolumn w komponencie raport.
 • 31933 TelView - Poprawiono ustawienia kursora na pomiarze po kliknięciu na aktywny alarm w oknie alarmy/zdarzenia.
 • 31941 TelView - Poprawiono otwieranie schematów uzytkownika z listy ostatnio wybranych dokumentów.
 • 32057 TelView - Poprawiono treść podpowiedzi wyświetlanej nad elementem przycisk.
 • 32311 TelView - Rozwiązano problem dużego zużycia pamięci RAM przy odświeżaniu plików SVG.
 • 30219 TelView - Rozwiązano problem podglądu wydruku w momencie przełączenia wyświetlania z jednej strony na dwie.
 • 32129 TelView - Rozwiązano problem powodujący samoczynne włączanie się warstw podczas zmiany skali w oknie edycji.
 • 32169 TelView - Rozwiązano problem związany z warunkami warstw ze zmienną typu string.
 • 32005 TelView - Rozwiązano problem związany ze złym wyświetlaniem elementu wskaźnik kołowy w trybie progów procentowych.
 • 32364 TelView - Schematy - Dodano weryfikację wprowadzonych wartości na dialogu edycji parametrów schematu.
 • 31929 TelView - Schematy - Zablokowano wybór kanału alpha na zakładce alarmów dialogu definiującego pomiar. Parametr ten nie był zapisywany.
 • 31992 TelView - Schematy - Dodano zapis znacznika czasowego dla starszych wersji systemu.
 • 32212 TelView - Ujednolicono interpretację statusów zmiennych dla TelSrv i AlSrv dla elementu Sygnalizacja.
 • 31909 TelView - układy okien - Dodano brakujący mechanizm zapisu układu startowego dla nowego użytkownika.
 • 31158 TelView - Usunięto rozmycie linii o grubości jednego piksela.
 • 31865 TelView - Zablokowano wyświetlania komunikatu o braku uprawnień do modyfikacji dla pomiaru którego nie można modyfikować.
 • 32277 TelWinWS - Dodano możliwość zalogowania kilku sesji jednocześnie.
 • 32901 TelWinWS - Naprawiono modyfikacji danych dobowych i miesięcznych.
 • 32206 TelWinWS - Rozwiązano problem z dużym zużyciem pamięci RAM.
 • 31990 TWSSrv - Rozwiązano problem związany z odmową modyfikacji wartości bieżących.
 • 32188 TxtSrv - Przywrócono działanie wpisu w INI: Tryb eksportu danych = 1.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.06

 • 0031497: TelView - Poprawiono bazowy zakresu danych dla raportów godzinowych.
 • 0031496: TelView - Rozwiązano problem rozgrupowania zmiennych w trybie edycji komponentu raport.
 • 0031515: TelView - Rozwiązano problem znikającej opcji "przekaż datę schematu i tryb przeglądania" po zmianie typu raportów w elemencie raport.
 • 0031462: TelView - Rozwiązano problem z zapisem pozycji i rozmiaru w raportach dynamicznych z pomiaru i raportach pochodnych.
 • 0031565: TelView - Prezentacja wyników VOSIM (zmiany funkcjonalne); zwiększono liczbę rejestrowanych zdarzeń w plikach diagnostycznych
  dla współpracy z systemem TelSim.
 • 0031625: TelView - Wprowadzono walidację wartości/typu zmiennej zawierającej parametry scenariuszy SIMONE.
 • 0030312: TelView - Poprawiono wyświetlanie przycisku "Jedna strona / Dwie strony" na wstążce w trybie podglądu wydruku.
 • 0031715: TelView, WebEngine - Zablokowano wyszukiwanie na mapie w przypadku braku licencji na używanie map.
 • 0031824: WebEngine - Rozwiązano problem tworzenia nazw plików diagnostycznych (brak nazwy modułu w nazwie).
 • 0031489: WebInterface - Przywrócono właściwy komunikat o braku danych po załadowaniu listy danych archiwalnych.
 • 0028864: TelWinWeb - Umożliwiono automatyczne logowanie użytkownika poprzez parametry przekazane do strony logowania metodą POST.
 • 0031357: WebMgr - Rozwiązano problem z niewłaściwym ograniczeniem liczby sesji dla użytkownika.
 • 0031503: AlSrv - Rozwiązano problem braku odczytu zmiennych predefiniowanych w trybie MIRROR.
 • 0031476: AlSrv - Wprowadzono komunikat o błędach w bazie podczas zapisu.
 • 0031700: AlSrv - Dodano zabezpieczenie procesu zamykania modułu, gdy aktywny jest dialog definicji profilu powiadomień.
 • 0031818: AlSrv - Poprawiono działanie dialogu definicji profilu powiadomień.
 • 0031641: AlSrv, TelSrv - Dodano brakujące zabezpieczenie w mechanizmie tworzenia katalogów pochodnych.
 • 0030930: AlSrv, TelSrv - Usunięto odliczanie z dialogu przy zapisie z błędami w bazie.
 • 0031663: AlSrv, TelSrv - Dodano zabezpieczenia przed występowaniem błędów aplikacji w trakcie edycji bazy zmiennych.
 • 0030563: TelSrv, AlSrv - Dodano dodatkową weryfikację bazy zmiennych w momencie uaktualniania pliku ".run".
 • 0031002: TelSrv - Rozszerzono informacje w logu o czas oczekiwania przy wyjściu.
 • 0030065: TelSrv - Poprawiono wyświetlanie okna edycji bazy.
 • 0031666: SQLDrv - Rozwiązano problem pobierania danych z bazy SQLite.
 • 0031508: ProcWin - Rozwiązano problem przekazywania otwartych procedur z głównego modułu do zdalnej konsoli.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.05

