Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

TEL-STER | TelWin SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe17 marca 2014 r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA 5.07.0. Zmiany w szczególności dotyczyły modułu TelView. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. 

Biuletyn TelWin SCADA 5.07 (277 kb)Biuletyn Systemu TelWin SCADA 5.07 | TEL-STER Sp. z o.o. 

Lista zmian wprowadzonych w wersji 5.07:

Klient wizualizacji TelView

· Przywrócenie okna komponentu z poziomu okna powiadomienia na pulpicie

W oknie powiadomienia na pulpicie, treść komunikatu jest obecnie wyświetlana w formie łącza do okna komponentu (lista alarmów, schemat), które wygenerowało powiadomienie. Łącze pozwala na szybkie przywrócenie okna na pierwszy plan.

· Wartość początkowa i jednostka w funkcji sterowania analogowego

W definicji funkcji przycisku Sterowanie analogowe wprowadzono nowe pole, umożliwiające zdefiniowanie liczby lub nazwy zmiennej, będącej Wartością początkową, wyświetlaną w trybie podglądu danych przed wykonaniem sterowania. Kolejnym polem w definicji tej funkcji jest Jednostka. W trybie podglądu danych informacje o wartości minimalnej, maksymalnej i jednostce zostaną zaprezentowane użytkownikowi w oknie dialogowym przed wykonaniem sterowania.

· Nowy tryb przeglądania danych SIMONE - VOSIM

Nowy tryb pozwala na przeglądanie wyników scenariuszy SIMONE - VOSIM. W oknie dialogowym z właściwościami schematu pojawiła się nowa grupa parametrów, pozwalająca zdefiniować zmienną, której wartość bieżąca umożliwi Zdalne odświeżanie scenariusza w trybie SIMONE - VOSIM.  Zmienna ta, w bazie serwera systemu, musi być wartością tekstową. W trybie przeglądania danych SIMONE - VOSIM należy, za pomocą funkcji przycisku Okno przeglądarki WWW, wywołać łącze internetowe do serwisu TelSIM, zawierające w jednym z parametrów nazwę zmiennej, zdefiniowanej w parametrach schematu. Po wygenerowaniu nowego scenariusza do zmiennej w serwerze trafi odpowiednia informacja, która zainicjuje odświeżenie schematu u wszystkich klientów, którzy będą w trybie przeglądania wyników scenariusza  SIMONE - VOSIM.

· Przekazywanie daty schematu do raportu, otwieranego za pomocą funkcji przycisku

· Powiadamianie o nowych notatkach w systemie TelNOTE za pomocą okien powiadomień na pulpicie

· Zapisywanie i odtwarzanie parametrów konfiguracyjnych użytkowników

W module rozbudowany został mechanizm zapisu i odczytu ustawień konfiguracyjnych dla użytkowników (oraz domyślnych grup użytkowników). Mechanizm eliminuje potrzebę tworzenia odrębnego pliku WebEngine.ini dla podsystemu WebInterface, ponieważ tę samą funkcjonalność można uzyskać poprzez odpowiednie przygotowanie pliku TelView.ini.

Uwagi ogólne

 

           Domyślną grupą konfiguracyjną użytkownika będzie pierwsza znaleziona w pliku konfiguracyjnym TelView.ini, wyszukana według listy, zdefiniowanej w pliku Passwd.dta lub usłudze katalogowej Active Directory. Do uporządkowania grup zdefiniowanych w pliku Passwd.dta służy menadżer Użytkowników i grup, wywoływany w module za pomocą menu Konfiguracja -> Użytkownicy. Administrator systemu TelWin SCADA® może w dialogu konfiguracyjnym poszczególnego użytkownika wywołać za pomocą odpowiedniego przycisku listę jego grup i odpowiednio je uszeregować.

       Poprawne przygotowanie użytkownikom sekcji konfiguracyjnych opartych na nazwach domyślnych grup użytkowników, wymaga zaawansowanej wiedzy od administratora systemu TelWin SCADA®.

 

             Wszystkie ustawienia użytkownika mogą być dopisywane (w sposób automatyczny przez moduł lub ręcznie przez użytkownika) i odczytywane na pięciu poziomach:
1. w TelView.ini

==>

w sekcji [Aplikacja]


2. w TelView.ini

==>

a) w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:SYSTEM] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]


3. w TelView.ini

==>

a) w innej sekcji, wskazanej w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:TESTER] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w innej sekcji, wskazanej w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:GOSCIE]

poprzez zdefiniowanie parametru Sekcja konfiguracyjna np.

