GasWin logo Długo oczekiwana aktualizacja programu GasWin, obsługująca zarówno GAZ-MODEM 2/3 oraz GAZ_MODEM 1, posiadająca wiele dogodnień dla użytkownika została opublikowana! Zapraszamy do zapoznania się z nowościami zaimplementowanymi w programie oraz do pobrania najnowszej wersji (w dziale Produkty).

Najistotniejsze cechy programu:

 • komunikacja z elektronicznymi licznikami gazu za pomocą protokołów GAZ-MODEM 2/3NOWO??!oraz GAZ_MODEM 1,
 • udostępnione wszystkie zmienne oferowane przez urządzenia w ramach protokołu GAZ-MODEM 2/3NOWO??!
 • wykorzystanie różnorodnych łączy komunikacyjnych,
 • wykorzystanie najnowszych modułów komunikacyjnych TelWin SCADANOWO??!
 • możliwość pracy z wieloma urządzeniami jednocześnie,
 • Łatwy i przejrzysty Kreator konfiguracji nowego urządzeniaNOWO??!
 • różne formy prezentacji graficznej danych pomiarowych: pola tekstowe, słupki, wykresy,
 • zapamiętywanie wykresu danych pomiarowych zgodnie z zadanym interwałemNOWO??!
 • prezentacja źródeł raportów na wykresieNOWO??!
 • definiowanie wielu zakładek z danymi pomiarowymi,
 • zestaw kontrolek służących do monitorowania każdej zmiennej,
 • jednoczesne monitorowanie wielu zmiennych (nie tylko stanu licznika),
 • elastyczne monitorowanie w różnych przedziałach czasowych,
 • definiowanie wielu zakładek z danymi raportowymi,
 • generowanie raportów o zmiennym okresie ( godzinowe, dobowe, tygodniowe, 15 minutowe, za dowolny okres czasowy)
 • obsługa doby, miesiąca i roku gazowniczego na raportach NOWO??!
 • sygnalizacja na raportach informacji o niepełnych lub błędnych danych pobranych z urządzeniaNOWO??!
 • automatyczny import zmiennych archiwalnych z urządzeń o określonym czasie rozpoczęcia i częstotliwości,
 • składowanie danych w bazie danych MS Access lub MS SQL Server (lub każdej innej posiadającej sterowniki ODBC dla Windows),
 • obsługa archiwów zmiennookresowychNOWO??!
 • udostępnianie danych za pomocą DDE,
 • sygnalizacja alarmów za pomocą SMS,
 • obsługa łączy zapasowych UDPNOWO??!
 • rejestrowanie w Dzienniku wszystkich operacji wykonywanych w systemie,
 • przegląd statystyk transmisji (liczba wysyłanych / odebranych pakietów)NOWO??!
 • ulepszony, ergonomiczny interfejs użytkownikaNOWO??!

Bardziej szczegółowe informacje o programie GasWin znajdziesz w dziale Produkty -> GasWin