 • 0031477: PTM - Rozwiązano problem z równoczesnymi połączeniami przychodzącymi TCP.
 • 0031394: TelView - Rozwiązano problem zapisu rozmiaru, pozycji i maksymalizacji okna podglądu danych archiwalnych.
 • 0031407: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania poleceń systemowego interpretera za pomocą funkcji przycisku Uruchom program.
 • 0031365: TelView - Rozwiązano problem modyfikowania w trybie edycji schematu, właściwości grupy elementów zawierających
  Przycisk z funkcją dynamiczny schemat/raport pochodny oraz Schemat w schemacie.
 • 0031404: TelView - Rozwiązano problem braku podmiany źródeł na podstawie zdefiniowanych aliasów.
 • 0031016: InventiaDrv - Rozwiązano problem automatycznego nadpisywania wpisu "Usuwanie danych" w .ini w trybie RC.
 • 0024683: TelView - Rozwiązano problem z kolorowaniem kontrolki prezentującej dane w elemencie raport.
 • 0031275: TelWinWS - Rozwiązano problem z funkcją Logout_v2.
 • 0031339: TelSrv - Rozwiązano problem weryfikacji źródła zmiennej typu pomiar.
 • 0031239: TelSrv - Rozwiązano problem samoczynnego przesuwanie listy zmiennych po zmianie pozycji zmiennej. 