Sekcja konfiguracyjna=TESTERZY lub

Sekcja konfiguracyjna=Uzytkownik:TESTERZY


4. w zewnętrznym pliku

a) wskazanym w TelView.ini w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMIN] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) wskazanym w TelView.ini w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]

poprzez zdefiniowanie parametru Plik konfiguracyjny, np.

Plik konfiguracyjny=c:\Admins.ini

==>

a) w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:SYSTEM] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]


5. w zewnętrznym pliku

a) wskazanym w TelView.ini w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMIN] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) wskazanym w TelView.ini w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY]

poprzez zdefiniowanie parametru Plik konfiguracyjny, np.

Plik konfiguracyjny=c:\Admins.ini

==>

a) w innej sekcji wskazanej w TelView.ini w sekcji użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMIN] lub jeśli powyższa sekcja nie istnieje to

b) w innej sekcji wskazanej w TelView.ini w sekcji domyślnej grupy użytkownika, np. [Uzytkownik:ADMINISTRATORZY],

poprzez zdefiniowanie parametru Sekcja konfiguracyjna np.

Sekcja konfiguracyjna=OPERATORZY lub

Sekcja konfiguracyjna=Uzytkownik:OPERATORZY

 

         Sekcja [Aplikacja] może zawierać wybrane ustawienia, wspólne dla wszystkich użytkowników, które w odpowiednim trybie konfiguracji (nowy wpis Preferowane ustawienia=) mogą być traktowane przez moduł jako nadrzędne parametry administracyjne względem ustawień użytkowników.

 

          Sekcja [Uzytkownik:Default] może być skonfigurowana ręcznie lub przygotowana z poziomu modułu po włączeniu, wyłącznie na czas konfigurowania, opcji Wspólna konfiguracja dla wszystkich użytkowników. Zawierać może domyślne ustawienia (inne niż narzuca moduł), dla każdego nowego użytkownika, który nie posiada jeszcze własnej, imiennej sekcji. Sekcja ta może być zdefiniowana zarówno w głównym pliku konfiguracyjnym TelView.ini jak i w pliku wskazanym przez parametr Plik konfiguracyjny= (każdy zewnętrzny plik może posiadać różne ustawienia domyślne dla nowych użytkowników).

 

             Zdefiniowanie w pliku TelView.ini przekierowania do innej sekcji konfiguracyjnej, za pomocą wpisu Sekcja konfiguracyjna=%AKTYWNY_UZYTKOWNIK%, spowoduje dynamiczne zinterpretowanie podanej wartości predefiniowanej odpowiednio dla aktualnie zarejestrowanego użytkownika w module. 

 

            Zdefiniowanie w sekcji konfiguracyjnej [Aplikacja], parametru Automatyczne tworzenie zewnetrznych plikow konfiguracyjnych=1, spowoduje sprawdzenie przez moduł dostępności do pliku konfiguracyjnego zdefiniowanego w parametrze Plik konfiguracyjny= i w przypadku błędnej weryfikacji nastąpi próba jego utworzenia. Wygenerowany w ten sposób plik będzie zawierał w pierwszej linii komunikat o następującej treści: Plik konfiguracyjny automatycznie utworzony przez modul.

 

             Zdefiniowanie w sekcji konfiguracyjnej [Aplikacja], parametru Automatyczne tworzenie przekierowanych sekcji konfiguracyjnych=1, spowoduje sprawdzenie przez moduł obecności sekcji konfiguracyjnej zdefiniowanej w parametrze Sekcja konfiguracyjna= i w przypadku błędnej weryfikacji nastąpi próba jej utworzenia. Wygenerowana w ten sposób sekcja będzie zawierała w pierwszej linii komunikat o następującej treści: Sekcja konfiguracyjna automatycznie utworzona przez modul.

 

           Poniższe procedury będą poprawnie działały po usunięciu lub wyczyszczeniu wpisu z parametru Include= i ewentualnym wprowadzeniu ścieżki w parametrze Plik konfiguracyjny=. Pozostawienie ścieżki we wpisie Include spowoduje odczyt/zapis ustawień według poprzedniego mechanizmu, gdzie ignorowane są wpisy Plik konfiguracyjny= oraz Sekcja konfiguracyjna=, a w zewnętrznym pliku parametry będą odczytywane/zapisywane w sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default])

  

Odczyt ustawień konfiguracyjnych użytkowników

              W standardowej (domyślnej) procedurze odczytu ustawień, sekcja użytkownika ma najwyższy priorytet i w przypadku braku parametru konfiguracyjnego w tej sekcji, wyszukiwany jest on w kolejnej, znajdującej się wyżej w hierarchii. W sekcji [Aplikacja] świadczy o tym wpis Preferowane ustawienia=Uzytkownik

 

