Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Instrukcja obsługi TelCOMM 2.0Instrukcja obsługi TelCOMM 1.0.firmy TEL-STER Sp. z o.o.

TelCOMM | TEL-STER | protokół PS4 | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

Firma TEL-STER przygotowała dla Państwa nowe oprogramowanie TelCOMM.

Oprogramowanie TelCOMM jest narzędziem umożliwiającym wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołu AS4, którego wdrożenie na rynku kontrahentów gazu wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 ustanawiającego kodeks sieci czyli zasady interoperacyjności i wymiany danych. 

Protokół AS4 (Applicability Statement 4)

Protokół AS4 to standard opisujący bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez publiczną sieć Internet. Protokół ten bazuje na powszechnie znanych i sprawdzonych rozwiązaniach, takich jak protokoły HTTP i SSL/TLS. Reprezentuje otwarty standard wymiany danych typu B2B opisany w specyfikacji OASIS ebMS 3.0. Elementami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłanych danych są podpisy cyfrowe oraz rozwiązania typu WS-security. 

Architektura

Oprogramowanie TelCOMM jest rozwiązaniem adresowanym dla środowiska MS Windows Server 2012, bazującym na podsystemie IIS oraz .NET Framework 4.6.1. Aplikacja korzysta z wbudowanej bazy danych SQLite lub bazy danych Oracle. Składa się z trzech komponentów:

 • aplikacji interfejsowej dostępnej z poziomu przeglądarki www, umożliwiającej konfigurację i interaktywną wymianę dokumentów,
 • usługi internetowej /WebServices/Gateway.asmx umożliwiającej wymianę dokumentów z poziomu aplikacji zewnętrznej,
 • usługi /MSH.asmx/Receive umożliwiającej odbiór dokumentów od partnerów.

Aplikacja interfejsowa

Główny widok aplikacji dostarcza funkcjonalność wysyłania dokumentów z użyciem protokołu AS4 i wzorca wymiany danych One-Way/Push, korzystając z opcji: kompresji, podpisania i/lub szyfrowania.

Integralną częścią procesu wysyłania jest analiza odpowiedzi od odbiorcy pod kątem:

 • braku błędów przetwarzania wiadomości u odbiorcy – kod powodzenia HTTP,
 • wysłania potwierdzenia odbioru przez odbiorcę (Reception Awareness),
 • niezaprzeczalności odbioru (Non Repudiation of Receipt).

Okno aplikacji TelCOMM |protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S

Rysunek 1: Ekran „Wyślij”– po analizie wysyłki

Drugi widok programu służy do pobierania danych od partnera za pomocą wzorca wymiany danych AS4 Two-Way/Push-Pull. Odpowiedź od odbiorcy analizowana jest jedynie pod kątem kodu powodzenia HTTP.

Okno aplikacji TelCOMM |protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S

Rysunek 2: Ekran „Pobierz”– po analizie wysyłki

 

Aplikacja pełni też rolę skrzynki nadawczej i odbiorczej, umożliwiając przeglądanie i zarządzanie każdą wysłaną lub odebraną wiadomością.

Z poziomu administratora dostępne są dodatkowo funkcjonalności:

 • definiowania i zarządzania schematami (szablonami) komunikatów AS4,
 • definiowania i zarządzania kontami nadawczymi (wraz z certyfikatami podpisu i szyfrowania),
 • definiowania i zarządzania kontami odbiorczymi (wraz z certyfikatami podpisu i szyfrowania oraz adresem URL odbiorcy),
 • przeglądania logów zawierających błędy komunikacji AS4 oraz informacje na temat działań administratorskich,
 • definiowania i zarządzania użytkownikami.

Interfejs aplikacji dostępny jest w języku polskim i angielskim.

Interfejs do współpracy z aplikacją zewnętrzną

Aplikacja TelCOMM może również spełniać zadanie bramki do komunikacji B2B za pomocą protokołu AS4 dla innej aplikacji zewnętrznej, ponieważ udostępnia odpowiednie metody w web service /WebServices/Gateway.asmx. Aby móc korzystać z tych metod należy najpierw zalogować się w aplikacji TelCOMM. W tym celu zostały udostępnione dwie metody dla aplikacji zewnętrznych:

 • /Login/LogOnExternal – metoda ta służy do logowania aplikacji zewnętrznej w aplikacji TelCOMM. Login i hasło należy przekazać w parametrach „login” i „password”. W przypadku poprawnego zalogowania w odpowiedzi http umieszczone zostaną ciastka (cookie), które należy załączyć do ciastek żądania http adresowanego do metody z web service Gateway.asmx,
 • /Login/LogOffExternal.

 

Przykładowe metody z Gateway.asmx:

 • Send,
 • SendByScheme,
 • GetUnreadMessagesIds, GetUnreadPushMessagesIds, GetUnreadPullMessagesIds,
 • GetMessage, GetMessages,
 • MarkAsRead.

Usługa umożliwiająca odbiór dokumentów od partnera

Integralną częścią aplikacji TelCOMM jest usługa oferująca mechanizmy odbierania komunikatów AS4. Służy do tego metoda Receive w web service MSH.asmx. Adres względny odbierania to: /MSH.asmx/Receive.

Po odebraniu wiadomości wysyłana jest odpowiedź z potwierdzeniem odbioru lub/i spełniająca wymaganie niezaprzeczalności odbioru (pod warunkiem, że aplikacja dysponuje certyfikatem podpisu dla nadawcy odpowiedzi). Moduł odbierania wyposażony jest również w funkcjonalność wykrywania duplikatów wiadomości (duplicate detection) oraz obsługę błędów AS4 (error handling).

Rozszerzenie GS2TelCOMM

Oprogramowanie GS2TelCOMM jest opcjonalnym rozszerzeniem dla programu TelCOMM wspomagającym proces pobierania danych pomiarowych i zagregowanych, udostępnianych przez partnera Gaz-System za pomocą protokołu AS4 przy użyciu wzorca komunikacji Two-Way/Push-Pull.

 

Architektura aplikacji GS2TelCOMM jest taka sama jak dla oprogramowania TelCOMM, także posiada własną osobną bazę danych wbudowaną SQLite lub Oracle. Rozszerzenie wspomaga główną aplikację w obszarach generowania zapytań o dane i analizowania odpowiedzi od partnera Gaz-System oraz w automatycznym, cyklicznym pobieraniu danych poprzez definiowanie harmonogramu pobierania. Uzyskane dane możliwe są do podglądu na jednym z ekranów, również możliwe jest przekazywanie danych do systemu TelWin. W przypadku wgrania rozszerzenia na pasku nawigacyjnym oprogramowania TelCOMM pojawi się pozycja „Gaz-System”.

 

Okno aplikacji TelCOMM |protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S

Rysunek 3. Wybór ekranu aplikacji GS2TelCOMM – widok dla administratora

Okno aplikacji TelCOMM |protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S

Rysunek 4. „Generowanie zapytań” –GS2TelCOMM

Okno aplikacji TelCOMM |protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S

Rysunek 5. Definiowanie harmonogramu automatycznego, cyklicznego pobierania danych – GS2TelCOMM

Materiały źródłowe