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.04

 • 0031026: TelView - Zwiększono zakres przeglądania danych w wykresie funkcji f(t).
 • 0031046: TelView - Rozwiązano problemy z importem plików dxf.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie biblioteki monitorowania bezczynności pracy modułu w trakcie jego zamykania.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie blokady klawiszy systemowych w trakcie zamykania modułu.
 • 0030769: TelView - Poprawiono algorytm scalania siatek eksportu oraz eksport do txt/csv.
 • 0031135: TelView - Poprawiono odtwarzanie rozmiaru okna schematu typu popup przy odtwarzaniu układu startowego.
 • 0031116: TelView - Rozwiązano problem podczas zmian w kilku obiektach jednocześnie.
 • 0030634: TelView - Poprawiono skalowanie okien komponentów w trybie zmaksymalizowanym po zmianie ustawienia głównego okna aplikacji.
 • 0030870: TelView - Poprawiono wyświetlanie wykresów słupkowych prezentujących bardzo duże wartości na skali.
 • 0030880: TelView - Rozwiązano problem z zamykaniem okna z podpowiedzią kontekstową na liście alarmów po zmianie aktywnego okna
  komponentu na inny.
 • 0030706: TelSrv, AlSrv - Dodano zmienne systemowe w trybie MIRROR.
 • 0031137: TelSrv - Rozwiązano problem z pobieraniem zdalnych raportów dobowych za poprzednią dobę.
 • 0031129: TelSrv - Umożliwiono wielowątkowy zapis danych archiwalnych do plików. W pliku TelSrv.ini w sekcji [Konfiguracja] należy
  dodać/zmodyfikować wpis: Watki archiwizacji=x, gdzie x= ilość wątków zapisu.
 • 0031019: TelSrv - Rozwiązano problem niedetrministycznego zachowania się opcji Nieaktywny po wywołaniu okna z parametrami katalogu.
 • 0031142: MK - Wprowadzono mechanizm przekierowania nazw modułów.
 • 0031097: BackMgr - Rozwiązano problem z odświeżaniem statusu węzłów.
 • 0030770: ProcWin - Rozwiązano problem braku zatrzymania procedury w punkcie przerwania w trybie RC.
 • 0031118: OPCDrv - Zlikwidowano wycieki pamięci przy rejestrowaniu elementów.
 • 0030914: TelWinWS - Rozwiązano problem z nieprawidłowym DataStatus w wyniku zapytania o dane (WSDATA).
 • 0031020: Nowy parametr konfiguracyjny dla sterowników - Maksymalna liczba rejestrowanych komunikatów na sekundę.
 • 0030859: GMDrv - Rozwiązano problem z znikaniem wartości zmiennych czasu przelicznika.
 • 0030521: IEC62056Drv - Rozwiązano problem z zapisem informacji o definicji zmiennej w TelSrv.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.03

 • 0030622: TelView - Rozwiązano problem odtwarzania pozycji okien z blokadą przesuwania.
 • 0030829: TelView - Rozwiązano problem wywołania funkcji z menu kontekstowego listy alarmów.
 • 0030581: TelView - Rozwiązano problem z wysokością okna edycji wartości pomiaru.
 • 0030809: TelView - Rozwiązano problem z poprawnym modyfikowaniem wartości w oknie raportu.
 • 0030616: TelView - Rozwiązano problem z przejściem do edycji dynamicznego schematu.
 • 0030637: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania komend systemowych funkcją przycisku.
 • 0028615: TelView - Przywrócono obsługę przeglądania w oknie wykresu f(t) całych procesów, na podstawie predefiniowanej zmiennej SAD.
 • 0029799: TelView - Rozwiązano problem ograniczenia danych raportowych okresowych.
 • 0030692: TelSrv, AlSrv - Rozwiązano problem z przyciskiem Uaktualnienie w belce górnej modułów.
 • 0030292: TelSrv - Dodano wyznaczanie wartości godzinowej minimalnej i maksymalnej z wartości bezwzględnych.
 • 0030912: TelSrv - Dodano nowe wzory log, ln.
 • 0030821: TelWinWS - Rozwiązano problem pobiernia wartości typu FLOAT10.
 • 0030220: TelWinWS - Rozwiązano problem przy rejestracji zmiennych.
 • 0029642: WebInterface - Ujednolicono komunikaty dotyczące ładowania danych.
 • 0030804: SQLDrv - Rozwiązano problem z pobieraniem danych bieżących w SQLDrv.
 • 0030672: PTM - Usprawniono przewijanie listy łączy do wyszukanego wiersza.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.02