1) sprawdzenie w sekcji użytkownika lub domyślnej grupie użytkownika (wyłącznie w głównym pliku konfiguracyjnym) parametrów Plik konfiguracyjny= oraz Sekcja konfiguracyjna =

2) jeśli ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego (Plik konfiguracyjny=) użytkownika NIE została zdefiniowana to:

   a) próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w głównym pliku TelView.ini

   b) jeśli wpis 2a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w głównym pliku

   c) jeśli wpis 2b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

3) jeśli istnieje ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego użytkownika to:

   a) próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   b) jeśli wpis 3a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   c) jeśli wpis 3b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   d) jeśli wpis 3c) nie został zdefiniowany; próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w głównym pliku TelView.ini

   e) jeśli wpis 3d) nie został zdefiniowany; próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

4) jeśli żaden z powyższych wpisów nie istnieje - próba odczytania wartości z sekcji [Aplikacja] w głównym pliku konfiguracyjnym TelView.ini

5) jeśli żaden z powyższych wpisów nie istnieje - przyporządkowana zostanie wartość domyślna modułu

 

             Zmiana parametru na Preferowane ustawienia=Aplikacja spowoduje odwrócenie hierarchii skanowania wpisów konfiguracyjnych użytkownika, traktując wpisy z sekcji [Aplikacja] jako tych z najwyższym priorytetem. W przypadku braku parametru konfiguracyjnego w tej sekcji, wyszukiwany jest on w kolejnej, znajdującej się niżej w hierarchii

 

1) próba odczytania wartości z sekcji [Aplikacja] w głównym pliku konfiguracyjnym TelView.ini

2) jeśli powyższy wpis nie został zdefiniowany następuje sprawdzenie w sekcji użytkownika lub domyślnej grupie użytkownika (wyłącznie w głównym pliku konfiguracyjnym) parametrów Plik konfiguracyjny= oraz Sekcja konfiguracyjna=

3) jeśli ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego (Plik konfiguracyjny=) użytkownika NIE została zdefiniowana to:

   a) próba odczytania wartości z sekcji użytkownika lub domyślnej grupy użytkownika w głównym pliku TelView.ini

   b) jeśli wpis 3a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w głównym pliku

   c) jeśli wpis 3b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

4) jeśli istnieje ścieżka do zewnętrznego pliku konfiguracyjnego użytkownika to:

   a) próba odczytania wartości z sekcji użytkownika lub domyślnej grupy użytkownika w głównym pliku TelView.ini

   b) jeśli wpis 4a) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji użytkownika w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   c) jeśli wpis 4b) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z przekierowanej sekcji użytkownika (Sekcja konfiguracyjna=) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

   d) jeśli wpis 4c) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w głównym pliku

   e) jeśli wpis 4d) nie został zdefiniowany - próba odczytania wartości z sekcji domyślnego użytkownika ([Uzytkownik:Default]) w zewnętrznym pliku (Plik konfiguracyjny=)

5) jeśli żaden z powyższych wpisów nie istnieje - przyporządkowana zostanie wartość domyślna modułu

 

Zapis ustawień konfiguracyjnych użytkowników (dotyczy obu ścieżek)

 

             Zapis wykonywany jest zawsze w sekcji użytkownika / domyślnej grupie użytkownika lub wskazanej w parametrach Plik konfiguracyjny= i/lub Sekcja konfiguracyjna=. Nie ma znaczenia, z której sekcji parametr został wcześniej odczytany i przepisany do sekcji użytkownika, ponieważ procedura kolejnego odczytu:

a) odczyta (w pierwszej kolejności) nowy wpis - w przypadku ścieżki domyślnego skanowania

b) zignoruje nowy wpis - w przypadku ścieżki odwróconego skanowania

 

TelWin SCADA 6.0 okno Alarmy/Zdarzenia | TEL-STER
TelWin SCADA 6.0 okno Alarmy/Zdarzenia | TEL-STER
 
TelWin SCADA 6.0 okno SIMONE - VOSIM | TEL-STER

TelWin WebInterface

· Dostosowanie podsystemu do zmian wprowadzonych w kliencie wizualizacji TelView oraz w przeglądarkach WWW.

UWAGA!!!

Zainstalowanie najnowszej wersji systemu TelWin SCADA® 5.07.0 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

Ze względu na zmianę środowiska uruchomieniowego Microsoft .NET Framework z wersji 2.0 na 4.0 zalecane jest odinstalowanie poprzedniej wersji podsystemu i zainstalowanie nowej od podstaw. Należy zwrócić szczególną uwagę na przyporządkowaną do podsystemu pulę aplikacji w IIS, która musi obecnie wskazywać na architekturę .NET Framework v4.0.