Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.19

 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.18

 • 34689 BackMgr - Poprawiono problem wysyłania listy logów do modułu zdalnej konsoli.
 • 34498 OPCDrv - Rozwiązano możliwy problem ze wzrostem zajmowanej pamięci.
 • 34594 PTM - Zabezpieczono działanie dialogu konfiguracji kierunków przed możliwymi wyciekami pamięci.
 • 34582 TelSrv - Poprawiono algorytm weryfikacji podczas usuwania sterowników.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 34477 TelView - Poprawiono mechanizm podmiany tekstu w progach elementu sygnalizacja.
 • 34283 TelView - Poprawiono obsługę parametru "Alias podstawowej domeny" w oknie dialogowym "Grupy użytkowników" oraz "Użytkownicy".
 • 34505 TelView - Poprawiono odczyt kolorów z plików SVG.
 • 34426 TelView - Poprawiono problem, który może wystąpić przy formatowaniu wartości pobieranej z serwera.
 • 34445 TelView - Poprawiono problemy przy wyświetlaniu raportów przy małym oknie aplikacji.
 • 34471 TelView - Poprawiono sortowanie wartości liczbowych na raporcie.
 • 34588 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementu Rysunek.
 • 34263 TelView - Rozwiązano problem drukowania wykresu z poziomu podglądu wydruku.
 • 34777 TelView - Schematy pochodne - usunięto możliwość niezapisania zmian podczas gdy nadal jest aktywne pole edycyjne na liście zmian.
 • 34706 TelView - Usunięto możliwy błąd aplikacji wynikający z niepoprawnego przesuwania do pozycji na liście alarmów po zmianie stanu alarmu.
 • 34692 WebEngine - Rozwiązano problem możliwych wycieków pamięci dla okien wykresów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.17

 • 33347 AlSrv - Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie po zamknięciu dialogu z ustawieniami portów szeregowych.
 • 33257 OPCDrv - Dodano zabezpieczenia w przypadku wysłania niepoprawnego uchwytu do zmiennej przez serwer OPC.
 • 33395 TelSrv - Poprawiono działanie wzoru AssignOnTrig.
 • 33995 TelSrv - Poprawiono problem definiowania pól źródło i nazwa w źródle dla zmiennych typu obliczenie ze sterowaniem.
 • 33994 TelSrv - Poprawiono zapis raportów do bazy dla konfiguracji "Pliki + kopia w bazie SQL".
 • 33881 TelView - Poprawiono błąd podczas przeciągania na liście elementów schematu.
 • 33898 TelView - Poprawiono wyświetlanie właściwości na liście elementów.
 • 34200 TelView - Schematy - Poprawiono funkcjonowanie przesunięcia zmiennej Y w elemencie Sprite.
 • 33852 TelView - Słupek - Poprawiono rysowanie efektu 3D.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.16

 • 33757 AlSrv - Poprawiono odczyt danych bieżących w trybie MIRROR.
 • 33495 AlSrv - Rozwiązano problem odświeżania ikonki alarmu w trybie edycji bazy.
 • 33047 ProcWin - Poprawiono działanie funkcji MAKE_TIME_FROM_STRING.
 • 33011 ProcWin - Zoptymalizowano pobieranie danych bieżących.
 • 32995 SQLDrv - Rozwiązano problem pobierania danych bieżących w przypadku braku nazwy parametru w definicji nazwy zmiennej.
 • 33266 SQLDrv - Zabezpieczono przed błędną konfiguracją kolumn.
 • 32036 TelSrv - Poprawiono ustawianie katalogów jako aktywne i nieaktywne.
 • 30724 TelSrv - Rozwiązano problem z zamianą nazw obiektów w katalogach pochodnych gdy zmodyfikowano nazwę obiektu na dialogu z obiektami dla źródła.
 • 30707 TelSrv - Zoptymalizowano wyszukiwanie w bazie zmiennych.
 • 30540 TelSrv, AlSrv - Wprowadzono blokadę głównego okna aplikacji po wywołaniu okna postępu w czasie inicjowania/aktualizowania danych archiwalnych/raportowych.
 • 33542 TelView - Poprawiono mechanizm funkcji przycisku blokowania/odblokowywania wartości raportowych na schemacie.
 • 33267 TelView - Poprawiono pozycję okna otwieranego z funkcji przycisku "otwarcie komponentu".
 • 33775 TelView - Poprawiono problem z definicją wirtualnego podziału okna.
 • 32969 TelView - Poprawiono rozszerzanie edytowanego pola pomiarowego na schemacie po wklejeniu wartości ze schowka Windows.
 • 33355 TelView - Poprawiono skalowania po użyciu funkcji przycisku wyszukiwania na schemacie.
 • 33353 TelView - Poprawiono wyświetlanie elementów dla okna z widocznym paskiem przeglądania danych raportowych.
 • 33091 TelView - Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w plikach SVG.
 • 33568 TelView - Poprawiono wyświetlenie wartości dobowej po ustawieniu daty początkowej schematu jako bieżący czas.
 • 33335 TelView - Rozwiązano problem eksportu do xlsx wartości tekstowych w komponencie raport.
 • 33714 TelView - Wyeliminowano problem zawieszenia aplikacji przy uruchamianiu schematu z funkcji przycisku.
 • 32314 TelView - Zoptymalizowano odświeżanie widoku dla schematów zawierających element przycisk z wyróżnieniem na podstawie nazwy aktualnego schematu.
 • 33356 TelWinWS - Poprawiono, by próbki archiwalne, były przekazywane w kolejności przekazanej przez użytkownika.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.15

