Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

TelWin SCADA TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

23 grudnia 2014 r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA 6.01.0. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu systemu oraz pobrania najnowszej wersji w sekcji Produkty -> TelWin SCADA.  

 

Biuletyn TelWin SCADA 6.01.0 (0,4 Mb)Biuletyn Systemu TelWin SCADA 6.01.0 | TEL-STER Sp. z o.o. 

Lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji:

Klient wizualizacji TelView

 • Optymalizacja algorytmu eksportowania danych ze schematu
 • Zaawansowane wyszukiwanie elementów na schemacie

W algorytmie mechanizmu wyszukiwania wprowadzono zmiany, pozwalające na znalezienie elementu schematu, który gdziekolwiek w definicji zawiera szukaną nazwę zmiennej lub tekst, np. nazwa zmiennej występująca w definicji funkcji przycisku.

 • Szybki dostęp do listy dostępnych źródeł

W oknach konfiguracyjnych modułu dodano przycisk pozwalający na szybkie wywołanie listy dostępnych źródeł.

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Stałe progi w elemencie Sygnalizacja

W elemencie Sygnalizacja wprowadzono opcję umożliwiającą wyłączenie domyślnego traktowania zdefiniowanego progu jako części całego zakresu.

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Automatyczne domknięcie elementu Łuk

W elemencie Łuk dodano opcję pozwalającą na włączenie/wyłączenie automatycznego domknięcia narysowanego elementu.

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Indywidualne skale czasu w elemencie Trend

W elemencie Trend dodano grupę parametrów umożliwiających zdefiniowanie własnej skali czasu. Po wywołaniu okna wykresu skala zostanie dodana do listy wyświetlanej na pasku narzędziowym. Domyślnie lista zawiera podstawowe skale, których nie można usunąć.

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Przywrócenie okna komponentu z poziomu okna Alarmy/Zdarzenia

W oknie Alarmy/Zdarzenia, treść komunikatu wyświetlana jest w formie łącza do okna komponentu, które wygenerowało powiadomienie. W przypadku listy alarmów łącze pozwala na szybkie przywrócenie okna na pierwszy plan oraz przełączenie się w tryb wyświetlania wszystkich alarmów i zaznaczenie właściwego wiersza na liście.

TelWin SCADA 6 0 | TEL-STER Sp. z o.o.| Kliknij aby powiększyć

 • Skróty klawiszowe do zapisu/odczytu ustawień

Wprowadzono nowe akceleratory klawiatury, za pomocą których można  szybko wykonać operację zapisu/odczytu ustawień:

Zapisz ustawienia                                     Shift+F5

Odtwórz domyślne ustawienia                 Shift+F6

Zapisz ustawienia aktywnego okna         Shift+F7

 • Parametryzowanie mechanizmu tworzenia historii zmian

W trakcie edytowania schematu lub listy alarmów tworzona jest historia zmian, pozwalająca na wykonanie maksymalnie 10 czynności Cofnij/Ponów. Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby stanów, które będą zapamiętywane przez moduł. W pliku konfiguracyjnym TelView.ini, w sekcji [Aplikacja] służy do tego nowy parametr:

Maksymalna liczba stanow w historii=10

W skrajnym przypadku można całkowicie wyłączyć mechanizm tworzenia historii zmian poprzez wprowadzenie wartości 0.

 • Automatyczne zamykanie niewidocznych okien komponentów

Za pomocą nowych parametrów konfiguracyjnych, aktywować można mechanizm monitorowania otwartych okien komponentów w trybie podglądu danych. Włączenie mechanizmu następuje po wprowadzeniu w jednym z poniższych parametrów wartości większej od zera:

Automatyczne zamkniecie niewidocznego okna schematu=0

Automatyczne zamkniecie niewidocznego okna schematu pochodnego=0

Automatyczne zamkniecie niewidocznego okna raportu=0

Automatyczne zamkniecie niewidocznego okna wykresu=0

Po przekroczeniu zdefiniowanego czasu, wyrażanego w sekundach, nastąpi automatyczne zamknięcie okna komponentu, które pozostaje niewidoczne dla użytkownika.

 • Parametryzowanie okien powiadamiania na pulpicie

W pliku konfiguracyjnym TelView.ini dodano parametry pozwalające na zmianę domyślnego zachowania okien powiadamiania na pulpicie. W skład ustawień wchodzą

Automatyczne zamkniecie okna pulpitu=5

Poziom przezroczystosci okna pulpitu=50

Predkosc animacji okna pulpitu=30

Rodzaj animacji okna pulpitu=3

Dla okien powiadamiania, generowanych w wyniku współpracy z systemem TelNOTE, wprowadzono w pliku TelNote.ini osobną sekcję konfiguracyjną składającą się z następujących ustawień:

[Okno pulpitu]

Automatyczne zamkniecie=5

Maksymalna liczba powiadomien=4

Poziom przezroczystosci=50

Predkosc animacji=30

Rodzaj animacji=3

Tresc w powiadomieniu=1

Szczegółowe informacje dostępne są w pliku pomocy modułu.

Serwer systemu TelSrv

 • Zmiany w obsłudze klucza sprzętowego HASP

Dla poprawnego działania serwera systemu może wystąpić konieczność aktualizacji sterownika klucza sprzętowego. Niezbędne może być również  zaktualizowanie firmware klucza sprzętowego (dla kluczy z firmware w wersji 2.16)

 • Nowe wzory obliczeniowe

             W = MIN(N1*Z1,N2*Z2...)

             W = MIN_P(N1*Z1,N2*Z2...)

Serwer alarmów AlSrv

 • Wyznaczanie statusu dla alarmu grupowego OR

Sterownik SimDrv

 • Obsługa redundantnych sterowników

Sterownik SnmpDrv

 • Obsługa szyfrowania i uwierzytelniania w wersji 3

Sterownik GmDrv

 • Monitorowanie aktywności łącza danych

Sterownik Gm2Drv

 • Monitorowanie aktywności łącza danych
 • Uwzględnienie specyfiki przelicznika CMK-2

Moduł Starter

 • Modyfikacja algorytmu zatrzymywania aplikacji

TelWin WebInterface

 • Dostosowanie podsystemu do zmian wprowadzonych w kliencie wizualizacji TelView oraz w przeglądarkach WWW.

UWAGA!!!

Zainstalowanie najnowszej wersji systemu TelWin SCADA® 6.01.0 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przyporządkowaną do podsystemu pulę aplikacji w IIS, która musi wskazywać na architekturę .NET Framework v4.0 lub nowszą.