Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Instrukcja obsługi TelCOMM 1.0Instrukcja obsługi TelCOMM 1.0.firmy TEL-STER Sp. z o.o.

TelCOMM | TEL-STER | protokół PS4 | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

Firma TEL-STER przygotowała dla Państwa nowe oprogramowanie TelCOMM. 

Jest to narzędzie umożliwiające wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołu AS4, którego wdrożenie na rynku kontrahentów gazu wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 ustanawiającego kodeks sieci czyli zasady interoperacyjności i wymiany danych. 

Protokół AS4 (Applicability Statement 4)

Protokół AS4 to standard opisujący bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez publiczną sieć Internet. Protokół ten bazuje na powszechnie znanych i sprawdzonych rozwiązaniach, takich jak protokoły HTTP i SSL. Reprezentuje otwarty standard wymiany danych typu B2B opisany w specyfikacji OASIS ebMS 3.0.  Elementami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłanych danych są podpisy cyfrowe oraz rozwiązania typu WS-security. 

Architektura

Oprogramowanie TelCOMM jest rozwiązaniem adresowanym dla środowiska MS Windows Server 2012, bazującym na podsystemie IIS. Składa się z trzech komponentów:

 • aplikacji interfejsowej dostępnej z poziomu przeglądarki www, umożliwiającej konfigurację i interaktywną wymianę dokumentów,
 • interfejsu /WebServices/Gateway.asmx do współpracy z aplikacją zewnętrzną,
 • usługi /MSH.asmx/Receive umożliwiającej odbiór dokumentów od partnera.

Aplikacja interfejsowa

Główne okno aplikacji TelCOMM |protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S

Rys. 1: Ekran główny aplikacji TelCOMM

Za pomocą głównej funkcji aplikacji Wyślij dokumenty AS4 możliwe jest wysłanie dokumentów z użyciem protokołu AS4, korzystając z opcji: kompresja, podpisanie i szyfrowanie.

Kliknięcie przycisku Wyślij inicjuje komunikację - dokumenty zostają wysłane zgodnie z protokołem komunikacyjnym AS4 oraz następuje analiza odpowiedzi od odbiorcy pod kątem:

 • braku błędów przetwarzania wiadomości u odbiorcy – kod powodzenia,
 • wysłania potwierdzenia odbioru przez odbiorcę (Reception Awareness),
 • niezaprzeczalności odbioru (Non Repudiation of Receipt).

Aplikacja pełni też rolę skrzynki nadadczej i odbiorczej, umożliwiając przeglądanie i zarządzanie każdą wysłaną lub odebraną wiadomością.

Z poziomu administratora dostępne są dodatkowo funkcjonalności:

 • definiowania i zarządzania schematami (szablonami) komunikatów AS4,
 • definiowania i zarządzania kontami nadawczymi (wraz z certyfikatami podpisu i szyfrowania),
 • definiowania i zarządzania kontami odbiorczymi (wraz z certyfikatami podpisu i szyfrowania oraz adresami URL),
 • przeglądania logów zawierających błędy komunkacji AS4 oraz informacje na temat działań administratorskich,
 • definiowania i zarządzania użytkownikami.

Interfejs do współpracy z aplikacją zewnętrzną

Aplikacja TelCOMM może również spełniać zadanie bramki do komunikacji B2B za pomocą protokołu AS4 z innej aplikacji, ponieważ udostępnia odpowiednie metody w web service Gateway.asmx.  Aby móc korzystać z jego metod należy najpierw zalogować się w aplikacji TelCOMM. W tym celu zostały udostępnione dwie metody dla aplikacji zewnętrznych przyjmujące żądania typu POST:

 • /Login/LogOnExternal – metoda ta służy do logowania aplikacji zewnętrznej w aplikacji TelCOMM. Login i hasło należy przekazać w parametrach „login” i „password”. W przypadku poprawnego zalogowania w odpowiedzi http umieszczone zostaną ciastka (cookie), które należy załączyć do ciastek żądania http adresowanego do metody z web service Gateway.asmx,
 • /Login/LogOffExternal – metoda wylogowująca aplikację zewnętrzną z aplikacji TelCOMM.

W web service Gateway.asmx udostępniono następujące metody:

 • Send – jako argumenty przyjmuje wysyłane pliki (nazwa pliku i binarna treść) oraz parametry komunikacji AS4 wraz z informacją o kompresji, podpisywaniu i szyfrowania wiadomości, a zwraca obiekt typu JSON z wynikiem analizy odpowiedzi od odbiorcy,
 • Send2 – jw. z tą różnicą, iż zamiast parametrów komunikacji AS4 podawana jest nazwa zdefiniowanego schematu komunikacji,
 • GetSendOptions – metoda pomocnicza zwracająca wszystkie możliwe wartości parametrów, z których można skorzystać w metodach Send i Send2,
 • GetUnreadMessagesIds – zwraca listę wartości „MessageId” wiadomości komunikacji AS4, które nie są oznaczone jako przeczytane,
 • GetMessage – pobiera szczegóły wiadomości podając jako argument „MessageId”,
 • GetMessages – pobiera szczegóły wielu wiadomości podając jako argument listę wartości „MessageId”,
 • MarkAsRead - oznacza wiadomości jako przeczytane podając jako argument listę wartości „MessageId”.

Usługa umożliwiająca odbiór dokumentów od partnera

Integralną częścią aplikacji TelCOMM jest usługa oferująca mechanizmy odbierania komunikatów AS4. Służy do tego metoda Receive w web service MSH.asmx. Adres względny odbierania to: /MSH.asmx/Receive Moduł odbierania wyposażony jest również w funkcjonalność wykrywania duplikatów wiadomości (duplicate detection). Po odebraniu wiadomości wysyłana jest odpowiedź z potwierdzeniem odbioru oraz spełniająca wymaganie niezaprzeczalności odbioru (pod warunkiem wczytania certyfikatu podpisu dla nadawcy odpowiedzi).

Dodatkowo aplikacja TelCOMM posiada możliwość pracy w trybie debugowania.

Materiały źródłowe