 • 0030548: TelView - Rozwiązano problem z odświeżaniem plików svg.
 • 0030533: TelView - Rozwiązano problem zmiany skali schematu w trybie edycji za pomocą okna wywołanego na wstążce.
 • 0023761: TelView - Rozwiązano problem rysowania ramki dla elementu schematu Prostokąt. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny w sekcji [Aplikacja]: Wygladzanie krawedzi Direct2D=1. Domyślna wartość 1 włącza mechanizm wygładzania krawędzi za pomocą silnika graficznego Direct2D, zapewniając wysokiej jakości antyaliasing. Zmiana parametru na wartość 0 wyłącza standardowy mechanizm.
 • 0030416: TelView - Rozwiązano problem z importem plików DXF.
 • 0030316: TelView - Lista alarmów - Dodano blokowanie okna podpowiedzi z komunikatami alarmów w momencie wyświetlenia menu kontekstowego.
 • 0030328: TelSrv - Rozwiązano problem z serwerem podczas modyfikacji zmiennych przez TelWinWS.
 • 0030460: TelSrv - Poprawiono dialog statystyk bazy zmiennych.
 • 0030480: TelSrv - Dodano zmienne diagnostyczne do monitorowania inicjowania raportów. SYS_ReportInitedNum - liczba zmiennych dla których zainicjowano raport w ostatniej minucie, SYS_ReportInitQueue - liczba zmiennych, które oczekują na zainicjowanie raportu (aktualizowane co 1min). Zmienne należy utworzyć samodzielnie.
 • 0030210: TelSrv - Rozwiązano problem braku informacji o łączach.
 • 0030452: TelSrv - Rozwiązano problem nadmiarowego tworzenia pustych plików danych archiwalnych przy pobieraniu danych archiwalnych gdy takich danych nie było w źródle.
 • 0030451: TelSrv - Rozwiązano problemy z uzupełnianiem danych archiwalnych.
 • 0029643: TelSrv - Wprowadzono niezależny cykl zapisu danych bieżących.
 • 0030149: AlSrv - Poprawiono problem kolejkowania wiadomości SMS do wysłania.
 • 0024688: Dokumentacja systemu - Umieszczenie wyjaśnień wpisów TelWin.ini w dokumentacji.
 • 0029808: TelDiode - Dodano równoległe wysyłanie danych przez dwa interfejsy i na dwa adresy.
 • 0030501: TelWinWeb - Rozwiązano problem uruchomienia dwóch lub więcej sesji klienckich.
 • 0030427: UsrMan - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny w sekcji [Active Directory]: Alias podstawowej domeny. Przykład: Alias podstawowej domeny=@TELSTER,@TEL-STER spowoduje dynamiczną podmianę wszystkich wystąpień sformułowania @TELSTER na @TEL-STER w przekazywanych parametrach (dotyczy nazw grup i użytkownika) do weryfikacji uprawnień.
 • 0030214: DataSrv - Rozwiązano problemy ze stabilnością modułu.
 • 0029271: TelWinWeb - Lista alarmów - Rozwiązano problem przemieszczania się przycisków podczas odświeżania.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.01

 • 0030395: TelView - Zoptymalizowano wydajność mechanizmu warstw schematu.
 • 0030317: TelView - Poprawiono błędne formatowanie treści komunikatu alarmu w oknie podpowiedzi.
 • 0030172: TelView - Poprawiono automatyczne zamykanie trybu podglądu wydruku po zmianie aktywnego okna.
 • 0030222: TelView - Poprawiono błędne wyświetlanie podpowiedzi w oknie raportu.
 • 0030216: TelView - Poprawiono umiejscowienie tekstu licencji OSM przy eksporcie do pdf.
 • 0030168: TelView - Poprawiono umiejscowienie tekstu licencji OSM w oknie podglądu wydruku.
 • 0030219: TelView - Poprawiono mechanizm podglądu wydruku w momencie przełączenia wyświetlania z jednej strony na dwie.
 • 0029271: TelWinWeb - Lista alarmów - Rozwiązano problem przemieszczania się przycisków podczas odświeżania.
 • 0030170: Sm01Drv - Rozwiązano problem z działaniem modułu.
 • 0030165: AlSrv - Wprowadzono optymalizację weryfikacji portów com, która mogła powodować długi czas otwierania bazy zmiennych w trybie edycji.
 • 0030176: TelWinWS - Wprowadzono zabezpieczenie przed próbą wysłania danych z usuniętego obiektu
 • 0029684: OPCSrv - Rozwiązano problem asynchronicznego pytania o dane.
 • OPCSrv - Wprowadzono optymalizację dodawania grup i elementów.
 • OPCSrv - Wprowadzono korekty dotyczące poprawności działania względem specyfikacji.
 • OPCSrv - Zoptymalizowano mechanizm komunikacji z serwerem systemu TelSrv.
 • AlSrv - Poprawiono sprawdzanie włączonej/wyłączonej autoryzacji podczas wysyłania email.
 • AlSrv - Wprowadzono poprawę dotyczącą wyświetlania okna dialogowego o braku zmiennej w czasie przełączania pomiędzy trybami: podgląd danych i edycja.