 • 32646 AlSrv - Zoptymalizowano rejestrowanie zdarzeń diagnostycznych w mechanizmie wysyłania komunikatów SMS.
 • 32814 AlSrv - Poprawiono formatowanie daty w nagłówku wysyłanej wiadomości pocztowej.
 • 32632 AlSrv - Umożliwiono wysyłanie e-maili z tematem zawierającym znaki ().
 • 32061 BackMgr - Dodano zabezpieczenie przy zamykaniu aplikacji z uruchomioną zdalną konsolą.
 • 32555 BackMgr - Poprawiono synchronizację dla środowiska wieloinstancyjnego.
 • 32146 InventiaDrv - Zablokowano możliwość sterowania pojedynczym bitem w rejestrze.
 • 32284 MK - Dodano obsługę błędu przy niepoprawnej konfiguracji aplikacji.
 • 32968 TelSrv, AlSrv - Dodano w mechanizmie zamiany złożonej uwzględnianie parametru "katalog źródłowy" w ustawieniach katalogu pochodnego.
 • 33042 TelSrv, AlSrv - Dodano weryfikację poprawności ścieżek do szablonu w katalogach pochodnych.
 • 32874 TelView - Naprawiono błąd przy uruchamianiu dialogu konfiguracji funkcji przycisku "Przeglądanie danych - wykres f(t)".
 • 32828 TelView - Naprawiono w wykresie f(x) mechanizm zamian by nie brał pod uwagę niezmodyfikowanych pól.
 • 32628 TelView - Poprawiono zapamiętywanie/odtwarzanie układu kolumn na liście alarmów dla wszystkich trybów wyświetlania.
 • 30219 TelView - Rozwiązano problem podglądu wydruku w momencie przełączenia wyświetlania z jednej strony na dwie.
 • 32901 TelWinWS - Naprawiono modyfikację danych dobowych i miesięcznych.
 • 33083 TWSSrv - Poprawiono problem z brakiem rozszerzenia pliku z definicją bazy zmiennych.
 • 32910 WebInterface - Poprawiono wyświetlanie listy zdarzeń w przypadku braku profilu rejestracji na liście alarmów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.13

 • 0031394: TelView - Rozwiązano problem zapisu rozmiaru, pozycji i maksymalizacji okna podglądu danych archiwalnych.
 • 0031407: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania poleceń systemowego interpretera za pomocą funkcji przycisku Uruchom program.
 • 0031365: TelView - Rozwiązano problem modyfikowania w trybie edycji schematu, właściwości grupy elementów zawierających Przycisk z funkcją dynamiczny schemat/raport pochodny oraz Schemat w schemacie.
 • 0031404: TelView - Rozwiązano problem braku podmiany źródeł na podstawie zdefiniowanych aliasów.
 • 0031016: InventiaDrv - Rozwiązano problem automatycznego nadpisywania wpisu "Usuwanie danych" w .ini w trybie RC.
 • 0024683: TelView - Rozwiązano problem z kolorowaniem kontrolki prezentującej dane w elemencie raport.
 • 0031275: TelWinWS - Rozwiązano problem z funkcją Logout_v2.
 • 0031339: TelSrv - Rozwiązano problem weryfikacji źródła zmiennej typu pomiar.
 • 0031239: TelSrv - Rozwiązano problem samoczynnego przesuwanie listy zmiennych po zmianie pozycji zmiennej.
 • 0030770: ProcWin - Rozwiązano problem braku zatrzymania procedury w punkcie przerwania w trybie RC.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.12

 • 0031142: MK - Wprowadzono mechanizm przekierowania nazw modułów.
 • 0030880: TelView - Rozwiązano problem z zamykaniem okna z podpowiedzią kontekstową na liście alarmów po zmianie aktywnego okna komponentu na inny.
 • 0030765: TelView - Zoptymalizowano czas wczytywania danych raportowych na schematy.
 • 0031046: TelView - Rozwiązano problemy z importem plików dxf.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie blokady klawiszy systemowych w trakcie zamykania modułu.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie biblioteki monitorowania bezczynności pracy modułu w trakcie jego zamykania.
 • 0031135: TelView - Poprawiono odtwarzanie rozmiaru okna schematu typu popup przy odtwarzaniu układu startowego.
 • 0029799: TelView - Rozwiązano problem ograniczenia danych raportowych okresowych.
 • 0030725: TelView - Rozwiązano problem z wyświetlaniem nazw warstw w TelView.
 • 0030870: TelView - Poprawiono wyświetlanie wykresów słupkowych prezentujących bardzo duże wartości na skali.
 • 0031116: TelView - Rozwiązano problem podczas zmian w kilku obiektach jednocześnie.
 • 0030634: TelView - Poprawiono skalowanie okien komponentów w trybie zmaksymalizowanym po zmianie ustawienia głównego okna aplikacji.
  0031097: BackMgr - Rozwiązano problem z odświeżaniem statusu węzłów.
 • 0031097: BackMgr - Umożliwiono uruchomienia instancji modułu w trybie RC, w czasie działania instancji głównej, w ramach tej samej sesji Windows.
 • 0030706: TelSrv, AlSrv - Poprawiono obsługę zmiennych systemowe w trybie MIRROR.
 • 0031129: TelSrv - Umożliwiono wielowątkowy zapis danych archiwalnych do plików. W pliku TelSrv.ini w sekcji [Konfiguracja] należy dodać/zmodyfikować wpis: Watki archiwizacji=x, gdzie x= ilość wątków zapisu.
 • 0031137: TelSrv - Rozwiązano problem z pobieraniem zdalnych raportów dobowych za poprzednią dobę.
 • 0031019: TelSrv - Rozwiązano problem niedetrministycznego zachowania się opcji Nieaktywny po wywołaniu okna z parametrami katalogu.
 • 0030914: TelWinWS - Rozwiązano problem z nieprawidłowym DataStatus w wyniku zapytania o dane (WSDATA).
 • 0030521: IEC62056Drv - Rozwiązano problem z zapisem informacji o definicji zmiennej w TelSrv.

 

Lista zmian TelWin SCADA 6.09.11

 • 0030829: TelView - Rozwiązano problem wywołania funkcji z menu kontekstowego listy alarmów
 • 0030581: TelView - Rozwiązano problem z wysokością okna edycji wartości pomiaru
 • 0030809: TelView - Rozwiązano problem z poprawnym modyfikowaniem wartości w oknie raportu
 • 0030548: TelView - Rozwiązano problem z automatycznym odświeżaniem plików svg
 • 0030416: TelView - Rozwiązano problem z importem plików DXF
 • 0030616: TelView - Rozwiązano problem z przejściem do edycji dynamicznego schematu
 • 0030637: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania komend systemowych funkcją przycisku
 • 0030328: TelSrv - Rozwiązano problem serwera podczas modyfikacji zmiennych archiwalnych z aplikacji klienckich
 • 0030460: TelSrv - Poprawiono dialog statystyk bazy zmiennych
 • 0030480: TelSrv - Dodano zmienne diagnostyczne do monitorowanie inicjowania raportów (liczba zainicjowanych zmiennych, kolejka)
 • 0030821: TelWinWS - Rozwiązano problem pobiernia wartości typu FLOAT10
 • 0030220: TelWinWS - Rozwiązano problem przy rejestracji zmiennych
 • 0029642: WebInterface - Ujednolicono komunikaty dotyczące ładowania danych.